Vijf digitale trends voor het jaar 2020

05 februari 2020 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De digitale revolutie zal in 2020 niet gaan afremmen. Integendeel: de impact van opkomende technologieën op het bedrijfsleven zal voorlopig blijven toenemen. Dat voorspelt Anne Wever, Consultant bij Mobilee. Ze zet vijf digitale trends uiteen voor het komende jaar – trends die managers niet mogen missen.

1: De kracht van data wordt verder vergroot

Nog maar een paar jaar geleden lag de nadruk vooral op het duidelijk maken van het belang van data in organisaties, legt Wever uit. “Dat is inmiddels gelukt. Zo blijkt uit de SIM IT Trends Study dat de grootste IT-investeringen inmiddels worden gedaan in analytics, business intelligence, data mining, forecasting en big data. Dat betekent dat de meeste organisaties zich inmiddels opmaken voor de volgende stap.” 

Naast dat datavisualisatie en informatiebeheer steeds belangrijk zullen worden, staat dit jaar volgens Wever ook in het teken van edge computing: “Dat is het transformeren van de manier waarop gegevens worden afgehandeld, verwerkt en afgeleverd van apparaten over de hele wereld.”

Toch wordt 2020 volgens haar vooral het jaar van ‘prescriptive analytics’: “Dit is een technologie die gebruikmaakt van optimalisatie- en simulatiealgoritmen en kan antwoord geven op de vraag: ‘Wat moeten we doen?’. Dat is een grote stap voorwaarts in stuurinformatie ten opzichte van het oude ‘wat is er gebeurd?’ en ‘wat kan er gebeuren?’” 

2: Blockchain wint verder aan terrein

In 2018 werd al duidelijk dat blockchain een steeds grotere voet aan de grond heeft gekregen. “Dit werd mede gevoed door de bitcoinhype op dat moment. Naast bitcoins werden de eerste initiatieven destijds gestart, maar dit waren nog maar de eerste stapjes in de richting die we nu zien”, stelt Wever. “Wij verwachten dat het aantal blockchaintoepassingen in 2020 flink wordt uitgebreid. De resultaten van de verschillende blockchain-initiatieven zouden ons nog wel eens positief kunnen verrassen.” Vijf digitale trends voor het jaar 2020

Zo worden momenteel over de hele wereld al steeds meer initiatieven opgezet voor het gebruik van blockchain, vertelt Wever: “In India wordt bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met een kadastersysteem aangedreven door blockchain, waarin men met gebruik van slimme contracten de verkoop van grond kan vastleggen. Een andere mogelijkheid die Dubai wil gaan uitproberen, is om verschillende openbare diensten op de gedecentraliseerde grootboektechnologie te laten draaien. En dit zijn slechts enkele voorbeelden.”

Volgens Wever timmert ons land ook flink aan de weg: “Nederland doet ook lekker mee in de blockchainrace, bijvoorbeeld met de oprichting van de Dutch Blockchain Coalition, een samenwerkingsverband tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven, die gezamenlijk blockchaintoepassingen willen bevorderen. Denk hierbij aan toepassingen om identiteitsfraude te vermoeilijken, pensioenopbouw te stroomlijnen of een transportketen transparanter te maken.”

3: AI, ML en robotica worden mainstream

De termen artificial intelligence (AI), machine learning (ML) en robotic proces automation (RPA) hadden lange tijd een hoog sciencefiction-gehalte, maar inmiddels worden deze nieuwe technologieën steeds vaker praktisch ingezet, zegt Wever: “Ze worden steeds meer gezien als aanvullingen op human capital, zoals vorig jaar ook werd beschreven in ons trendrapport 2019. De vraag is alleen: hoe zal deze ontwikkeling verder gaan?”

Nu er steeds meer gebruik wordt gemaakt van AI, heeft de technologie inmiddels ook zijn intrede gemaakt in de beveiligingssector, geeft Wever aan: “AI-beveiliging kan nog wel eens hét topic voor 2020 worden. Omdat we te maken hebben met evoluerende technologieën, krijgen we ook te maken met beveiligingsproblemen en nieuwe potentiële aanvalspunten. Daarnaast kan machine learning eveneens de beveiligingsbranche verbeteren. Deze techniek kan patronen leren begrijpen om aanvallen aan het licht te brengen en kan verder delen van cybersecurityprocessen automatiseren.”

“Is de agile-hype over of gaat het hier feitelijk om een stilte voor de storm? In 2020 zal een antwoord op die vragen volgen.” 

RPA, het inzetten van softwarerobots om repetitieve handelingen te automatiseren, is een technologie die inmiddels bekend is bij het grote publiek. “RPA is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld, daarom is de verwachting dat inzet van deze technologie dit jaar nog veel verder zal groeien. Met name in markten waarin er krapte is op het gebied van personeel kan RPA veel betekenen”, legt Wever uit.

Ze verwacht dat RPA in 2020 een hoger volwassenheidsniveau zal bereiken: “De techniek wordt nu eigenlijk nog veelal ingezet voor procesautomatisering op het meest basale niveau, maar er worden steeds meer mogelijkheden gezien om RPA te verbinden met AI. Op deze manier wordt het mogelijk om verschillende processen ook daadwerkelijk te automatiseren en RPA niet enkel in te zetten als pleister op de wond.”

4: De transformatie zet door

De afgelopen jaren is er reeds veel geschreven over digitaal transformeren en agile transformaties. Beide zijn inmiddels van belang voor organisaties die willen overleven in deze snel veranderende wereld, licht Wever toe, die benadrukt dat de digitale transformatie in 2020 een ‘next level’ gaat bereiken: “Het digitaliseren zelf gaat momenteel de goede kant op, maar het menselijk aspect blijft een hot topic. Want hoe krijgen we onze huidige en nieuwe medewerkers mee in de verandering? Dit blijft ook in 2020 een uitdaging.”

Op het gebied van agile transformaties rijst de vraag of agile werken – dat oorspronkelijk was voorbehouden aan IT-afdelingen maar inmiddels in alle soorten bedrijfsonderdelen wordt toegepast – zijn snelle opmars blijft voortzetten. Wever: “Het agile-concept heeft de afgelopen jaren een lange weg afgelegd en heeft een plaats verworven als een gevestigde set van tools voor softwareontwikkeling. Toch blijft agile evolueren en volwassen worden. Is de agile-hype over of gaat het hier feitelijk om een stilte voor de storm? In 2020 zal een antwoord op die vragen volgen.” 

5: Klantbenadering blijft een hot item
De klant als koning, klantreizen en personalisatie: het zijn onderwerpen die de afgelopen jaren duidelijk hebben gemaakt dat de klant een belangrijkere positie heeft verkregen binnen organisaties, zegt de consultant van Mobilee: “Bovendien komen de klantverwachtingen steeds hoger te liggen. Het richten op één specifieke klantengroep lijkt voor veel organisaties niet meer rendabel en dat vraagt om aanpassingen rondom klantbenadering.”

“One-size-fits-all is overduidelijk niet meer genoeg, want iedereen wil een op maat gesneden klantbeleving.”

Inmiddels heeft een verschuiving plaatsgevonden van het traditionele idee van een computer vanuit een enkel interactiepunt naar multi-experience interactie, legt Wever uit: “Zowel klanten als medewerkers communiceren via diverse kanalen, op verschillende manieren en het liefst allemaal tegelijk. Ook de opkomst van wearables zoals de Apple Watch heeft hier een grote rol in gespeeld. De uitdaging ligt in een uniforme gebruikerservaring, terwijl de klant tegelijkertijd een persoonlijke beleving verwacht.”

De persoonlijke benadering is volgens Wever zonder meer een uitdaging bij klantinteracties: “One-size-fits-all is overduidelijk niet meer genoeg, want iedereen wil een op maat gesneden klantbeleving. Inclusiviteit speelt in de gehele maatschappij en dus ook bij organisaties een steeds belangrijkere rol. Door gebruik te maken van slimme technologieën wordt het gemakkelijker om rekening te houden met de speciale behoeften van alle mogelijke gemeenschappen. De digitale uitdaging in 2020 voor organisaties is dan ook om gegevensbronnen te krijgen die alle potentiële gebruikerssegmenten weerspiegelen en gegevenssets vermijden die te smal of niet inclusief zijn.”

Concluderend, geeft Wever aan dat trends die eerder gesignaleerd zijn zich in 2020 stevig zullen gaan doorzetten. Bovendien merkt ze op dat trends op het sociaaleconomisch, maatschappelijk én technologisch vlak steeds sterker met elkaar in verbinding staan.

“Grenzen lijken te vervagen, ook door de opkomst van het concept ‘people-centric smart spaces’: technologie is overal en zal mensen en de plaatsen waar ze leven (bijvoorbeeld thuis, op kantoor, en in de auto) steeds sterker beïnvloeden”, stelt de Mobilee-consultant.
 “De kunst voor bedrijven is om de trends niet als bedreiging te zien maar om hiermee aan de slag te gaan en het potentieel voor de toekomst eruit te halen.”