Exilo: Advies- en interimkantoor voor lokale overheden

16 januari 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het consultancylandschap is een nieuw adviesbureau rijker: Exilo, een interim- en advieskantoor voor lokale overheden.

De oprichters van Exilo, dat formeel per 1 januari van dit jaar van start is gegaan, zijn Ricardo Kok, Rogier Schumer en Erik Koster. Alle drie de oprichters hebben als accountant en adviseur in de publieke sector ruime ervaring in het adviseren en controleren van lokale overheden.

Die focus komt ook tot uiting in de bedrijfsnaam; Exilo is een acroniem voor experts in lokale overheden. Het bedrijf is opgericht met als doel organisaties in de publieke sector, en in het bijzonder lokale overheden, te ondersteunen bij vraagstukken op het snijvlak van financiën, control en bedrijfsvoering.

Focus op lokale overheid

Gevraagd naar de aanleiding voor het starten van een eigen adviesbureau, vertelt Koster tegenover Consultancy.nl: “We willen graag onze kennis en ervaring inzetten om de uitdagingen waar lokale overheden (zoals gemeenten en provincies) voor staan het hoofd te bieden. In de praktijk merkten we dat de tijd en aandacht daarvoor in het accountantsvak steeds iets minder wordt. Door de benodigde kwaliteitsverbetering ben je als accountant steeds meer intern gericht. En dus hebben we ervoor gekozen om rechtstreeks lokale overheden te gaan helpen.”

Geen afhankelijkheid van derden

Dat doen de drie experts wel vanuit een duidelijke visie. “Zodra wij de deur uitstappen, moeten onze klanten in staat zijn zelf verder te bouwen. We willen geen afhankelijkheid van derden/ons creëren bij de klanten”, vertelt Koster, die deze bewuste keuze al eerder maakte en zelf als zelfstandig professional de afgelopen twee jaar al diverse lokale overheden heeft ondersteund en verrijkt met zijn kennis. Net als Koster kunnen ook medeoprichters Kok en Schumer bogen op een sterk trackrecord in Exilo’s focusgebieden financiën, control en bedrijfsvoering.

Ricardo Kok, Rogier Schumer en Erik Koster - Exilo

Daarnaast kunnen alle drie de partners teruggrijpen op hun ruime ervaring als accountant en adviseur in de publieke sector bij een Big Four-kantoor (PwC). “Gezamenlijk hebben we daarmee 40 jaar ervaring in het controleren en adviseren van lokale overheden”, vertellen de partners.

Kok en Schumer waren de afgelopen jaren als sectorspecialist verbonden aan het nationaal vaktechnisch bureau van PwC. In die hoedanigheid waren ze medeverantwoordelijk voor het vertalen van nieuwe en gewijzigde verslaggevingsregels voor lokale overheden naar de praktijk. Vanuit Exilo verrichten de experts inmiddels ook functies als (concern)controller, concernregisseur jaarrekening en afdelingscoach interne controle bij diverse lokale overheden.

Specialistische kennis

De oprichters benadrukken het belang van specialistische kennis en kunde van lokale overheden bij het realiseren van verandering binnen de lokale overheid. Koster: “Een lokale overheid is een begrotingsgestuurde organisatie die opereert in een politieke omgeving. Die twee elementen, in combinatie met de specifieke verslaggevingsregels, maken een lokale overheid specialistisch.”

Schumer vult aan: “Als professional moet je dus de regels niet alleen kennen en kunnen toepassen, maar moet je ook kunnen opereren in een politiek sensitieve omgeving. Die kennis van de werkwijze en het aansturings- en verantwoordingsmodel binnen een lokale overheid zorgt dat je op effectieve wijze verandering kunt realiseren.”

Focus op samenwerking en maatwerk

Een ander belangrijk speerpunt in de aanpak van Exilo is de focus op samenwerking. “Bij veranderingen is het belangrijk om de opdrachtgever snel en goed te leren kennen, daarnaast is samenwerking cruciaal voor een duurzame verbetering van de organisatie”, geven de oprichters aan.

Met een goede samenwerking is het bovendien mogelijk het benodigde maatwerk te leveren. “Een advies kan nog zo gedegen zijn of gebaseerd op een proof of concept, als het niet past binnen de cultuur en de ambitie van de organisatie zal het nooit het gewenste effect hebben”, licht Koster toe. “Wij staan dan ook voor adviezen die op maat gesneden zijn en passen binnen de wensen en mogelijkheden van de organisatie.”

Advies, tools en implementatie

Tot slot benadrukt Kok dat Exilo niet enkel advies levert, maar bijvoorbeeld ook ondersteunt met nuttige tools. Zo heeft het bureau voor lokale overheden Impuls! ontwikkeld, een pakket bestaande uit tools, templates en checklists waarmee de interne controle verbeterd kan worden.

Daarnaast ondersteunt Exilo zijn opdrachtgevers ook bij de daadwerkelijke strategische implementatie van veranderingen. “Dus geen dikke rapportages met wollige teksten waar de klant weinig aan heeft.” Exilo brengt bij voorkeur adviezen in de praktijk door samen met de organisatie de implementatie te verzorgen, legt Kok uit, die besluit: “Juist omdat we op die manier in staat zijn om snel te schakelen waar nodig.”