Exilo

Publieke sector, met focus op overheden en not-for-profit

Exilo richt zich op de publieke sector met een focus op overheden als gemeenten, provincies en ministeries, maar ook andere not-for-profit organisaties als onderwijs- en zorginstellingen. Wij ondersteunen onze klanten bij het oplossen van complexe vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld de verantwoordingsketen jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning, de rechtmatigheidsverantwoording, maar ook herstructurering van de bedrijfsvoeringsfuncties waaronder de financiële en control functie). Onze focus en expertise liggen daarbij op het snijvlak van control, finance en bedrijfsvoering.

Oprecht, betrokken en resultaatgericht

Een duidelijk resultaat, dat is waar wij voor gaan! Dat vraagt ook om goede samenwerking met alle betrokkenen. Wij vinden het daarom belangrijk om, juist ook wanneer dat even moeilijk is, oprecht en eerlijk met elkaar te blijven communiceren. Het is onze overtuiging dat we u alleen dan écht helpen! 

Adviseren en ondersteunen, maar niet overnemen

U kunt Exilo op verschillende manieren vragen u te ondersteunen. Via een adviesaanvraag, via een interimopdracht of via de tools en templates van Impuls! In alle gevallen doen wij dit graag, maar wel vanuit het perspectief dat u, na afronding van onze opdracht, juist zelfstandig verder kunt. Op die manier investeert u niet in ons, maar in uw eigen organisatie.

Exilo | Nieuws