Nederlandse markt voor podcasts groeit verder

23 december 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederland kent vandaag de dag meer dan vijf miljoen actieve podcastluisteraars, zo blijkt uit onderzoek van Markteffect. Gemiddeld genomen luisteren gebruikers ruim één uur per week naar het medium.  

Meer dan een half jaar geleden voerde Markteffect een vergelijkbare studie uit. Toen bleek ruim een kwart (28%) van de Nederlanders wel eens naar podcasts te luisteren. In het nieuwste onderzoek van het Eindhovense bedrijf, waarvoor afgelopen maand ruim 1.000 respondenten werden ondervraagd, komt naar voren dat het medium steeds populairder wordt: inmiddels is maar liefst 40% een podcastluisteraar. Deze forse stijging valt samen met andere ontwikkelingen die het lineair consumeren van mediacontent onder druk zetten, zoals de opkomst van streamingdiensten.    

Volgens de onderzoekers van Markteffect wordt de groei van het aantal podcastgebruikers deels veroorzaakt door het steeds groter wordende aanbod, maar ook door de hoeveelheid aandacht die het medium de laatste tijd krijgt: “De grote media beschikken inmiddels vrijwel allemaal over een eigen podcast, waar ze maar al te graag reclame voor maken.”

Gebruik van podcasts in Nederland

Denk bijvoorbeeld aan de voetbalpodcast van NOS Studio Sport, de dagelijkse nieuwspodcast van NRC Handelsblad of de politieke podcast ‘De Stemming’ van NPO Radio 1.

“Wat met name opvalt, is dat er grote verschillen zijn tussen de luisteraars”, laten de experts van Markteffect weten. Zo zijn podcasts erg populair onder Nederlanders tot en met 33 jaar oud (71%) en onder hoogopgeleiden (56%). Daarnaast is binnen de studie ook onderzocht hoe vaak men naar podcasts luistert. Zo zegt 18% van de ondervraagden dagelijks naar podcasts te luisteren, 33% wekelijks, 18% maandelijks en 31% minder dan één keer per maand.

Gemiddeld genomen luisteren Nederlanders ruim één uur per week naar podcasts. De meerderheid (53%) geeft daarbij aan dit in te toekomst meer tot veel meer te zullen gaan doen. 

Waarom luisteren mensen naar podcasts?

Het Brabantse marktonderzoeksbureau keek ook naar de redenen waarom mensen naar podcasts luisteren. Opvallend is dat bijna een kwart (23%) van de luisteraars podcasts gebruikt voor professionele doeleinden. “Hieruit blijkt dat ook zakelijke doelgroepen steeds beter te bereiken zijn met het medium”, aldus de onderzoekers van Markteffect. Toch luisteren verreweg de meeste respondenten naar podcasts ter ontspanning (67%) en om geamuseerd te worden (56%) 

Als de resultaten van het vorige onderzoek erbij worden gepakt, valt onder meer op dat podcasts die persoonlijke ontwikkeling stimuleren steeds populairder zijn geworden: momenteel luistert bijna een derde van de ondervraagden (32%) naar dergelijke podcasts, wat neerkomt op een stijging van 15% in vergelijking met de bevindingen uit mei 2019. Het minst in trek onder de respondenten – zowel in absolute als in relatieve termen – is het luisteren naar podcasts om interessante bedrijven te volgen: slechts 8% zegt dit te doen, wat overeenstemt met een daling van 5%.