‘Financiële situatie van Nederlandse bevolking is verslechterd’

27 mei 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De financiële situatie van de meerderheid van de Nederlandse bevolking is verslechterd. Dat is te lezen in een recent gepubliceerd onderzoeksrapport van Markteffect. 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de inflatie in ons land in 2022 uitkwam op maar liefst 10%. In 2023 daalde dit percentage volgens het statistiekbureau naar 3,8%. Maar dat was met name een gevolg van de dalende gas- en olieprijzen. “De inflatie zonder energie en brandstoffen kwam in 2023 uit op 6,5%”, aldus het CBS. 

Afgelopen jaar werden boodschappen dus flink duurder. Ook in relatieve termen: het zogeheten reëel beschikbaar inkomen steeg in 2023 gemiddeld genomen met maar 1,4%. Door dit samenspel kampen heel wat Nederlanders momenteel met financiële problemen, zeggen onderzoekers van Markteffect.   

Financiële situatie van Nederlandse bevolking is verslechterd

Bron: Markteffect

Voor zijn studie ondervroeg het onderzoeksbureau ruim duizend Nederlanders van achttien jaar of ouder. Maar liefst 70% van de respondenten geeft aan dat zijn of haar financiële situatie (ten opzichte van de vorige meting van Markteffect) is verslechterd. 

Bezuinigen

Bijna de helft (49%) heeft zijn of haar bestedingspatroon aangepast. Ongeveer een derde (32%) is minder geld gaan uitgeven (32%), maar een deel ook meer (16%). Vanwege de inflatie kregen zij echter niet per se meer boodschappen voor dat geld: 41% is meer geld gaan uitgeven aan minder dingen en 45% gaf meer uit om dezelfde producten te kunnen blijven kopen.

Financiële situatie van Nederlandse bevolking is verslechterd

Bron: Markteffect

Nederlanders passen hun uitgavenpatroon vooral aan bij het doen van boodschappen (76%). Daarnaast letten ze meer op de kosten bij het kopen van kleding (57%), tijdens uitjes (46%) en bij het al dan niet afsluiten, stopzetten of verlengen van abonnementen (36%). Op sportactiviteiten (10%), verzekeringen (12%), elektronica (14%) en kansspelen (16%) wordt in minder mate bezuinigd.

Naast dat de meeste Nederlanders bewust minder proberen uit te geven, spaart iets minder dan de helft (42%) ook minder. Bij sommigen neemt het bedrag op hun spaarrekening zelfs af: 18% heeft zijn of haar spaargeld reeds ingezet om de eindjes aan elkaar te knopen. 

Financiële situatie van Nederlandse bevolking is verslechterd

Bron: Markteffect

Te weinig geld voor boodschappen

In het rapport is verder te lezen dat circa twee miljoen Nederlanders tegen het einde van de maand te weinig geld hebben om boodschappen te doen, terwijl 17% soms wakker ligt door zijn of haar financiële situatie. “Dat is zorgwekkend”, zegt Markteffect. 

De onderzoekers hebben daarnaast vastgesteld dat maar liefst 90% van alle Nederlanders in zijn of haar dagelijks leven last heeft van de inflatie. Voor 21% is dit in (zéér) grote mate het geval, voor 69% in (zéér) beperkte mate. 

En wat valt verder op? Nederlanders met een “laag afgeronde opleiding” geven vaker aan dat de inflatie géén invloed heeft op hun dagelijkse leven dan Nederlanders met een “hoog afgeronde opleiding”, aldus Markteffect.