Waarom management consultants de advieswereld verlaten

28 oktober 2019 Consultancy.nl 11 min. leestijd

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende concurrentie om talent, verkeren veel geschoolde arbeidskrachten in een luxepositie. Mede hierom overwegen sommige consultants om een kijkje te nemen buiten de advieswereld en daar hun professionele carrière voort te zetten. De redactie van Consultancy.nl ging hierover in gesprek met Franca Gille en Guillermo Castillo van recruitmentbureau Badenoch + Clark. 

Badenoch + Clark, met het hoofdkantoor gevestigd in Londen, werd opgericht in 1980 en is een wereldwijd wervings- en selectiebureau dat onder meer actief is in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Turkije. Het bedrijf levert tijdelijke en permanente senior professionals en executives aan organisaties in heel Europa en actief binnen uiteenlopende industrieën. 

Na enkele jaren als consultant te hebben gewerkt, betrad Guillermo Castillo in 2007 voor het eerst de recruitmentwereld. Hij ging destijds aan de slag als Senior Professional bij recruitmentbureau Michael Page. Na ongeveer drie jaar maakte hij de overstap naar concurrent Martin Ward, naar de rol van Manager Permanent Recruitment. Zo’n vijf jaar geleden trad hij toe tot Badenoch + Clark, dat twee jaar later fuseerde met consulting headhunter Fairlane. Bij Badenoch + Clark richt Castillo zich op consultancyposities bij bedrijven, met een focus op de financiële dienstverlening, de M&A- en GRC-sector.

Overstap-redenen

“Er zijn verschillende beweegredenen om over te stappen. Consultants willen zich bijvoorbeeld vaak langer betrokken voelen bij een organisatie. Ze willen er deel van uitmaken in plaats van alleen advies te leveren of een rapport te schrijven. Ze willen graag helpen met de implementatie van de ideeën die ze genereren en ook verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat”, laat Castillo weten. 

Carrièreperspectief kan ook een reden zijn voor consultants om de adviessector verlaten. Hoewel goed presterende consultants worden beloond met een promotie en een beter salaris, zijn hieraan vaak ook hogere sales targets gekoppeld. Volgens Castillo kan dit professionals afschrikken die “meer contentgedreven dan verkoopgedreven” zijn, waardoor ze op een gegeven moment moeten gaan beslissen of ze deze consultancywerkzaamheden willen voortzetten om al dan niet uiteindelijk partner te worden.
Guillermo Castillo en Franca Gille, Badenoch + Clark

“De balans tussen werk en privé speelt ook vaak een rol”, zegt Franca Gille, Senior Consultant bij Badenoch + Clark. “Als consultant moet je natuurlijk voorbereid zijn op veel reizen en in lijn daarmee moet je dus flexibel zijn met betrekking tot je werklocatie en werktijden.” Gille werkt sinds 2017 bij het executive search-bureau en maakte begin dit jaar promotie. Ze startte bij Fairlane, waar ze zich inzette als consultant op het gebied van werving en selectie. Tijdens deze periode heeft ze haar vaardigheden aangescherpt in een aantal servicelijnen. Denk hierbij onder meer aan Supply Chain Management en Operational Excellence. 

Volgens Gille zoeken de meeste consultants in hun werk nog steeds naar een transformatiecomponent in een dynamische omgeving. Dit leidt er vaak toe dat consultants rollen vervullen bij corporates, private equity-bedrijven, startups, scaleups of als freelance-adviseur actief zijn. “Vaak vinden consultants het leuk om zich binnen organisaties bezig te houden met doorvoeren van verbeteringen en veranderingen. Ze vinden het leuk als ze daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen, problemen kunnen oplossen en deel kunnen uitmaken van een transformatie. Ze willen mandaat hebben. Een logische stap is dan om over te stappen naar een interne adviesrol of naar projectmatige functie. Op die manier leren ze stakeholders kennen, vergroten ze hun zichtbaarheid binnen een bedrijf en ontwikkelen ze hun managementvaardigheden, waardoor ze geleidelijk kunnen overschakelen naar een managementfunctie.”

Om je heen kijken voordat je vertrekt

Wanneer Badenoch + Clark spreekt met consultants die eventueel de adviessector willen verlaten, helpt het bedrijf hen zich te concentreren op hun langetermijn ambities. Tijdens het proces moedigt Badenoch + Clark professionals aan om hun toekomstperspectieven en motivaties voor een andere functie te onderzoeken. “Waarom willen ze een stap zetten? Waarom spreekt een consulting exit hen aan, wat zijn ze reeds tegengekomen dat hen interessant lijkt en wat willen ze uiteindelijk bereiken? We doen het stap voor stap”, vertelt Castillo.

Het is belangrijk voor een consultant die op zoek is naar een nieuwe loopbaanrichting, om goed om zich heen te kijken, voordat hij of zij de advieswereld verlaat. Het opstellen van criteria en deze nauwgezet doornemen is essentieel bij het vinden van een nieuwe functie buiten de advieswereld. Om uittredende consultants te helpen rollen te vinden die bij hun verwachtingen passen biedt Badenoch + Clark kandidaten marktinzichten en legt het consultants uit waar ze op moeten letten bij het nemen van een overstapbeslissing.

“Denk hierbij onder meer aan de fase waarin het bedrijf zit waar een consultant mogelijk in de toekomst naar wil overstappen. Staat het aan het begin van een transformatie? Is er een fusie of een carve-out gaande? Gaat het goed met een bedrijf of niet? Wat is een strategisch moment om in te stappen? Vervolgens helpen we kandidaten te ontdekken wat ze als consultant aan dat bedrijf kunnen bieden, wat ze kunnen toevoegen en wat ze willen leren bij hun nieuwe werkgever”, aldus Gille.

“We helpen kandidaten te ontdekken wat ze als consultant aan een bedrijf kunnen bieden, wat ze kunnen toevoegen en wat ze willen leren bij hun nieuwe werkgever”
– Guillermo Castillo, Badenoch + Clark

Badenoch + Clark bereidt kandidaten ook voor om na te denken over de carrièremogelijkheden bij de nieuwe werkgever. Zo verleent het recruitmentbureau consultants tevens steun bij het uitstippelen van een toekomstplan indien ze de nieuwe functie accepteren. Ondertussen spreekt Badenoch + Clark eveneens met consultants over de samenstelling van het team waarvan ze onderdeel zouden worden en over de bedrijfscultuur, in het bijzonder om vast te stellen of deze op elkaar aansluiten. Gille voegt hieraan toe dat ze consultants ook adviseert over salarisonderhandelingen en over de vertrekprocedure bij hun oude werkgever.

Een onverwachte wending

Tegelijkertijd vindt Badenoch + Clark dat het soms beter is wanneer een consultant uiteindelijk niet de advieswereld verlaat. In sommige gevallen kan een geplande consulting-exit dan worden omgezet naar een transfer binnen de consultancysector. “We richten ons op het identificeren van de drijfveren en de redenen waarom een consultant de adviesbranche wil verlaten, maar we helpen ze eveneens om de verschillen te laten doordringen tussen werken voor een adviesbureau en werken aan verschillende soorten opdrachten”, legt Gille uit.

Ze vervolgt: “Meer dan eens zoeken consultants bijvoorbeeld naar andere soort opdrachten, waarbij ze zich minder hoeven bezig te houden met sales targets en waarbij sprake is van een beter balans tussen werk en privé. Dat komt meer dan eens door hun thuissituatie. We maken ze er dan van bewust, dat er ook consultancybedrijven zijn die meer inzetten op lokale projecten en medewerkers hierdoor een goede balans tussen werk en privé kunnen bieden.”

Als adviesbureaus met succes willen concurreren om nieuw talent in een snel veranderende arbeidsmarkt, moeten ze aandacht besteden aan de beweegredenen van degenen die de sector verlaten, stelt Gille. “Zaken als de beruchte tachtig-uur-durende-werkweek waarmee veel consultants worden geconfronteerd, de partnerstructuur met bijbehorende politiek , de winstgerichte organisatiecultuur en het gebrek aan flexibiliteit met betrekking tot thuiswerken, kunnen in de toekomst consultants naar andere industrieën drijven.”

Castillo: “Wij geloven dat een consultant kiest voor een bepaalde manier van werken en dus voor een bepaald soort leven, maar toch zouden adviesbureaus er verstandig aan doen meer flexibiliteit te tonen, vooral omdat ze daardoor toekomstbestendiger zijn. Iedereen heeft verschillende motivaties. We adviseren klanten daarom om zich bewust te zijn van de verschillende soorten mensen in hun organisaties, wat hen motiveert en hoe ze intrinsiek gemotiveerd raken. Wat vindt iemand bijvoorbeeld van sales targets? In hoeverre vindt iemand thuiswerken belangrijk? En hoe zien de bedrijfs- en organisatiecultuur eruit en waar staan deze voor? Adviesbureaus moeten zich beslist buigen over dit soort vraagstukken om talent te behouden.”

Een leven na consultancy

Tegelijkertijd moeten organisaties die gebruik willen maken van voormalige consultants die de adviesindustrie beu zijn met verschillende factoren rekening houden. Gille legt uit dat bedrijven goed moeten weten naar wat voor soort professionals ze op zoek zijn, vooral om op die manier hun nieuwe werknemers een duidelijke beeld te kunnen geven. Daarnaast moeten organisaties er ook voor zorgen dat overstappende consultants voldoende worden ondersteund bij hun inwerkperiode, zodat ze “goed landen”, aldus Gille. 

“Een consultant is geprogrammeerd om problemen op te lossen. Die zullen ze bovendien snel identificeren en deze willen ze doorgaans even snel de wereld uit helpen”, geeft Gille aan. “Over het algemeen zijn consultants resultaatgericht en ambitieus. Daarom moet een bedrijf dat een ex-consultant inhuurt flexibel zijn en bereid zijn om de adviseur mandaat te geven. Tot slot is het met een lijnfunctie belangrijk om te beseffen dat consultants geen uitgebreide lijnmanagementervaring hebben. Het is daarom belangrijk om hier aandacht aan te schenken en hen waar nodig te begeleiden.”

“Over het algemeen zijn consultants resultaatgericht en ambitieus. Daarom moet een bedrijf dat een ex-consultant inhuurt flexibel zijn en bereid zijn om de adviseur mandaat te geven”
– Franca Gille, Badenoch + Clark

Terwijl de professionals van Badenoch + Clark vooral consultants uit de sector hebben begeleid, hebben ze echter ook een aantal ex-consultants zien terugkeren naar hun oorspronkelijke branche. Voor de terugkeer naar de adviessector zijn verschillende redenen op te noemen, maar meestal hunkeren dit soort professionals naar een constante stroom van nieuwe uitdagingen, iets dat advieswerk hen kan bieden. Castillo stelt dat consultants in de regel worden ingezet om complexe puzzels op te lossen, terwijl ze daarbij veel vrijheid krijgen. Er wordt dus vooral gevraagd naar hun mening over een bepaald onderwerp, maar tegelijkertijd geven ze ook meer dan eens ongevraagd advies. 

Complexiteit en variëteit

Verder zijn ze gewend om te werken met gelijkgestemde mensen die beschikken over een grote drive en veel ambitie hebben, waarmee ze dus de status quo uitdagen. Kortom: voormalige consultants missen dus vaak de complexiteit van hun oude werk als ze de advieswereld hebben verlaten en zich elders inzetten. “Ze missen de variëteit in hun werkzaamheden en vinden hun nieuwe taken soms te repetitief”, vertelt Castillo. “Bovendien kan de nieuwe werkomgeving voor ex-consultants soms ook teleurstellend zijn. Ze krijgen te maken met politieke spelletjes, werken met mensen die de status-quo promoten en werken met minder gelijkgestemde professionals die geregeld een andere educatieve achtergrond hebben.”

De bloeiende gig-economie is ook niet immuun voor deze trend. Volgens Gille missen vele professionals in de freelance consultancysector het teamgevoel en consultancyprojecten die bij een bureau vaak diverser van aard zijn. “Bij freelancers merken we dat hun netwerk opdroogt, dat het moeilijk is om interessante opdrachten te vinden, dat hun ontwikkeling ietwat achterloopt en dat het toch wel een eenzaam bestaan betreft. Adviesorganisaties kunnen professionals meer houvast geven. Om freelancers en organisaties van elkaar te laten profiteren en teleurstellingen te vermijden, proberen we altijd om de wederzijdse verwachtingen zo goed mogelijk te managen”, besluit Gille.