Millennial heeft loopbaan van aan elkaar geplakte carrières

09 oktober 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

De tijd dat mensen vijftig jaar voor dezelfde baas werken lijkt nu echt voorbij. De loopbaan van de millennial is opgeknipt in meerdere kleine carrières. Zo komt naar voren naar in een enquête onder meer dan 300 millennials door Young Advisory Group (YAG) in opdracht van NBBU, een brancheorganisatie voor flexbedrijven. 

Er is al veel geschreven over de nieuwe manier waarop millennials tegen werk aankijken. Het onderzoek van YAG bevestigt dat er het nodige is veranderd. Millennials blijken zich vooral een stuk flexibeler op te stellen dan eerdere generaties. Dit uit zich in de eerste plaats in het geregeld wisselen van werkgever. Waar het vroeger normaal was je hele werkzame leven door te brengen binnen hetzelfde bedrijf, doorlopen millennials in zekere zin meerdere kleine carrières in plaats van één grote. Dit sluit ook aan bij een ontwikkeling binnen het bedrijfsleven, waar ondernemingen steeds meer projectmatig opereren en een steeds kortere levensduur hebben.

Millennial heeft loopbaan van aan elkaar geplakte carrières

Werken en leren

Niet alleen is het normaler geworden om vaak van baan te wisselen, ook keren millennials geregeld terug naar de schoolbanken. Dit past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: “Door de groeiende levensverwachting en flexibelere inzet van werknemers zowel intern als extern, wordt verwacht dat men zich tijdens de loopbaan blijft heruitvinden”, aldus de onderzoekers, die ook wijzen op de snelle technologische ontwikkelingen, die zorgen dat de door werkgevers gevraagde vaardigheden snel veranderen. 

In lijn hiermee, blijken millennials bereid naast hun werk bij te leren: 71% van de respondenten geeft aan bijscholing belangrijk te vinden om niet achterop te raken binnen haar of zijn werkveld. Een net zo groot deel (72%) zegt bereid te zijn vrije tijd op te offeren om vaardigheden te blijven ontwikkelen.

Millennial heeft loopbaan van aan elkaar geplakte carrières

Ondertussen stelt slechts 8% van de ondervraagden dat bijscholing niet belangrijk is om bij te blijven binnen het eigen werkveld. Een net iets grotere groep (10%) ziet het niet zitten om vrije tijd in te leveren om haar of zijn vaardigheden te blijven ontwikkelen.

Net als dat veruit de meeste millennials welwillend staan tegenover leren binnen het eigen vakgebied, vinden ze het over het algemeen ook prima om zich te laten omscholen voor een andere baan. Slechts iets meer dan een kwart (27%) ziet dit niet zitten, terwijl bijna de helft (48%) hier positief tegenover staat en nog eens een kwart (24%) hier geen duidelijke mening over heeft. Wel denkt slechts 23% dat het ook daadwerkelijk nodig zal zijn zich om te scholen voor een ander beroep. 

Millennial heeft loopbaan van aan elkaar geplakte carrières

Zelfstandig

De flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt er ook voor dat meer mensen dan ooit tevoren werken als zelfstandige. Het afgelopen jaar werkte 16,5% van de Nederlandse werkzame beroepsbevolking als zelfstandige. In 2013 was dit nog maar 12,8%. Van de respondenten werkt momenteel 10% als zelfstandige. Dat dit aanzienlijk lager is dan de 16,5% van de gehele beroepsbevolking is weinig verrassend, aangezien het vrij normaal is eerst werkervaring op te doen in loondienst voordat eventueel wordt gekozen voor een zelfstandige voortzetting van de carrière.

Het onderzoek laat zien dat veel millennials wel degelijk openstaan voor zo’n positie als zelfstandige: maar liefst 45% van de millennials in loondienst geeft aan te overwegen om als zelfstandige te gaan werken. Hierbij valt op dat met name respondenten zonder vervolgopleiding dit wel zien zitten: onder hen overweegt maar liefst 57% de stap naar zelfstandigheid. 

Millennial heeft loopbaan van aan elkaar geplakte carrières

Banenjacht

Desondanks blijkt loondienst nog altijd met afstand de meest populaire arbeidsvorm is. Meer dan de helft (55%) van de respondenten geeft aan het liefst in een fulltime vaste baan te werken. Met 21% komt het zelfstandig werken met gepaste afstand terecht op de tweede plek, gevolgd door de parttime vaste baan op de derde plek (14%). Weinig gewild zijn het tijdelijk contract (1%), werken als uitzendkracht (2%) en het flexibele contract (7%). 

In de zoektocht naar de gewenste baan wordt het vaakst een beroep gedaan op het eigen netwerk: “Millennials gaan allereerst op zoek naar nieuw werk binnen bekende kringen. Met name via vrienden/kennissen/familie bij bedrijven die ze interessant vinden”, aldus de onderzoekers. Ook wordt veelvuldig online gezocht naar een nieuwe baan, waarbij LinkedIn en Indeed de meest gebruikte websites zijn.

Millennial heeft loopbaan van aan elkaar geplakte carrières

Daarnaast wordt er vaak voor gekozen op eigen houtje de gewenste werkgever te benaderen: “Veel millennials nemen ook een assertievere route en stappen zelf op bedrijven af. Meeloopdagen, koffiegesprekken of via de infomail. Een enkeling gaf zelfs aan de recruiter te hebben gebeld om de juiste persoon aan de lijn te krijgen”, stellen de onderzoekers. Het aloude uitzendbureau blijkt niet langer een optie te zijn waar veel jongeren aan denken. Een deel van de kleine groep die dit middel wel noemt ziet het als “laatste uitweg”, terwijl een ander deel aangeeft wel direct op een uitzendbureau af te stappen. 

De werkgever van de toekomst

Voor werkgevers is het zaak zich aan te passen op de nieuwe manier waarop millennials aankijken tegen werk. Bestaande instituties zijn veelal nog ingesteld op een ouderwets 20ste-eeuws model van een gemiddelde levensloop: opleiding; één carrière; pensioen. Om dit op een goede manier aan te passen zal vooral flexibiliteit van groot belang zijn: het werkt niet om met één nieuw statisch model te komen, werkenden hechten er steeds meer belang aan dat ze hun arbeidsvoorwaarden kunnen aanpassen op hun persoonlijke situatie en levensfase.