GSN optimaliseert onderhoud aan 8.000 geldautomaten

27 maart 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Geldservice Nederland is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud van de geldautomaten van ING, ABN AMRO en Rabobank. KPN ICT Consulting werd ingeschakeld om dit proces te optimaliseren.

In 2011 richtten de banken ING, ABN AMRO en Rabobank gezamenlijk Geldservice Nederland (GSN) op om de logistiek van contant geld te centraliseren, zegt Wil Koers, Hoofd Device & Facility Management bij GSN: “Onze organisatie haalt het contante geld van de drie banken op, slaat het op en distribueert het. Het transporteren van geld besteedt het bedrijf uit aan bedrijven als G4S. Ook het technisch onderhoud aan de geldautomaten van de drie banken wordt door bedrijven gedaan die GSN aanstuurt.” Vanaf 2019 dragen de banken geleidelijk ook de automaten aan GSN over. In 2020 hebben alle automaten van ING, ABN AMRO hetzelfde uiterlijk (knalgeel) en dezelfde naam (‘Geldmaat’). 

Koers is namens GSN verantwoordelijk voor het onderhoud van de geldautomaten van de drie banken. Maar dat werk neemt ieder jaar af: “Het aantal geldautomaten blijft dalen. Mensen doen steeds meer geldzaken online en hebben steeds minder behoefte aan contant geld. Toen ik hier vijf jaar geleden begon, hadden we nog 12.500 automaten. Nu zijn het er nog maar 8.000 en dat aantal blijft nog wel even dalen. Onze belangrijkste doelstelling is om contant geld betaalbaar en beschikbaar te houden. Je kunt onze situatie vergelijken met die van postbedrijven of kranten. In een krimpmarkt moet je slim opereren om de dienstverlening op peil te houden”, aldus Koers.

GSN optimaliseert onderhoud aan 8.000 geldautomaten

Efficiëntienoodzaak

Automaten moeten minimaal 98% van de tijd beschikbaar zijn, terwijl een storing zo kort mogelijk moet duren. Tegelijkertijd wil GSN het onderhoud zo goed en efficiënt mogelijk inrichten om op die manier de kosten te drukken, zegt Koers: “Tot voor kort werd elke automaat één keer per jaar op een vast moment gecontroleerd, afgesteld en schoongemaakt. Of die nu op het Rokin in Amsterdam staat, of in Tietjerkeradeel in Friesland. Hoewel dit de norm is, blijft zulke standaardisering vreemd.” Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van auto’s: een auto die 100.000 kilometer per jaar rijdt behoeft doorgaans meer onderhoud dan een auto die jaarlijks 10.000 kilometer aantikt. 

“Het onderhoud van de betaalautomaten wilde ik dus beter afstemmen op het werkelijke gebruik en dus op de échte onderhoudsbehoefte. Als een automaat nauwelijks wordt gebruikt, is het niet nodig deze frequent door te lichten.” Om het onderhoudsproces beter af te stemmen, moest GSN eerst de staat van zijn automatenpark inventariseren en een data-analyse uitvoeren, vertelt Koers: “Daartoe hebben we de expertise van KPN ICT Consulting ingeschakeld.”

De kracht van data

Aan de hand van de nieuwe werkwijze maakt GSN voortaan gebruik van data over storingen (het aantal, de frequentie en het type) om vast te stellen wanneer een geldautomaat onderhoud behoeft, vertelt Kroes: “Dat betekent bijvoorbeeld dat we die automaat in het Friese Tietjerkeradeel nog maar eens per twee jaar controleren en die op het Rokin zo’n drie keer per jaar. De consultants van KPN overtuigden ons echter ervan dat we meer konden met data dan deze alleen deze optimalisatiestap.”

Zo maakt GSN in het vervolg ook gebruik van de servicedata van de machines zelf: “Dit zijn de meldingen die de automaat via het netwerk doorgeeft. Vervolgens bekijkt het systeem of er passtoringen zijn die door onderhoud kunnen worden voorkomen. Door deze data te koppelen aan de overige data konden we een systeem ontwikkelen dat accuraat kan voorspellen wanneer preventief onderhoud nodig is. Daarmee werkt het systeem volgens het innovatieve principe van predictive maintenance.” 

“We zitten echt op een informatiegoudmijn en kunnen nog veel meer doen met data. KPN kan daarbij een belangrijke rol spelen.” 
 Wil Kroes (GSN)

Het computersysteem dat GSN hanteert analyseert iedere week alle data en stelt op basis daarvan een lijst samen met daarin de automaten waarbij onderhoud het meest urgent is, zegt Kroes: “We bekijken die inschatting en bepalen vervolgens of het nodig is dat iemand gaat kijken. Op deze manier werken we nu een aantal maanden.” Deze nieuw aanpak van GSN lijkt zijn vruchten af te werpen. “Het aantal storingen is afgenomen”, vertelt Kroes vrolijk en trots. “Het aantal service calls, omdat de automaat dienst weigert en iemand hem moet repareren, is met 7% afgenomen. Een aanzienlijke kostenbesparing.”

De onderhoudssuggesties van het computersysteem worden naargelang de tijd beter doordat het over steeds meer data zal beschikken. Kroes verwacht daarom dat het aantal service calls de komende tijd enkel zal afnemen. Verder ziet hij ook andere toepassingen voor de data die GSN via de automaten verzamelt. “We zitten echt op een informatiegoudmijn en kunnen nog veel meer dingen doen met de data. KPN kan daarbij een belangrijke rol spelen. Met het computersysteem hebben de KPN-consultants echt laten zien hoeveel expertise ze hebben op het gebied van big data en data-analyse. Dit, gekoppeld aan de onderhoudsexpertise van GSN levert prachtige resultaten op”, besluit Kroes.