Marjet de Vries veertigste medewerker Morgens

11 juni 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Morgens heeft zijn veertigste personeelslid verwelkomd. Marjet de Vries is vorige maand als Consultant begonnen bij het Leidse adviesbureau voor zorg, onderwijs en overheid. Ze richt zich met name op het helpen van opdrachtgevers binnen het onderwijs.

Hierbij kan De Vries (1993) putten uit haar afwisselende ervaring binnen de onderwijssector. Na haar bachelor Franse Taal en Cultuur en master Franse taalwetenschap (cum laude) – beide behaald aan de Universiteit Leiden – volgde ze een tweejarig traineeship bij de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus. “Hier deed ze verschillende projecten op het gebied van onderwijslogistiek en onderzoek”, aldus haar kersverse werkgever. “Met een datagedreven en interpersoonlijke aanpak bracht ze opnieuw beweging in vastgelopen onderwerpen en verbeterde ze de onderlinge samenwerking.”

Zo werkte ze ruim een jaar als Beleidsadviseur European relations voor de Erasmus University Rotterdam: “In een nieuw opgezet centraal programma ter ondersteuning van de faculteiten kwam ik tot een gedragen advies voor het inrichten van EU-vertegenwoordiging”, legt De Vries uit. “Ik gaf inzicht in de prestaties in Horizon2020 en heb deze analyses in samenwerking met Business Intelligence geautomatiseerd in een BI-dashboard in SAP. Er werd zo voor het eerst daadwerkelijk inzicht geboden in de prestaties van de universiteit in Europa (Horizon 2020) en er kon datagedreven worden gestuurd met oog voor de organisatorische context.” 

Marjet de Vries veertigste medewerker Morgens

Vervolgens was ze negen maanden Projectleider decentralisatie inzetplanning bij de faculteit Architecture and the Built Environment van de TU Delft. “Mijn taken bestonden onder andere uit het snel concretiseren van beleid, creëren van transparantie, aandragen van concrete procesverbeteringen op het thema inzetplanning, datagedreven sturen op het capaciteits- en benuttingsvraagstuk en het begeleiden van strategische personeelsplanning voor onderwijsstaf. Daarnaast ondersteunde ik de projectleider bij het maken van een nieuwe strategie van de faculteit.” 

Met haar overstap naar Morgens zet De Vries nu de volgende stap in haar nog jonge carrière: “Na een mooie tijd op de Faculty of Architecture and the Built Environment, TU Delft, ga ik met veel energie en enthousiasme aan de slag als consultant bij Morgens om het onderwijs verder te helpen met de complexe uitdagingen van nu”, aldus De Vries. “De filosofie van Morgens sluit aan bij mijn eigen streven: samenhang in denken en uitvoeren, verbeteren in plaats van adviseren en bovenal het overdragen van kennis zodat organisaties zelf verder kunnen.” 

Ze legt uit wat het idee van ‘vooruitgangskracht’ dat Morgens aanhangt voor haar betekent: “Publieke en semipublieke instanties kampen met diverse grote en complexe uitdagen. Zulke vraagstukken met elkaar doorgronden en aanpakken geeft mij vooruitgangskracht. Ik geloof in de kracht van het team om jezelf, de ander en de organisatie verder te brengen.” Morgens voegt tot besluit toe dat de expertise van De Vries ligt in het ontleden van complexe vraagstukken, procesverbetering en projectmanagement: “Met haar Friese nuchterheid en oplossingsgerichte, doortastende karakter, ziet zij veel kansen en brengt zij overzicht. Marjet is sensitief en kan snel en scherp tot de kern komen.” 

Lees ook: Morgens helpt Hogeschool Saxion bij continu verbeteren.