Mark van Twist gaat leiding geven aan beroepsorganisatie Ooa

03 mei 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Ooa heeft een nieuwe voorzitter. Mark van Twist is voorgedragen als beoogde opvolger van aftredend voorzitter Jan Willem Kradolfer. “Met zijn brede, relevante ervaring denken wij met Mark van Twist een uitermate geschikte kandidaat in huis te hebben voor het voorzitterschap van de Ooa”, laat de beroepsvereniging voor organisatieadviseurs weten.

Na een voorzitterschap van bijna acht jaar maakte Jan Willem Kradolfer onlangs bekend het stokje over te gaan dragen. Kradolfer, sinds oktober vorig jaar partner bij Galan Groep, werd in 2011 aangesteld als voorzitter van de Ooa, dat de belangen behartigt van zo’n 1.500 adviseurs in ons land. Vanuit zijn Ooa-voorzitterschap heeft Kradolfer ook de rol mogen vervullen van vicevoorzitter van de International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI), met leden in meer dan vijftig landen een van ‘s werelds grootste internationale netwerken voor bedrijven en verenigingen van organisatiekundigen en -adviseurs.

Professionalisering Ooa

Zijn opvolger Van Twist krijgt nu de taak om de Ooa te leiden in haar verdere professionalisering. De beroepsvereniging kampt net als andere beroepsverenigingen met toenemende druk op het aantal leden, met in het achterhoofd ook het besef dat de manier waarop de achterban wordt bediend in het huidige landschap aan verandering onderhevig is. De Ooa voorziet haar leden van kennis, informatiebijeenkomsten, professionalisering en certificering. Zo is de Ooa het orgaan dat verantwoordelijk is voor de CMC- (Certified Management Consultant) en CMC Firm-certificeringen. Op 7 mei moet tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Ooa nog worden gestemd over de opvolging door Van Twist, maar het is inmiddels zo goed als zeker dat hij de rol op zich zal mogen nemen.

Mark van Twist gaat leiding geven aan beroepsorganisatie Ooa

Van Twist is al jarenlang op hoog niveau actief binnen het vakgebied. Anno 2019 is hij hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en wetenschappelijk directeur van de postmasteropleiding Internal Auditing & Advisory bij dezelfde instelling. Daarnaast is hij decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag. Van Twist kan bogen op uitgebreide ervaring in het doen van onderzoek naar besturen, organiseren en adviseren, en heeft op deze gebieden zelf ook ruime ervaring.

Naast zijn werkzaamheden vervult Van Twist verschillende nevenfuncties. Zo is hij lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer, voorzitter van de Raad van Toezicht van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) en kerndocent strategic management aan de Hertie School of Governance in Berlijn. 

Zeer ervaren adviseur

Hij kan tevens bogen op jarenlange ervaring in de adviesbranche. In zijn vroege loopbaan is hij meer dan elf jaar werkzaam geweest voor Berenschot, in zijn laatste rollen als Managing Director en Director Business Development. Voorafgaande aan de start van zijn carrière behaalde Van Twist een PhD. in Public Administration aan Erasmus University Rotterdam, waar hij eerder al een master in Business Administration en een master in Public Administration afrondde.