FutureConsumer.Now geeft inzicht in de klant van de toekomst

06 mei 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

EY VODW heeft een nieuwe propositie gelanceerd om organisaties te helpen met het in kaart brengen van de consument van de toekomst. Gebruikmakend van een model op basis van meer dan 150 drijfveren die consumenten beïnvloeden binnen verschillende hypothetische toekomstscenario’s, moet ‘FutureConsumer.Now’ bestuurders een beter beeld geven van hoe de consument van morgen zich zal gedragen. Dit inzicht kan worden ingezet bij het vormgeven van de langetermijnstrategie en het ontwikkelen van nieuwe concepten, proposities en verdienmodellen. 

Technologische innovaties volgen elkaar in rap tempo op, klantverwachtingen worden hoger en bedrijfsmodellen raken achterhaald. Hoe ontwikkel je een langetermijnstrategie voor je organisatie te midden van het hedendaagse volatiele bedrijfsklimaat? “Wij krijgen heel veel vragen van klanten. ‘De wereld gaat veranderen maar we weten niet precies waar het naartoe gaat. Hoe kunnen we ons hierop voorbereiden?’”, vertelt Sacha Ghurahoo, Senior Manager Business Strategy bij EY VODW. “Die vraag krijgen we zo veel – over de hele wereld – dat we dachten ‘Hier moeten we een programma omheen verzinnen.’”

Dit programma is er nu. FutureConsumer.Now is gericht op het helpen van bedrijven en hun leiders, zodat zij kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen rondom toekomstige klantbehoeften. Het is gebaseerd op 150 drijfveren die veranderingen rond consumenten teweegbrengen. Er zijn acht belangrijke thema’s bepaald die het gedrag van consumenten beïnvloeden: wonen, gezondheid, eten, winkelen, reizen en werken – maar ook het gebruik van technologie en de invloed van gaming. Dit heeft geresulteerd in vijftien toekomstscenario’s voor verschillende werelden, inclusief persona’s, bedoeld om de toekomst wat tastbaarder te maken.

De comfort zone uit

Dit moet het voor bestuurders makkelijker maken hun comfort zone te verlaten, wat volgens EY VODW een essentiële voorwaarde is voor het opstellen van een gedegen langetermijnstrategie: “Dit dwingt je de confrontatie aan te gaan met een toekomst die onzeker is en keuzes te maken die bepaalde mogelijkheden en opties expliciet afschrijven. Dat laatste vinden we vaak lastig en spannend. De natuurlijke reactie is om het proces minder spannend te maken, door strategische uitdagingen vanuit de ‘bekende’ wereld met beproefde methodes op te lossen en deze tot in detail uit te werken.” 

FutureConsumer.Now geeft inzicht in de klant van de toekomst

Terwijl dit de angst voor het onbekende kan wegnemen, resulteert een dergelijk proces volgens EY VODW meestal niet in een sterke strategie. In plaats daarvan moeten strategen juist buiten de bestaande denkpatronen stappen en nadenken over scenario’s die nu nog abstract lijken, maar in de komend jaren wellicht de business gaan bepalen: “Het eindresultaat voelt vaak ongemakkelijk. Het schuurt. En dat vinden wij juist goed. Strategie moet terug naar waar het thuis hoort: buiten de comfort zone.”

Dit heeft EY VODW – dat onlangs werd aangemerkt als een van ’s lands beste bureaus voor digitale marketing – zelf ook getracht bij de ontwikkeling van FutureConsumer.Now. De propositie is ontwikkeld met een sectoroverstijgend team. De vijftien toekomstscenario’s zijn in hackathons in vijf wereldsteden ontwikkeld door meer dan 200 futuristen, captains of industry, startups en EY-professionals. “Van comfort zone was er tijdens deze dagen geen sprake. Wel van veel energie, verwondering, maar ook bloed zweet en tranen. En zo hoort het ook.” 

“FutureConsumer.Now hebben we niet vanuit een ivoren toren bedacht”, aldus Ghurahoo: “We zijn echt de straat opgegaan en we hebben gesproken met consumenten, met startups, met bedrijven, met futuristen.” Sabrina Post, Senior Manager Business Strategy bij EY VODW vult aan: “Samen met hen hebben wij gekeken: ‘Hoe zien die toekomstige werelden eruit en wat betekent dat voor vandaag?’”

Gestructureerde chaos

Op basis van de hierin opgedane ervaringen deelt het kantoor ook enkele tips die bedrijven kunnen helpen op hun weg naar de toekomst. Zo moet er een duidelijke structuur zijn: “Creatieve chaos is goed, alleen chaos iets minder. Laat je deelnemers weten dat ze op een zorgvuldig geplande reis gaan, ook al is de eindbestemming onbekend.” Daarnaast wordt geadviseerd gebruik te maken van een diverse groep mensen, en snel te handelen én falen, bijvoorbeeld door te werken met agile sprints: “Wen aan onzekerheid, incomplete data en ongetoetste aannames. Wacht niet tot alles perfect is. Herhaal en bewerk je ideeën: verbeter wat werkt en stop met wat niet werkt. Zo eindig je met iets onverwachts én nuttigs.”

Tot slot wordt aanbevolen de fantasie te gebruiken, maar het wel simpel te houden. Het onbekende moet worden omarmd, maar op zo’n manier dat reële keuzes kunnen worden gemaakt die de organisatie vooruithelpen: “Het doel is mogelijke toekomstscenario’s te schetsen en zo de implicaties voor de business van vandaag te begrijpen, niet om ideeën voor toekomstige Black Mirror-afleveringen te bedenken. Laat de dingen gaan waar je geen controle over hebt.”