Data is de verbindende factor die bedrijven verandert in smart companies

25 maart 2021 Consultancy.nl 8 min. leestijd

In het digitale tijdperk is data komen bovendrijven als dé sleutel tot succes. Deze data omzetten in waarde blijkt echter nog een hele uitdaging. Volgens EY-partner Simon van Ulden en EY VODW-partner Marcel van Brenk kan deze uitdaging worden gezien als de keerzijde van de kracht van data: het vormt de verbindende schakel tussen ieder onderdeel van een bedrijf. Om deze verbinding goed te leggen is niet alleen diepgaande kennis vereist van data-architecturen en advanced analytics, maar ook van de business en de branche waarin een bedrijf actief is. We spraken de twee partners over het potentieel én de uitdagingen rond data.

Als één woord centraal staat in ons gesprek met Simon van Ulden en Marcel van Brenk is het niet data, maar verbinding. Dat begint al bij de aanleiding voor het interview: het samenvoegen van het marketing- en data science-team van EY VODW en het data & analytics-team van EY.

“De afgelopen jaren kwamen de teams al steeds dichter tegen elkaar aan te staan”, vertelt Van Brenk. “We merkten dat het goed was om die krachten verder te bundelen. Dus hebben we die twee teams nu samengevoegd en hebben Simon en ik de eer om dit Analytics-team van een kleine honderd man aan te sturen.”

Data is de verbindende factor die bedrijven verandert in smart companies

Daarmee is een team ontstaan dat alle mogelijke facetten van data & analytics met elkaar verbindt. “We doen zoveel dat het lastig te vatten is in één naam”, grapt Van Ulden. “Denk aan data engineering, dashboarding, process mining, data science, machine learning, data strategy, data governance, master data management en data quality, maar ook thema’s als artificial intelligence en internet of things. Dat zou een beetje een lange naam worden, dus heten we maar gewoon Data & Analytics.”

Werelden verbinden

Door al die disciplines te verenigen in één team, wordt klanten een one-stop-shop geboden voor alle vraagstukken rond data. Zo’n one-stop-shop is natuurlijk altijd handig, maar als het om data gaat is het samenbrengen van alle capaciteiten vandaag de dag zelfs een must, zo leggen Van Ulden en Van Brenk uit.

“We hebben de afgelopen jaren gezien dat de nadruk in business intelligence en data & analytics veel meer op business is komen te liggen”, aldus Van Ulden. “Het gaat niet om de technologie maar om de businessproblemen die je daarmee kunt oplossen. Om dat te kunnen doen is het essentieel dat je alle technische kennis in huis hebt, maar zeker ook de domein- en branchekennis.”

Dit geldt zeker voor wat misschien wel het meest hardnekkige probleem is waar organisaties mee kampen. “De verschillende afdelingen zijn ooit als losse silo’s ontwikkeld”, legt Van Brenk uit. “Die zijn vaak niet goed op elkaar afgestemd. Dat dit probleem al decennialang speelt laat zien hoe moeilijk het is om dit op te lossen, maar juist de nieuwste data-oplossingen bieden enorme kansen op dit gebied. Er is echt een wereld te winnen op het gebied van het verbinden van die bedrijfsonderdelen.”

Smart companies

Van Ulden illustreert het met een voorbeeld: “We doen veel voor een grote fashion & apparel-onderneming. Een groot deel van de omzet is indirect – via fashion & apparel-retailers – maar het bedrijf wil het aandeel directe verkoop vergroten. Daarbij staat het bieden van een excellente klantervaring centraal, en dat raakt aan de hele waardeketen van het bedrijf.”

Zo helpt het team ten eerste de engagement met consumenten te verhogen. “Via apps, bijvoorbeeld gericht op sport, worden ze als het ware lid van een community”, legt Van Ulden uit. “Wij zijn bezig met contentcreatie en content analytics om te zorgen dat die consumenten ook daadwerkelijk getriggerd worden om in die apps deel te nemen en data te delen, zodat ze uiteindelijk via die apps natuurlijk weer nieuwe schoenen of kleding kopen.”

“Traditioneel werd de supply chain gezien als backoffice, die niets met de klant te maken heeft. Terwijl een snelle levering juist cruciaal is voor een excellente klantervaring.”

Daar houdt het echter niet bij op. Als er dan iets is besteld moet dit natuurlijk ook worden geleverd. Van Ulden: “Daarom helpen we ook bij het optimaliseren van de supply chain. Door snel te leveren zorg je ook weer voor een blije klant. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om de vraag zo goed mogelijk te kunnen voorspellen: welke schoen gaat aanslaan en wat gaat waar beter verkopen? En als iets toch minder goed verkoopt dan verwacht, wanneer doe je het dan in de aanbieding voor welke prijs om van je voorraad af te komen?”

Zo zie je dat alles met elkaar in verbinding staat, maar in de manier waarop organisaties van oudsher zijn ingericht ontbreekt die verbinding vaak nog. “Dat is nu eindelijk aan het veranderen”, geeft Van Brenk aan. “Traditioneel werd de supply chain gezien als deel van de backoffice, die niets met de klant te maken heeft. Terwijl een snelle levering juist een cruciale rol speelt in het leveren van een excellente klantervaring.”

En dat idee kun je nog veel verder doortrekken. “Uiteindelijk wil je alles op elkaar afstemmen”, aldus Van Brenk. “Een wijziging in de ene afdeling heeft uiteindelijk impact op de hele organisatie. Door alles met elkaar te verbinden creëer je een ‘smart company’, waarin je kijkt naar elk aspect dat wordt beïnvloed – van wet- en regelgeving tot HR en alles ertussenin. Dat is uiteindelijk waar wij organisaties bij helpen: het worden van een smart company.”

Samen sterker

Door alle processen via data aan elkaar te koppelen worden al deze verbindingen nu eindelijk gelegd binnen organisaties. Maar om organisaties daarbij te helpen, moet eenzelfde soort verbinding ook worden gelegd binnen de eigen gelederen: als adviesbureau moet je de technische kennis, domeinkennis en branchekennis samenbrengen.

Deze rationale lag ook ten grondslag aan de komst van Van Ulden en Van Brenk naar EY. Van Ulden sloot zich in 2016 aan, toen hij zijn eigen Data & Analytics-bureau i3 verkocht aan EY. Van Brenk volgde twee jaar later, toen VODW samenging met EY.

“Beide krachtenbundelingen stonden in het teken van het koppelen van die expertise”, geeft Van Ulden aan. “De domein- en sectorkennis aangevuld met de analytics capabilities maakt het een enorm sterke combinatie.”

“Er is echt een wereld te winnen op het gebied van het verbinden van bedrijfsonderdelen.”

“Samen met EY hebben we nu de slagkracht om bedrijven te helpen bij het worden van een smart company”, voegt Van Brenk toe. “Dankzij het enorme internationale netwerk van EY kunnen we dat bovendien doen bij de allergrootste partijen, aansprekende namen die wereldwijd opereren.”

Ook in het voorop blijven lopen in een wereld waarin technologische ontwikkelingen elkaar in een moordend tempo opvolgen, blijkt de verbinding met het wereldwijde EY-netwerk van onschatbare waarde. “De snelheid van kennisontwikkeling ligt inmiddels dermate hoog dat je bijna per definitie een grote speler moet zijn om alles bij te kunnen houden”, aldus Van Ulden. “Via het internationale EY-netwerk kunnen we ontzettend snel de allerlaatste kennis mobiliseren voor onze klanten.”

“Absoluut”, beaamt Van Brenk. “Samen zijn we gewoon breder dan welke partij dan ook.” Een blik op verschillende internationale benchmarks zoals die van Gartner of ALM bevestigt dit. Als het gaat om data & analytics-consultancy behoort EY steevast tot de koplopers in het veld.

“Als we ergens de nieuwste van de nieuwste technologie toepassen blijkt elke keer weer dat we al ergens in het buitenland zo’n project hebben gedaan”, legt Van Brenk uit. “Dus er is al een use case, er zijn al lessons learned die we kunnen meenemen. Natuurlijk moet je dat nog vertalen naar de context waarin jij het toepast, maar dankzij het enorme netwerk staan we al direct op voorsprong.”

Al met al zijn Van Brenk en Van Ulden dan ook maar wat blij deel uit te maken van EY. Toen VODW zich in de zomer van 2018 aansloot werd al aangekondigd dat het bureau onder de vleugels van het Big Four-kantoor de wereld zou gaan veroveren. Inmiddels zijn we tweeënhalf jaar verder, en constateert Brenk tevreden dat de belofte wordt waargemaakt. “We speelden altijd in de Eredivisie en nu zitten we echt in de Champions League.”

Wat een beetje verbinding allemaal niet teweeg kan brengen…