Saskia van Liebergen en Fenna Cerutti gestart bij House of Performance

31 januari 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

House of Performance heeft zijn team versterkt met twee nieuwe consultants. Aan het begin van het nieuwe jaar hebben Saskia van Liebergen en Fenna Cerutti zich aangesloten bij het Utrechtse organisatiebureau.

Saskia van Liebergen maakt de overstap naar House of Performance vanuit Boer & Croon, waar ze vierenhalf jaar deel van uitmaakte. Ze begon er als Young Executive. “Vanuit deze rol zat ik bij verschillende opdrachtgevers in de publieke en private sector”, vertelt Van Liebergen. “Binnen deze opdrachten heb ik me onder meer gericht op project- en procesmanagement en tendermanagement. Zo heb ik me in twee verschillende organisaties beziggehouden met het opzetten van de projectomgeving van een tender en procesbegeleiding bij het schrijven van tenders. Ook ontwikkelde ik samen met de medewerkers een nieuwe customer journey in een zorgkliniek: ‘Hoe kunnen we de kliniek inrichten zodat de patiënt op efficiënte en kwalitatief goede wijze zijn of haar zorgpad doorloopt?’”

Na drie jaar groeide Van Liebergen door tot Young Manager: “In deze functie werkte ik op opdrachten in complexe klantenomgevingen in uiteenlopende sectoren waarbij behoefte is aan senior management en projectleiders op het raakvlak van advies en/of (interim) management. Voorbeelden van opdrachten die ik als Young Manager heb gedaan zijn de ontwikkeling van een shared service centre voor drie jeugdzorginstellingen, een HR-implementatie van de integratie van de ondersteunde diensten van deze drie instellingen, het programmamanagement in een fusie van twee mbo-scholen en de strategieontwikkeling bij een ov-bedrijf.”

Voordat ze bij Boer & Croon begon, was Van Liebergen drie jaar actief bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze tijd bekleedde ze verschillende functies. In haar laatste rol bij het ministerie werkte ze als Beleidsmedewerker MBO. “Ik hield me hier bezig met diverse dossiers, waaronder Governance, ontwikkeling van een visie op een Toekomstbestendig MBO en Doorlopende Leerlijnen” Ze begon bij het ministerie na het afronden van haar master Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht.

Saskia van Liebergen en Fenna Cerutti gestart bij House of Performance

Fenna Cerutti werkte voor haar komst naar House of Performance als Business Consultant voor Atos Consulting. Vanuit deze rol was ze actief bij diverse opdrachtgevers: “Ik heb me ingezet als Business Proces Analyst bij de afdeling Asset Management van ASML”, vertelt Cerutti. “Hierbij faciliteerde ik workshops, ontwierp ik processen en ontwikkelde ik organisatiestructuren en werkwijzen. Verder was ik bij Ahold Delhaize verantwoordelijk voor een grote datamigratie en data cleaning van leveranciersdata binnen het Purchase2Pay-systeemimplementatie-projectteam. Binnen Atos Consulting zelf was ik lid van het veranderteam, waarbij ik een zelfontwikkelingsraad heb opgestart waar young professionals hun persoonlijke ontwikkelplan kunnen pitchen.” 

De twee jaar daarvoor werkte Cerutti vanuit haar eigen bedrijf Fenna Cerutti Photography. “Hierbij richtte ik me niet alleen op fotografie zelf, maar ook op website- en productontwikkeling, sales en marketing, zowel B2B als B2C.” Gedurende deze periode was ze ook een half jaar werkzaam als ondersteuning bij een systeemimplementatie voor de Hogeschool van Amsterdam: “Hier was ik verantwoordelijk voor het versnellen van de implementatie van een nieuw planning- en urenschrijfsysteem.” 

In 2015 voltooide Cerutti haar master Innovation Sciences aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie werkte ze ook voor de universiteit als onderzoeksassistent en student assistent. “Als onderzoeksassistent hield ik me in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bezig met een uitgebreide netwerkanalyse van kennisontwikkeling in de sectoren life sciences en de duurzame bouw, met een specifieke focus op de internationale positie van Utrecht. Hierbij keken we naar technologische innovatiesystemen, slimme specialisatie en de invloed van regionaal beleid.” Haar masterscriptie schreef ze in opdracht van Climate-KIC, waarbij ze op basis van kwalitatieve data in Chili en kwantitatieve data van ondernemers over de hele wereld onderzocht wat de locatiekeuze van startups beïnvloedt.

Bij House of Performance hebben Van Liebergen en Cerutti zich aangesloten bij het team van inmiddels meer dan vijftig professionals, die samen mensen, teams en organisaties helpen te excelleren, onder meer door “meer impact met minder inzet” te realiseren. “Dat doen we onder andere door implementatie van datagedreven werken en inzet van gamification. Wij voegen waarde toe bij de top tien in de finance-, zorg- en overheidssector. Zowel nationaal als internationaal”, aldus het bureau. “Door te adviseren en ondersteunen waar dat kan en te confronteren waar het moet.”