Frans Latjes en Margo Meijer maken overstap naar Over Morgen

23 januari 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau Over Morgen heeft twee nieuwe adviseurs aan de gelederen toegevoegd: Frans Latjes en Margo Meijer.

Frans Latjes werkte hiervoor zo’n 4,5 jaar als directeur Nederland bij zonne-energieontwikkelaar Ecorus. Hij stond aan de wieg van de Nederlandse vestiging die in 4,5 jaar tijd uitgroeide naar 55 medewerkers. Daarvoor runde hij 13 jaar een ingenieursbureau en werkte hij 17 jaar bij verschillende waterschappen.

Bij Over Morgen, dat ruim 60 adviseurs telt, is Latjes aangesteld als adviseur. Hij gaat zich bij het adviesbureau uit Amersfoort voornamelijk richten op het adviseren van overheden, instellingen en bedrijven op het gebied van de energietransitie en gebiedsontwikkeling. Harmen Bakker, algemeen directeur van Over Morgen, over de toevoeging van Latjes: “De opwek van schone energie is cruciaal voor een geslaagde energietransitie. Het is de overtuiging van Over Morgen dat zonne- en windprojecten samen met bewoners georganiseerd moeten worden. Inzet van professionele kennis in combinatie met lokaal eigenaarschap zorgt voor een optimale verdeling van lusten en lasten. Frans is als ontwikkelaar van duurzame energieprojecten tot dezelfde conclusie gekomen. Wij kijken ernaar uit om met Frans verder te werken aan deze energie ontwikkelingen.”

Frans Latjes en Margo Meijer maken overstap naar Over Morgen

Margo Meijer maakte de overstap van ingenieursbedrijf Aveco de Bondt, waar zij de functie van vestigingsdirecteur bekleedde. Daarvoor was ze in dienst bij de gemeente Ede, meest recentelijk in de rol van afdelingsmanager Grondzaken en Vastgoed, en woningbouwcorporatie de Alliantie, waar ze werkte aan opgaven op het gebied van gebiedsontwikkeling en leefbare wijken. Na haar studie aan de Universiteit Twente werkte zij als bouwprojectmanager bij de Rijksgebouwendienst, was ze consultant bij Deloitte Real Estate en locatieontwikkelaar bij Ontwikkelingsbedtijf Vathorst.

Bakker: “Wij zijn verheugd dat Margo de stap naar ons bureau heeft gemaakt. Met haar brede kennis en praktijkervaring op het gebied van ruimtelijke vraagstukken en bestuurlijke ervaring, willen we onze impact op een duurzame leefwereld verder versterken. Door de enorme woningbouwbehoefte, het terugdraaien van de aardgaswinning en door het Klimaatakkoord spelen er diverse complexe ruimtelijke vraagstukken. Dankzij haar kennis van zowel de publieke als private kant en ruime managementervaring, kan zij gemeenten, provincies en private partijen helpen om de opgaven van complexe ruimtelijke vraagstukken tot een duurzaam resultaat te brengen.”

Gerelateerd: Brabants natuurgebied Maasheggen krijgt UNESCO-biosfeerstatus (een project begeleid door Over Morgen).