OrangeX groeit uit tot hoogwaardige speler in subsidies en innovatie

10 oktober 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

OrangeX, een bureau gespecialiseerd in subsidiemanagement en innovatie, bestaat dit najaar vijf jaar. Aanleiding voor de redactie van Consultancy.nl om met oprichter Marc Guelen en de huidige manager Koen Biemans terug te blikken, en vooral ook vooruit te kijken.

“We hebben de afgelopen vijf jaar de basis gelegd voor een mooie organisatie”, vertelt Biemans, die zich in de zomer van 2017 aansloot bij het bureau, na meer dan tien jaar in de zakelijke dienstverlening te hebben gewerkt. Zijn keuze voor OrangeX lag vooral ten grondslag aan het ondernemende karakter van het bedrijf en de focus op het adviseren en ondersteunen van organisaties met “grote maatschappelijke opgaven” waarvoor deze overheden en bedrijven staan. “Dat doen we vooral op het gebied van onderzoek en innovatie, duurzame economie, maatschappij en gezondheid”, aldus Biemans. 

Hoewel Biemans met een glimlach kan terugkijken op de afgelopen anderhalf jaar – een periode waarin OrangeX sterk is gegroeid – verlegt hij in het gesprek snel het onderwerp naar de toekomst. “De komende vijf jaar staan in het teken van duurzame groei”, geeft Biemans aan, die vanuit het partnerteam de taak heeft gekregen om die ambitie te realiseren. “We gaan OrangeX verder uitbouwen in andere segmenten, denk aan provincies, gemeenten en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Daarnaast gaan we verdere groei realiseren bij bedrijven in de vorm van subsidie loketten.”

Terwijl gemikt wordt op groei binnen deze sectoren, zal OrangeX zijn focus zeker ook behouden op zijn huidige dienstverlening: “Onze professionals ondersteunen organisaties met advies, programmamanagement en interim professionals die subsidieprocessen optimaal laten verlopen. We leveren subsidiespecialisten met de juiste kennis, ervaring en skills”, aldus Biemans.
OrangeX groeit uit tot hoogwaardige speler in subsidies en innovatieOm de dienstverlening in de overheidsmarkt verder uit te breiden, zal Biemans zich binnen OrangeX meer gaan richten op inkooptrajecten en raamcontracten. “Aanbestedingen zijn nu eenmaal de manier om opdrachten bij de overheid te verwerven. We hebben de kennis in huis dus waarom zouden we deze niet inzetten?” 

Het adviesbureau kwam bij toeval terecht in dit speelveld, waarin het moet opboksen tegen de gevestigde zwaargewichten die zich bij overheidsaanbestedingen inschrijven. Toch lukte het OrangeX door innovatief te werk te gaan om onder meer aanbestedingen te winnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen (DUS-i)*. “Deze raamcontracten garanderen ons de komende jaren mooie opdrachten.”

Professionaliseren

Om het ingeslagen groeipad te kunnen voortzetten, erkent Biemans wel dat stappen gezet zullen moeten worden in de eigen organisatie: het opschalen van een startup naar een boutique en grotere complexere opdrachten vragen om een solide bedrijfsvoering: “Om duurzame groei ook echt mogelijk te maken willen we de organisatie verder professionaliseren.” Een van de gebieden waar hij op wijst is het werven en behouden van toptalent. “We streven een klimaat na waarin de beste mensen binnen ons expertisegebied zich aan ons willen binden. En boeien, zodat onze toppers met veel plezier bij ons werkzaam blijven.” 

Specialisme staat centraal in de aanpak, vult Biemans aan: “Ons vak en de subsidieketen vraagt om specialisten. Dat geldt zowel voor organisaties die subsidies verstrekken als voor organisaties die er gebruik van willen maken. Wij geloven er in dat dat dit een vak apart is en wij kiezen daarom ook mensen die bewust kiezen voor het vak.” Daarnaast merkt Biemans dat de affiniteit met “maatschappelijke uitdagingen” waar OrangeX aan werkt, van groot belang is voor zowel de werkgever als de werknemer. “We zoeken professionals die hun hoofd en hart hebben liggen bij de maatschappij.”

Toen Biemans zich aansloot bij OrangeX, had het bureau zojuist een strategische heroriëntatie afgerond. OrangeX werd in 2013 opgericht door Marc Guelen, die gedurende zijn eerdere werkzaamheden voor subsidieadviesbureau Hezelburcht een gat in de markt zag. “Ik besefte dat subsidiekennis en -kunde niet alleen interessant is voor organisaties die middels subsidies willen groeien en innoveren, maar ook voor subsidievertrekkende organisaties.” Na een marktverkenning kwam Guelen erachter dat er in ons land geen advies en detacheringsorganisatie was die zich exclusief en vanuit specifieke kennis van subsidieverlening, richtte op subsidieverstrekkende organisaties. “Toen heb ik de stap gezet om een apart bedrijf op te richten.” OrangeX was geboren.

“De komende vijf jaar staan in het teken van duurzame groei. We gaan OrangeX verder uitbouwen in andere segmenten en onze subsidie loketten dienstverlening uitbreiden.”
– Koen Biemans 

In de eerste vier jaar sinds de oprichting, lukte het Guelen om OrangeX te laten groeien. Het toenmalige STW, nu afdeling Toegepaste Technische Wetenschap van NWO, werd de eerste klant. Daarna klopten onder andere ook KWF en de Wageningen Universiteit aan de deur van OrangeX.

Nadat Ivo van Zuidam, voormalig medeoprichter van een snelgroeiend adviesbureau*, in Orangex besloot te investeren – hij sloot zich begin 2017 aan als Managing Partner – kwamen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. “Ivo en ikzelf delen dezelfde visie over OrangeX. We zien de mogelijkheid om het bedrijf duurzaam door te laten groeien tot een hoogwaardige niche speler op het gebied van subsidiemanagement en innovatieprofessionals”, aldus Guelen.

Na oliemaatschappij Shell als klant aan boord te hebben gehaald, telde het team van OrangeX anno 2016 inmiddels 8 consultants. “Shell zag in OrangeX de perfecte organisatie om het subsidieteam op de payroll te nemen en verder te professionaliseren. Zo ontstond de propositie voor de interne Subsidiedesk. Een combinatie waarbij OrangeX de professionals detacheert die de innovatie en onderzoekagenda van Shell koppelen aan subsidie- en financieringsmogelijkheden.”

Vandaag de dag telt OrangeX bijna 20 adviseurs en staf, die werkzaam zijn vanuit kantoren in Amsterdam en Nijmegen. Gevraagd naar verdere, concrete groeiambitie, laten Biemans en Guelen weten dat het vooral gaat om groei in de impact die het team realiseert bij klanten. “Als OrangeX spelen we een rol in het faciliteren van vernieuwing en vooruitgang. Met goede mensen op mooie opdrachten. Zo draagt OrangeX bij aan de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat op het gebied van Onderzoek en Innovatie; Duurzame Economie en een gezonde samenleving” aldus een trotse Marc Guelen.

* De RVO is een uitvoerende dienst van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dus-I is de uitvoeringsorganisatie voor subsidies van de ministeries van OCW en VWS.

**
 Ivo van Zuidam was een van de medeoprichters van First Consulting. In 2016 trad hij uit de maatschap.