RVO kiest OrangeX als partner voor energie, duurzaamheid & innovatie

07 februari 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft OrangeX geselecteerd als een van zijn preferred suppliers voor het leveren van experts op het gebied van energie, duurzaamheid en innovatie.

De RVO stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast voert de RVO vele programma’s en opdrachten uit op het gebied van klimaat en energie.

Door de groeiende focus op klimaat en energie verwacht de RVO dat het de komende jaren, nog meer dan eerder het geval was, een beroep te moeten doen op specialisten vanuit de markt. De raamovereenkomst met OrangeX is onderdeel van dit inhuurvraagstuk.RVO kiest OrangeX als partner voor energie, duurzaamheid & innovatieVoor de inhuur van externe consultants werkt de RVO met een mantelcontract. Via een Europees tenderproces zijn verschillende partijen uitgenodigd om hun diensten en expertise te presenteren, waarna raamovereenkomsten zijn afgesloten met vijf partijen, waar OrangeX deel van uitmaakt (de overige partijen zijn nog niet bekendgemaakt via TenderNed).

De RVO verwacht per jaar tussen de 35 en 40 FTE in te huren, waarmee de jaarlijkse inhuurwaarde uitkomt op meer dan €4 miljoen (exclusief BTW). Het mantelcontract heeft een looptijd van twee jaar, met een optie tot verlenging van twee keer één jaar.

Het contract heeft echter een bepaling opgenomen, waardoor de scope van het inhuurvraagstuk mogelijk groter kan worden. Als er vanuit de politiek of het klimaatakkoord bijvoorbeeld richtlijnen komen die meer werk betekenen voor de RVO, dan kan de opdrachtgever gaandeweg de omvang van de inhuur met tot 15 FTE per jaar uitbreiden.

OrangeX zal de RVO voorzien van experts op thema’s als energiebesparing, CO2-reductie, duurzame energieopwekking, technologische innovatie, en klimaatverandering. De focus van het bureau ligt op trajecten gericht op het invoeren en het beheren van fiscale- en subsidieregelingen.

Alwin Schiphorst, Commercieel Directeur bij OrangeX: “Met OrangeX werken wij iedere dag aan een beter Nederland van morgen. We zijn trots dat we daar ook voor de RVO invulling aan mogen geven.”

In 2021 werd OrangeX door de RVO ook al benoemd als preffered supplier voor de uitvoering van kennisintensieve financieringsregelingen ten behoeve van een innovatieve en gezonde economische ontwikkeling.