OrangeX helpt KWF met vinden van de juiste wetenschappelijke experts

06 december 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Naar schatting investeert KWF Kankerbestrijding op ieder willekeurig moment in zo’n 400 onderzoeksprojecten tegelijk. Een belangrijke stap in hun financieringsstrategie is de beoordeling van subsidieaanvragen. Immers, een project zonder een goed fundament of een project dat bij voorbaat weinig waarde toevoegt aan het bestrijden van kanker, heeft een kleine kans impact te kunnen maken. Referenten, en ook de mensen die deze professionals vinden, spelen hierin een belangrijke rol.

De stichting KWF Kankerbestrijding, opgericht in 1949 met ondersteuning van Koningin Wilhelmina, zet zich in voor de bestrijding van kanker door middel van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. Om de progressie van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kankerbestrijding te bevorderen, biedt de stichting financiering aan wetenschappers verbonden aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Op basis van hun eigen data blijkt dat zo’n 85% van het budget, dat vooral bestaat uit donaties en de inkomsten uit loterijen en nalatenschappen, uitgaat naar onderzoeksdoeleinden.

Samenwerking met wetenschappers

Onderzoekers die financiering zoeken voor hun wetenschappelijk, oncologisch onderzoek, krijgen twee keer per jaar de mogelijkheid om hun onderzoeksplannen in te dienen bij KWF. Deze openstellingen leveren een piek op in de werkzaamheden van het Team Bestedingen – de afdeling die het aanvraag- en beoordelingsproces faciliteert. Om tot een grondige evaluatie te kunnen komen, werkt KWF nauw samen met nationaal en internationaal erkende wetenschappers, ook wel referenten genaamd, die KWF op specifieke onderzoeksthema’s voorzien van advies over de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. Daarnaast beoordelen deze referenten de relevantie en impact van het onderzoek.

In hun zoektocht naar het vinden van de juiste referenten, die gezien hun specifieke expertise relatief schaars zijn, werkt het Team Bestedingen samen met OrangeX, een adviesbureau dat is gespecialiseerd in het begeleiden van partijen in de subsidieketen. Deze zomer werd het Team Bestedingen ondersteund door Gerben Schooneveldt en Su Ming Sun. Zij zorgden ervoor dat, binnen de afgesproken deadlines en reactietermijnen, KWF voorzien werd van het benodigde aantal referenten per onderzoek.

OrangeX helpt KWF Kankerbestrijding met het vinden van de juiste wetenschappelijke experts

Schooneveldt en Sun zijn beiden jonge wetenschappers en zijn werkzaam voor OrangeX. Vanuit hun wetenschappelijke achtergrond zijn ze bekend met de materie en het onderzoeksdomein, wat hen bij uitstek geschikt maakt om snel de juiste referenten bij de juiste onderzoeksaanvragen te vinden. Schooneveldt is afgestudeerd als natuurkundige en heeft vervolgens promotieonderzoek gedaan in de medische fysica op een door KWF gefinancierd project, terwijl Sun een diploma in de Life Sciences op zak heeft en daarna de biomedische kant op is gegaan. “Door mijn ervaring als onderzoeker, kan ik een nauwkeurig beeld vormen bij een projectaanvraag en ben ik bekend met het gebruikte vakjargon. Zodoende kan ik mijn ervaring en kennis gebruiken om geschikte externe beoordeelaars te zoeken voor de verschillende KWF-aanvragen”, licht Schooneveldt toe.

Steven Hasselbaink, manager van het Team Bestedingen, erkent de toegevoegde waarde van de referentenzoekers van OrangeX. “Door de wetenschappelijke achtergrond en kennis voegen Schooneveldt en Sun aanzienlijke waarde toe aan het project. Ze spreken het jargon, kennen de weg in de wetenschappelijke wereld en kunnen zich dedicated bezig houden met het zoeken van referenten.” Dit is vooral nodig gedurende de twee subsidierondes per jaar, wanneer de eigen medewerkers van KWF ondergedompeld worden in piekbelasting en daarnaast ook veel extra ad hoc werkzaamheden op hun bord krijgen,

De juiste inhoudelijke expertise

Belangrijkste taak van de referentenzoekers is het uitkijken naar professionals die de wetenschappelijke kwaliteit van ingediende onderzoeksvoorstellen kunnen beoordelen. Hierbij is het van belang om reviewers te vinden die inhoudelijk en onafhankelijk wat kunnen zeggen over de kwaliteit én haalbaarheid van het onderzoek. “Het is dus zaak mensen te vinden met de juiste inhoudelijke expertise. Kandidaten mogen echter geen belangenverstrengeling hebben, bijvoorbeeld doordat ze met de aanvrager samenwerken of doordat ze een concurrerend voorstel hebben ingediend”, licht Sun toe. 

Hoewel KWF een database bijhoudt met mogelijke referenten, blijft het veelal een puzzel om de juiste experts en hun contactgegevens te vinden. Sun: “De belangrijkste manier om nieuwe referenten te vinden is door auteurs van relevante publicaties te benaderen. Hiervoor is het zaak snel en goed in te kunnen schatten in hoeverre het onderzoek in een bepaald artikel gerelateerd is aan het onderzoek beschreven in het onderzoeksvoorstel.”

Quote Steven Hasselbaink

Over de hele linie dient het werk van de referentiezoekers bovendien een groter belang – een goede beoordeling van onderzoeksprojecten leidt tot een betere kans van slagen van projecten met maatschappelijke waarde. “Zo draag je bij aan het optimaal verrichten van oncologisch onderzoek”, aldus Schooneveldt. Sun vult aan: “Wat ik belangrijk vind in mijn werk is mijn bijdrage aan het maatschappelijke. Door mijn werk goed te doen, honoreer en stimuleer ik kwalitatief goed onderzoek in de strijd tegen kanker.”

Voor KWF is de samenwerking met OrangeX niet nieuw. De twee partijen werken al jaren samen op het gebied van referentenzoekers, naar tevredenheid van de opdrachtgever. Hasselbaink: “Omdat OrangeX een groot netwerk heeft, kunnen ze ons kandidaten leveren met de specifieke kennis die wij zoeken. Daarbij komt dat OrangeX al langer met ons samenwerkt en inzicht heeft in de cultuur en processen van KWF, waardoor snel een klik tussen de kandidaten en onze organisatie is gelegd.”