Totta Data Lab en VKA lanceren keurmerk voor algoritmes

20 september 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Na reeds bestaande keurmerken voor allerlei businessvaardigheden, of dit nu in marketing, technologie of projectmanagement is, komt er nu ook een keurmerk voor het gebruik van algoritmes. “Voor het vertrouwen in algoritmes is het cruciaal dat deze op een correcte manier worden toegepast”, stellen Totta Data Lab en Verdonck, Klooster & Associates (VKA), de initiatiefnemers achter het nieuwe keurmerk.

Het gebruik van algoritmes, wiskundige modellen die worden ingezet voor patroonherkenning, kan besluitvorming efficiënter en effectiever maken. Voorbeelden zijn te vinden binnen het bredere zakelijke landschap. Algoritmes maken bijvoorbeeld data mining mogelijk, die inefficiënties in processen kan ontdekken. Ook kunnen zij datastromen combineren om meer nauwkeurige voorspellingen over de toekomst te kunnen doen. Deze informatie kan dan weer worden gebruikt om bijvoorbeeld prijzen van producten te veranderen of innovatiekansen te grijpen.

Wat algoritmes populair maakt is dat deze kunnen omgaan met complexe, arbeidsintensieve onderwerpen, die normaliter het vermogen van mensen te boven gaan. Er kleeft echter ook een donkere kant aan algoritmes, want naarmate de technologie zich ontwikkelt, laait ook het maatschappelijke debat ten aanzien van het fenomeen op.

Een van de belangrijke zorgen is namelijk dat algoritmen kunnen leiden tot een vooroordeel in data, wat op zijn beurt leidt tot ongewenste of gekleurde besluitvorming. Zo worden machines gebruikt door gemeenten om bijstandsfraude op te sporen, of door woningcorporaties om scheefwoners in kaart te brengen. Een ander aangedragen punt van zorg is dat van controle en transparantie: als algoritmes te complex zijn, hoe kunnen mensen dan in de gaten hebben dat algoritmen doen wat ze moeten doen?

Totta Data Lab en VKA lanceren keurmerk voor algoritmes

Daarbovenop komt nog dat als algoritmes gecombineerd worden met zelflerende functionaliteiten – een gevolg van artificial intelligence en machine learning, dan kunnen algoritmes zich ontwikkelen in een richting die onwenselijk is. Wanneer algoritmes echter worden toegepast in belangrijke gebieden als overheidsbeleid, gezondheid en onderwijs – allemaal sectoren waarbinnen fors wordt geïnvesteerd in algoritmes – dan wordt de roep om meer transparantie duidelijk.

Het is precies die achtergrond die Kees Verhoeven van D66 recent een motie liet indienen in de Tweede Kamer, waarin hij opriep om gebruikte algoritmes openbaar te maken en pleitte voor het inrichten van een auditprocedure rondom het gebruik van algoritmes. Zijn motie zorgde echter voor veel ophef en een tweedeling van voor- en tegenstanders in de Kamer.

Totta Data Lab, een onderzoeksbureau, en Verdonck, Klooster & Associates (VKA), een consultancykantoor, signaleren in hun dagelijkse praktijk een groeiende behoefte aan zekerheid en transparantie in de maatschappij als het gaat om algoritmes. “Er is op dit moment nog geen beleid vanuit de overheid voor het gebruik van algoritmes. We hebben ervoor gekozen om deze regelgeving niet af te wachten, maar om zelf een onafhankelijk toetsingskader te creëren”, zegt Andre Hendriks, partner van VKA.

Het keurmerk voor algoritmes van de twee partijen is volgens eigen zeggen de eerste op de Nederlandse markt. “Hiermee hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie rondom de verantwoorde toepassing van algoritmes”. Met het toetsingskader dat is ontwikkeld kan getoetst worden of het algoritme goed is gebouwd, goed wordt beheerd en goed wordt gebruikt. “Organisaties zouden algoritmes op correcte wijze moeten gebruiken, en tevens in staat zijn om uit te leggen wat deze algoritmes doen”, sluit Adriaan Ackers, partner bij Totta Data Lab, af.

Gerelateerd: Gebruik van Machine Learning door bedrijfsleven verdubbelt in 2018.