Gebruik van Machine Learning door bedrijfsleven verdubbelt in 2018

22 januari 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het gebruik van Machine Learning door bedrijven verdubbelt dit jaar wereldwijd. Die conclusie volgt uit een nieuw rapport van Deloitte. Het adviesbureau voorspelt dat 2018 een historisch jaar wordt waarin baanbrekende stappen gezet zullen worden in het artificial intelligence-domein.

Machine Learning (ML) is een vorm van kunstmatige intelligentie, ofwel Artificial Intelligence (AI), en in het bijzonder een onderzoeksgebied binnen de Informatica. Machine Learning tracht computers de competentie te geven om nieuwe stappen te leren zonder dat deze expliciet zijn geprogrammeerd. Binnen het vak wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling van algoritmes die kunnen leren van en voorspellingen kunnen doen op basis van data. Aan de hand van deze data verfijnt een computer zijn originele opdrachten, om op die wijze naargelang de data-analyse vordert zelfstandig een optimalere interne programmering te bewerkstelliggen.

Implementaties

Uit het onderzoek van adviesbureau Deloitte – dat recent samen met Accenture een samenwerking op het gebied van AI aanging met IPsoft – komt naar voren dat consumenten zich bewust zijn van het bestaan van applicaties die voorzien zijn van Machine Learning. Maar, toch blijft het daadwerkelijk gebruik achter. Dat wil zeggen: ruim 65% van de volwassen smartphonebezitters (woonachtig in ontwikkelde landen) gebruikt minimaal één applicatie die voorzien is van ML, terwijl bijna 80% zich bewust is van Machine Learning-applicaties op smartphones. Ook blijkt dat niet alle applicaties even vlot worden gehanteerd. Zo is slechts 25% van de ondervraagden zich bewust van de functie ‘voice-to-text’ op smartphones, terwijl maar 7% deze applicatie feitelijk gebruikt.

Bewustwording en gebruik van applicaties voorzien van ML (ontwikkelde markten)

Over het gat tussen bewustzijn en gebruik is Deloitte hoopvol. In 2017 gebruikte ‘slechts’ 24% van de correspondenten de applicatie ‘route suggestions’ op hun smartphone. De verwachtingen zijn echter dat dit percentage in 2023 zal zijn gestegen naar zo’n 60%, ten gevolge van een sterk verbeterde geïntegreerde AI-chip. Deze chip kan bijvoorbeeld aan de hand van het tijdstip leren welk wandeltempo optimaal is voor de eigenaar (van de smartphone). Wanneer iemand in de ochtend haast heeft en tijdig bij een werkafspraak wil zijn, dan is zijn loopsnelheid veelal hoger dan op een vrije zondagmiddag. Op een doordeweekse ochtend is dan met name de snelste route noodzakelijk, terwijl op een zondagmiddag een ietsje langere route door een prachtig park meer passend kan zijn. Door de smartphone te bewapenen met verfijndere gegevenssets en betere mogelijkheden om locaties te traceren, wordt het mogelijk dergelijke stappen te maken. 

De camera van de smartphone zal in de toekomst ook de voordelen van Machine Learning gaan ondervinden. Om precies te zijn, zal Machine Learning gaan bijdragen aan de optimalisatie van het zogenaamde ‘bokeh effect’. Volgens dat effect moet een object op de voorgrond scherp worden afgebeeld, dat tegen een wazige achtergrond. Machine Learning maakt het in de nabije toekomst mogelijk om verbeterde algoritmes te generen die op een accuratere wijze de voorgrond en de achtergrond van elkaar scheiden. 

Het toekomstperspectief

Waar in 2018 het gebruik van Machine Learning door grote en middelgrote bedrijven volgens Deloitte wordt verdubbeld, voorspellen de onderzoekers in 2020 opnieuw een verdubbeling. Volgens Jordan Bish, Director bij Deloitte Strategy & Operations, heeft de implementatie van de technologie een cruciaal punt bereikt: “Vanaf nu zal de adoptie in het bedrijfsleven in een stroomversnelling raken. Het belangrijkste groeigebied is dat van nieuwe halfgeleiderchips die door het gebruik van Machine Learning minder stroom verbruiken en tegelijkertijd sneller, flexibeler en slimmer worden.”

Op dit moment bezitten nog niet alle smartphones een geïntegreerde AI-chip. Volgens de voorspellingen van Deloitte zal dat in 2023 verleden tijd zijn. Rond dat tijdstip zullen vrijwel alle smartphones voorzien zijn van zo’n chip, niet enkel de vlaggenschepen maar ook de modellen van rond de €100 per stuk. Vanzelfsprekend vergroot de toenemende hoeveelheid smartphones voorzien van een geïntegreerde AI-chip het aantal applicaties dat volgens Machine Learning werkt. Men mag wat dat betreft spreken van een technologische symbiose.

Gerelateerd: Deloitte zet AI in voor strategische marktanalyses en benchmarks.