In 2021 heeft zo'n 70% van organisaties een Chief Data Officer

28 augustus 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Binnen drie jaar heeft zo’n 70% van de grote organisaties een Chief Data Officer (CDO). Dat blijkt uit de antwoorden op een stelling die voorgelegd is aan managers en IT-professionals tijdens een congres. Christian Verhagen, Senior Consultant bij Verdonck Klooster & Associates, dat het onderzoek faciliteerde, spreekt van een begrijpelijk sentiment.

Verhagen: “Data is uitgegroeid tot één van de belangrijkste assets van de organisatie. De vraag wie verantwoordelijk is voor deze asset is echter nog te vaak onbeantwoord. Om die vraag te beantwoorden en om grip te houden op het geheel aan data binnen de organisatie is sinds een aantal jaar de CDO in opkomst.”

Dat terwijl nog geen twee jaar geleden, slechts 6% van organisaties over een CDO beschikte, zo bleek destijds uit onderzoek van Strategy&. Europese organisaties liepen toen voorop ten aanzien van het aannemen van een CDO, bijvoorbeeld om leiding te geven aan hun digitale transformaties. Met dergelijke transities willen organisaties bijvoorbeeld hun kosten verlagen, de customer experience verbeteren of concurrerend blijven ten opzichte van nieuwe marktspelers. In 2017 beschikte een vijfde van de grootste corporates ter wereld over een CDO, waarvan 60% in 2015 of later in dienst is getreden.

De opkomst van nieuwe technologische mogelijkheden maken het vandaag de dag steeds gemakkelijker om inzichten op te doen uit de grote hoeveelheden beschikbare data. Deze inzichten kunnen gebruikt worden ten behoeve van commerciële operaties, zoals sales en marketing. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijf klantdata gericht gebruiken om zijn klantenbestand beter te segmenteren, of de inzichten uit de data gebruiken voor een betere pricing-strategie. Vaak wordt data echter gebruikt om de bedrijfsvoering te verbeteren. Zo kan datagedreven informatie benut worden om de supply chain te optimaliseren, om inefficiënties in processen te achterhalen, of om mogelijke fraude voor te zijn.

70% van organisaties zal binnen drie jaar beschikken over een Chief Data Officer

Verhagen: “Data, en daarmee datamanagement, wordt steeds belangrijker voor organisaties. Daar zijn twee simpele redenen voor. Ten eerste: er is meer data, bijvoorbeeld door het gebruik van slimme sensoren. Ten tweede: de mogelijkheden om hier nieuwe uitzichten uit te halen zijn sterk gegroeid, bijvoorbeeld door het breed beschikbaar komen van analyse- en rekenkracht via de cloud. Veel organisaties onderkennen deze ontwikkelingen en zijn onder de noemer van datagedreven of informatiegestuurd werken bezig om ‘hun’ data beter te benutten.”

De rol van de CDO is hierin essentieel. Deze overziet de algehele digitale strategie van een organisatie, en is “verantwoordelijk voor het gebruik van data en bovendien het boegbeeld van een datagedreven ambitie”, aldus Verhagen, die verder toelicht: “De CDO is verantwoordelijk voor de datavisie en -strategie en vertaalt technologische ontwikkelingen naar kansen voor de organisatie. Maar daarnaast borgt hij ook de inrichting van datamanagement binnen de organisatie, binnen wet- en regelgeving zoals rondom privacy en security.” Als nieuwkomer op C-level is de CDO daarmee direct één van de belangrijkste functionarissen, voegt Verhagen toe: “Niet in plaats van, maar naast de CIO, die gaat over de informatievoorziening en de ICT-infrastructuur.”

Volgens de senior consultant is het benoemen van een CDO echter “geen panacee voor een datagedreven organisatie”, maar zorgt het er wel voor dat “data als asset de aandacht krijgt die het verdient”. Daar zijn de meeste organisaties het uiteindelijk ook mee eens. Van de ruim 120 organisaties gaf bijna 70% aan het eens te zijn met de stelling. Verhagen besluit: “Ik ben benieuwd hoeveel van deze organisaties over drie jaar ook echt een CDO heeft.”