Chief Digital Officer rol omarmd door 20% van grootste corporates

28 augustus 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het sterk toegenomen belang van digitalisering leidt ertoe dat steeds meer grote bedrijven een Chief Digital Officer (CDO) aanstellen. De CDO moet toezien op een ordelijke transitie naar een innovatieve organisatie en zo voorkomen dat het bedrijf slachtoffer wordt van digitale disruptie. Uit nieuw onderzoek van Strategy& blijkt dat ongeveer een vijfde van de grootste bedrijven ter wereld tegenwoordig een CDO heeft, waarvan 60% sinds 2015 of later in dienst is getreden.

Uit het Chief Digital Officer onderzoek komt naar voren dat een toenemend aantal topbedrijven het hebben van een CDO beschouwt als een essentiële voorwaarde voor hun toekomstige succes. Voor het onderzoek identificeerde Strategy& de 2.500 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld (op basis van de marktkapitalisatie). Vervolgens werd gekeken welke van deze bedrijven een CDO heeft aangesteld. 

Onderzoek van PwC, het moederbedrijf van Strategy&, toont aan dat een groot deel van de CEO’s digitalisering zien als een grote kans voor hun bedrijf. Om deze kans te benutten hebben steeds meer bedrijven een CDO aangesteld – had in 2015 nog maar 6% van de grootste bedrijven ter wereld een CDO, eind 2016 is dit aandeel uitgegroeid naar 19% van de onderzochte bedrijven, blijkt uit het CDO-onderzoek. Binnen de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) lag het aandeel van organisaties dat in 2016 een CDO had met 38% een stuk hoger, terwijl Noord-Amerika met 23% iets boven het gemiddelde uitkomt. Zuid-Amerika eindigt met 13% onder het gemiddelde, terwijl de Asia-Pacific-regio het laagst scoort: hier had slechts 7% van de bedrijven in de top 2.500 in 2016 een CDO.

CDOs bij grote bedrijven - per regio

Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 16% van de aangestelde CDO’s vrouwelijk is, waarmee het aandeel vrij ver onder het wereldwijde gemiddelde voor senior- en strategische managementposities uitkomt, dat volgens onderzoek van Grant Thornton op zo’n 25% ligt. 46% van de wereldwijd aangestelde CDO’s was van buiten de organisatie afkomstig en 32% had een technologische achtergrond, wat suggereert dat ze door hun expertise op het gebied van technologie als aantrekkelijk werden gezien door headhunters van topbedrijven. Het belang dat gehecht wordt aan het aanstellen van een CDO wordt verder onderstreept door het feit dat 40% van de CDO’s op C-level opereren. 

De overheersend technologische achtergrond van nieuw aangestelde CDO’s staat in contrast met de analyse die Strategy& een jaar eerder uitvoerde, waarin naar voren kwam dat CDO’s meestal een achtergrond hebben op het gebied van marketing (34%) en sales (17%). Dat de nadruk nu meer ligt op technologie lijkt erop te wijzen dat bedrijven de CDO-rol vanuit een ontwikkelingsperspectief serieuzer zijn gaan nemen, waarbij ze niet ‘simpelweg’ de verkoop willen verbeteren, maar juist op zoek zijn naar een holistische benadering om in één keer meerdere aspecten van hun organisatie te transformeren. 

Samenstelling en achtergrond CDOs

Coördinatie van digitale initiatieven 

Steeds meer bedrijven zijn volgens de onderzoekers van mening dat een effectieve coördinatie van digitalisering cruciaal is voor hun toekomstige succes, met name tegen de achtergrond van het volwassen worden van nieuwe digitale markten waarin een uniforme aanpak nodig is om een alomvattende digitale strategie te implementeren. Leiddinggeven aan zo’n holistische digitale strategie betekent per bedrijf iets anders. Terwijl sommigen buiten de organisatie op zoek gaan naar digitale bestuurders, beroepen anderen zich op de reeds aanwezige bestuurders en een groep diverse stakeholders om de digitale transformatie in goede banen te leiden. 

Met name de grotere bedrijven blijven vooroplopen als het aankomt op het aanstellen van digitale bestuurders. Zij staan al enkele jaren onder druk door de toenemende concurrentie van nieuwe, innovatieve bedrijven die gebruikmaken van digitale innovaties om klanten bij gevestigde marktaanbieders weg te kapen. Als reactie hierop hebben veel grote bedrijven de CDO-rol tot prioriteit gemaakt om hun marktdominantie te kunnen vasthouden.

Gekeken naar de verschillende branches, blijkt dat bedrijven binnen de verzekeringsbranche het vaakst een digitale bestuurder binnen de gelederen hebben (35%), gevolgd door de media, entertainment en communicatiesector (28%), de bankensector en de retailsector (beiden 27%). CDO’s zijn het minst goed vertegenwoordigd binnen de olie en gassector (3%), gevolgd door de metaal en mijnindustrie (5%).

Het deel van de bedrijven dat een CDO in dienst heeft - per branche

Volgens Mathias Herzog, partner bij Strategy& en medeauteur van het onderzoeksrapport, is het voor elke digitale bestuurder een van de meest intimiderende uitdagingen om “nieuwe digitale applicaties te ontwikkelen terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt met bestaande IT-systemen die jarenlang van vitaal belang zijn geweest om het bedrijf draaiende te houden. Nu dit steeds duidelijker wordt, zullen we waarschijnlijk een groeiend aantal executives zien met de technische expertise die nodig is om te navigeren binnen de veelzijdige digitale omgeving van een bedrijf.”

“De rol van de CDO is, per definitie, gericht op transformatie”, voegt Olaf Acker, Digital Services Leader bij Strategy& Duitsland, toe. “Dit betekent dat iedereen die de rol aanneemt de oude technologieën in balans moet brengen met de nieuwe, technische expertise. Hiervoor heeft hij begrip van interne organisatiemechanismes nodig, evenals een visie voor de toekomst van het bedrijf die in lijn is met de missie van het bedrijf op de lange termijn”, sluit hij af.