CEOs zien tekort aan vaardigheden als grote bedreiging

14 juli 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

73% van de CEO’s wereldwijd maakt zich zorgen over een tekort aan vaardigheden en ziet dit als een bedreiging voor hun organisatie, blijkt uit wereldwijd onderzoek van PwC. Het onderzoek toont aan dat hoewel de grote meerderheid groeikansen ziet als gevolg van digitalisering, zo’n driekwart van bestuurders zich zorgen maakt over het vinden van professionals met de juiste vaardigheden. CEOs zetten daarom in op het trainen van bestaand personeel en het vinden van nieuwe kandidaten met bredere vaardigheden.

Als onderdeel van zijn jaarlijkse ‘Global CEO Survey’ heeft PwC onlangs het ‘People strategy for the digital age’ rapport uitgebracht. In het kader van het onderzoek vroeg het accountants- en advieskantoor zo’n 1.300 CEOs naar hun wervings- en trainingsstrategie en naar de uitdagingen van die strategie in het huidige digitale tijdperk.

CEOs see opportunities in a wide range of digital innovations

Digitale innovatie belangrijk
Het onderzoek toont aan dat de opkomst van digitale innovaties door de meerderheid van de CEOs als iets positiefs wordt gezien. 61% zegt dat deze technologieën meer groeikansen creeëren voor bedrijven dan drie jaar geleden. Volgens het onderzoek bestempelt 81% van de CEO’s mobiele technologieën voor customer engagement als ‘belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’ voor hun organisatie. Op de tweede en derde plek volgen Data mining en analyse (80%) en cybersecurity (78%).

Om de potentie van digitale technologieën volledig te kunnen benutten, hebben bedrijven werknemers nodig die over de juist digitale vaardigheden beschikken. Volgens het onderzoek maken CEO’s zich steeds meer zorgen over het kunnen vinden van de juiste vaardigheden en wordt dit gezien als de op-een-na grootste bedreiging voor hun bedrijven. Hoewel de helft van de CEOs plant om het komende jaar nieuw personeel aan te nemen, geeft 73% aan zich zorgen te maken over het vinden van de juiste skillsets. Dat is 10% meer dan het aandeel CEO’s dat zich daar vorig jaar zorgen over maakte.

Recruiting needed skills


Tekort aan vaardigheden serieuze uitdaging
In een reactie op de onderzoeksresultaten zegt Jon Andrews, hoofd van PwC’s Global People and Organisation Practice: “Ondanks het toegenomen ondernemersvertrouwen en ambitieuze plannen om mensen aan te nemen, worstelen organisatie meer dan ooit met het vinden van geschikte professionals met de juiste vaardigheden om hun groeiplannen te realiseren. Het digitale tijdperk heeft het tekort aan vaardigheden van een lastige zorg voor CEOs tot een serieuze uitdaging gemaakt”.

Vooral CEOs in Japan en Zuid-Afrika maken zich zorgen – maar liefst 93% van de CEOs uit deze landen geeft aan zich zorgen te maken over het vinden van de juiste vaardigheden. China volgt op de tweede plek met 90% en op de derde plek staat Hong Kong met 85%. In het Verenigd Koninkrijk zijn 84% van de CEOs bezorgd, nog steeds een stuk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 73%. Bij onze Oosterburen, Duitsland, maakt 54% zich druk om vaardigheden van vacaturekandidaten en behoort daarmee samen met Frankrijk (37%), Italië (49%) en Spanje (53%) tot de landen waar de minste leiders zich zorgen maken om een tekort aan digitale vaardigheden. In het onderzoeksrapport werd geen Nederlands percentage vermeld.

CEOs are worried about finding the skills they need

Uitgebreidere skillset
Om het tekort aan vaardigheden het hoofd te bieden veranderen de CEOs de manier waarop zij nieuwe mensen aannemen. Steeds meer CEOs sporen hun werknemers aan om zichzelf bij te scholen en nieuwe vaardigheden aan te leren – dit jaar zei 81% hier actief mee bezig te zijn. Hetzelfde percentage leiders geeft aan bij het aannemen van nieuw personeel op zoek te zijn naar professionals met een uitgebreidere skillset. Om zulke nieuwe vaardigheden te vinden gebruiken de CEO’s niet alleen meerdere werving- en talentkanalen (78%), maar wordt ook steeds meer dan voorheen actief gekeken naar andere geografische, demografische of bedrijfssegmenten (71%).

Bovendien laat het onderzoek zien dat er steeds meer bedrijven van plan zijn om met externe organisaties in zee te gaan (40%) en om gebruik te maken van bemiddelaars, parttime werknemers, outsourcing en service agreements (33%) om zo de talentenkloof in hun organisaties te dichten.

Current talent activities

Andrews besluit: “Bedrijven krijgen te maken met een complexe en verschuivende wereld waarin technologie gigantische veranderingen voortbrengt. CEO’s hebben dringend behoefte aan mensen met sterke technologische vaardigheden die zich gemakkelijk aanpassen en in verschillende sectoren kunnen werken. Deze mensen zijn echter moeilijk te vinden en kunnen daarom zeer hoge vergoedingen vragen voor hun vaardigheden. Organisaties kunnen niet langer doorgaan met mensen aannemen zoals ze dat altijd hebben gedaan – ze moeten op zoek gaan naar mensen op nieuwe plekken, geografische gebieden en andere talentenpools. Daarnaast moeten bedrijven ook gebruikmaken van data om er achter te komen welke vaardigheden zij precies op welke plekken nodig hebben, om daarop hun toekomstige wervingsactiviteiten te kunnen baseren.”