Nieuw Qwinc-label Intire maakt Integrated Reporting concreet

14 juni 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Qwinc, het netwerk aan bedrijven waar Finext deel vanuit maakt, heeft een nieuw label aan zijn portfolio toegevoegd. Met de introductie van Intire maakt het netwerk zijn dienstverlening concreet rondom Integrated Reporting. Een maand na de lancering van Taxtimbre en ongeveer een jaar na het starten van Tribers, is ‘Intire’ nu gelanceerd. Doelstelling van de nieuwe praktijk: bedrijven helpen met Sustainability, Safety and Health en Integrated Reporting.  

Integrated Reporting (IR) is een populair onderwerp in de wereld van verslaglegging. Waar de nadruk decennialang lag op financiële verslaglegging, is er tegenwoordig veel meer vraag naar niet-financiële informatie. Een andere belangrijke drijvende kracht is de Verenigde Naties (VN), die in 2015 haar Sustainable Development Goals (SDG) lanceerde. Dit betreft een raamwerk bestaande uit zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen gericht op verschillende globale vraagstukken, waaronder de strijd tegen honger, armoede, ongelijkheid en klimaatverandering en de effecten daarvan. Deze SDG’s vragen om meer focus op Integrated Reporting. 

Ook in ons land maakt Integrated Reporting in rap tempo zijn intrede. Waar vier jaar geleden nog geen enkele beursgenoteerde onderneming aan deze vorm van verslaggeving deed, is dat aantal inmiddels gestegen naar 28. Daarmee doet ongeveer een derde van alle beursgenoteerde bedrijven in Nederland tegenwoordig aan Integrated Reporting. Bekende voorbeelden zijn Randstad, DSM, AkzoNobel en ABN AMRO. 

Uitdagingen bij Integrated Reporting

In de praktijk komt naar voren dat er twee uitdagingen zijn bij Integrated Reporting. Allereerst, hoewel de waarde ervan onmiskenbaar positief is, is de waarde voor verschillende stakeholders en wat die verwachten/nodig hebben van Integrated Reporting, niet geheel duidelijk. Hier wordt momenteel veel aandacht aan besteed – academici, het IIRC en tientallen andere instellingen doen onderzoek om een beter begrip hierover te krijgen. De tweede uitdaging is veel groter: de implementatie van Integrated Reporting gaat niet zo soepel als wordt gehoopt. Dat erkent ook Wesley Schulte, een expert in performance management bij Finext en één van de oprichters van Intire. “We zien dat veel bedrijven worstelen met de vertaalslag naar de praktijk”, waaraan hij toevoegt “Dat is ook niet zo vreemd. Er komen veel verschillende afdelingen bij kijken, die allemaal verschillende data uit verschillende bronnen gebruiken. Dat moet uiteindelijk samenkomen in één geïntegreerde rapportage.”Een ander aspect dat de implementatie bemoeilijkt, is de rol van wetgeving. Zo moeten bedrijven vanaf 2017 volgens de EU-richtlijn ‘Non-Financial reporting’ over beleid, resultaten en risicobeheersing rapporteren, zoals milieu, sociale- en personeelsaspecten, diversiteit, mensenrechten en bestrijding van omkoping en corruptie. Waar bedrijven geneigd zijn om te doen wat nodig is om compliant te zijn, riskeren ze voorbij te gaan aan een betere afstemming met de bredere SDG-doelstellingen. “Sustainable Development Goals zouden idealiter meer toegepast moeten worden als onderdeel van Integrated Reporting”, vertelt Wietse Mol, medeoprichter van Intire, en nu verbonden aan Swap Support. Hierdoor is wel een duidelijke afstemming nodig tussen beide, om er voor te zorgen dat kpi’s en processen gestroomlijnd zijn.

De derde belangrijke reden waarom bedrijven worstelen met de executie, komt duidelijk voort uit het feit dat dit nieuw voor hen is. Uit het onderzoek tijdens het kennisevent The Future of Corporate Reporting
, georganiseerd door Finext en Intire, bleek dat 82% van bedrijven zakelijke kansen ziet in Sustainable Development Goals, maar slechts 48% hier ook actief mee bezig is. Ook doet zo'n 55% van bedrijven nog vrijwel niets op het gebied van Integrated Reporting. Zoals met alle grote veranderingen die nieuw zijn, hebben bedrijven geen ervaring uit het verleden of lessons learned om op te bouwen, en moeten zij een leercurve ondergaan met de executie. Deze inspanningen betekenen echter dat bedrijven te veel uitgeven aan de implementatie en/of deze niet ten volle benutten.

Intire

“Wij willen helpen bij deze uitdaging”, zeggen Schulte en Mol. De twee experts besloten hun krachten te bundelen met collega Roy Piek om gezamenlijk Intire te lanceren, het nieuwste merk binnen het Qwinc-netwerk waar ook Finext deel van uitmaakt. “Intire richt zich op het concreet realiseren van deze rapportages. Het slim gebruikmaken van tooling om bronnen te ontsluiten helpt daarbij enorm”, aldus de oprichters. “We willen Integrated Reporting concreet maken met praktisch advies en het juiste gereedschap. We helpen organisaties met rapportages over duurzaamheid, en vooral met de integratie daartussen. Het is het ontbrekende puzzelstukje om tot een geïntegreerd rapport te komen.”

Intire vormt de nieuwste startup binnen het netwerk waar ook Finext deel van uitmaakt, en de drie specialisten blijven dan ook nauw samenwerken met het adviesbureau. Zelf hebben ze jarenlange ervaring in het implementeren van financiële processen. “Integrated Reporting helpt bedrijven met het ontsluiten van waardecreatie. Stakeholders krijgen gemakkelijke toegang tot informatie, kunnen duidelijk communiceren en kunnen weloverwogen beslissingen nemen”, besluiten de oprichters.