€6 biljoen gaat verloren door gebrek aan medewerkersbetrokkenheid

29 mei 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Wereldwijd gezien voelt een alarmerend kleine minderheid van slechts 15% van de werknemers zich betrokken bij zijn of haar werk. Gallup, een toonaangevend marktonderzoeksbureau op het gebied van economie en human capital, schat de wereldwijde kosten van improductiviteit op een verbluffende €6 biljoen. Zorg voor meer betrokkenheid, luidt het advies. 

Medewerkersbetrokkenheid en productiviteit op het werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Studies bevestigen herhaaldelijk dat werknemers die opgaan in en enthousiast zijn over hun werk beter presteren en meer waarde creëren voor hun organisatie. Een uitgebreide nieuwe analyse van Gallup – een van de meest geciteerde onderzoeksbureaus ter wereld (in Nederland vooral bekend van de ‘Presidential Polls’ in de VS) – laat echter zien dat betrokken werknemers in de overgrote minderheid zijn. 

Gallup’s ‘State of the Global Workforce’ rapport bevat een uitgebreide analyse van gegevens van werknemers uit 155 landen. De onderzoekers ontdekten dat wereldwijd slechts 15% van de werknemers actief betrokken is bij het werk dat hij of zij uitvoert. Dat cijfer varieert aanzienlijk van land tot land, maar het gemiddelde ligt in geen enkel land hoger dan 40%. De score voor Nederland is nog schrijnender: van de Nederlandse werknemers is ongeveer 10% betrokken. Stijl van leidinggeven en erkenning spelen een rol in de lage score. 

Dit leidt wereldwijd tot een groot productiviteitsverlies – volgens de experts gaat het naar schatting om een bedrag van €6 biljoen per jaar. 

Wereldwijd voelt slechts 15% van de medewerkers zich betrokken bij zijn of haar werk

Naast onbetrokken medewerkers zijn er ook werknemers die zeer moedeloos zijn door de rol die zij vervullen. Opvallend genoeg is die groep groter (18%) dan de groep die enthousiast is over zijn of haar rol op de werkvloer. Buiten deze extremen, voelt het grootste deel van de wereldwijde beroepsbevolking (67%) zich eenvoudigweg niet betrokken. “Toch zijn dat niet de slechtste medewerkers”, aldus de onderzoekers, “maar ze staan onverschillig tegenover een organisatie, ze geven hun tijd, maar daarmee niet hun grootst mogelijke inspanning noch hun beste ideeën.”

Een patroon dat in het 215 pagina’s tellend rapport wordt geïdentificeerd, is dat werknemers in routinematige functies, meestal in fabricage en productie, minder betrokken zijn. Maar de aanzienlijke verschillen tussen regio’s overkoepelend aan sectoren en rollen suggereren dat managementfilosofieën en werkplekculturen een substantiële rol spelen bij het stimuleren van medewerkersbetrokkenheid.

Westerse samenlevingen

Een opmerkelijk verschil is waarneembaar tussen Noord-Amerika en West-Europa – de twee rijkste en meest ontwikkelde regio’s van de wereld, met vergelijkbare werkgelegenheidsstatistieken, werkpatronen en levensstandaard. De betrokkenheid van werknemers in de Verenigde Staten en Canada bedraagt 31%, het hoogste van alle regio's, terwijl dit percentage in West-Europa onder het wereldgemiddelde ligt, op slechts 10%.

Gallup schrijft deze enorme Atlantische kloof toe aan een Amerikaanse managementcultuur die individualiteit omarmt. Ook binnen West-Europa is er een duidelijke kloof, met een betrokkenheidspiek van 17% in Noorwegen, waar werknemers meer flexibiliteit kennen. Zuidwaarts, in Frankrijk, Italië en Spanje, waar de bedrijfsculturen strenger zijn, keldert het percentage tot onder de 10%. 

De laagste betrokkenheidspercentages zijn waargenomen in Oost-Azië. Slechts 6% van de werknemers in China en Japan voelt zich betrokken bij zijn of haar dagelijkse werk, wellicht omdat de regio bekendstaat om zijn overwerkcultuur. In Zuid-Korea en Taiwan ligt het percentage op 7%, terwijl dit in Hong Kong daalt tot een zeer magere 5%. Volgens Gallup genieten Oost-Aziatische werknemers het minste werkgeluk. Het rapport wijst de ‘collectivistische mentaliteit’ als hoofdschuldige aan, die het individu opzij duwt, wat weer resulteert in een jammerlijk gebrek aan betrokkenheid op de werkvloer in deze regio. 

Quote Gallup

In Australië en Nieuw-Zeeland beschouwt 14% van de werknemers zichzelf als gemotiveerd en productief. Interessant genoeg beoordeelt het personeel van de regio zijn levenstandaard als erg gunstig, waardoor het een gezonde 7,4/10 scoort op het gebied van levenskwaliteit – tevens wereldwijd het hoogste genoteerde cijfer in deze categorie. Maar, zoals de onderzoekers opmerken, moet er wel iets opmerkelijks en akeligs aan de hand zijn op de werkvloer aan de andere kant van de wereld als een hoge levensvoldoening in schril contrast staat met betrekkelijk lage betrokkenheidspercentages. 

Betrokken personeel versterkt de productiviteit

Betrokkenheid vertaalt zich in productiviteit. Gallup's eigen wereldwijde database voor werknemersbetrokkenheid laat zien dat organisaties die behoren tot het bovenste betrokkenheidskwartiel 17% productiever en 21% winstgevender zijn dan bedrijven in het onderste kwartiel. Als een van de toonaangevende spelers in de toepassing van analyses en gedragswetenschappen om prestatieverbetering te stimuleren, stelt Gallup dat het dagelijks ondervindt hoeveel winst door de gootsteen wordt weggespoeld als gevolg van slechte managementpraktijken.

Het bijhouden van snelle technologische veranderingen, het machtigen van werknemers, het aanpassen aan verwachtingen en het verbeteren van werkculturen zijn slechts enkele van de strategieën die de onderzoekers adviseren aan beslissers die kampen met een gebrek aan betrokkenheid op de werkvloer. Het nastreven van betrokkenheidspercentages van 100% is niet realistisch erkennen de adviseurs, eigen cijfers van het adviesbureau laten echter zien dat een streefpercentage van rond de 70% absoluut binnen handbereik ligt.