First Consulting helpt netbeheerder met het herinrichten van logistieke processen

18 mei 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Een Nederlandse netbeheerder (zoals TenneT, Stedin, Enexis, Alliander) heeft twee distributiecentra van waaruit alle uitvoeringsprojecten de benodigde materialen geleverd krijgen. Tot voor kort had deze netbeheerder eigen kraanwagens in beheer. Dit type wagen wordt gebruikt voor het transport van grote materialen, zoals buizen en haspels, naar de projecten. De netbeheerder heeft besloten het kraantransport en de bijbehorende transportplanning uit te besteden. First Consulting is gevraagd hierbij te helpen.

De transportplanning vervulde een centrale rol in het distributiecentrum. Op basis van deze planning werd per dag vastgesteld welke materialen door de magazijnmedewerkers verzameld moesten worden. Door de uitbesteding stelt de netbeheerder niet meer dagelijks een transportplanning op. Hierdoor is de trigger voor het warehouse om materiaal te verzamelen komen te vervallen. Het outboundproces moest om deze reden volledig herzien worden. Parallel aan het herontwerp van dit proces is een aanbesteding gestart. Het doel van deze aanbesteding is het contracteren van een partner die zowel het transport als de planning hiervan kan verzorgen.

De eerste stap richting het nieuwe proces is het analyseren van de huidige situatie geweest. Een inventarisatie leerde dat de impact van de uitbesteding niet beperkt bleef tot één proces. De transportplanning speelde een rol in bijna alle processen in het distributiecentrum. Bovendien werkten de distributiecentra niet op dezelfde manier. Al deze processen zijn samen met de medewerkers opnieuw in kaart gebracht. Het resultaat hiervan is dat alle processen nu dezelfde output hebben als vóór de uitbesteding, zonder dat daar nog een transportplanning voor nodig is.First Consulting helpt netbeheerder met het herinrichten van logistieke processen

Aansturing transporteur

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe proces is de dagelijkse aansturing van de transporteur. Goede afstemming is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de goederen op het juiste moment en de juiste locatie worden afgeleverd. Hiervoor is een nieuwe functie gecreëerd binnen de bestaande organisatie. Om deze in staat te stellen zijn functie uit te kunnen oefenen, is het noodzakelijk dat dagelijks een opdracht uitgestuurd kan worden naar de transporteur. Deze opdracht moet alle relevante planningsinformatie bevatten, zoals afleveradres, afmetingen en gewicht. Het is mogelijk gemaakt om deze opdracht dagelijks met één druk op knop vanuit het systeem van de netbeheerder te genereren. Deze opdracht bevat voldoende informatie voor de transporteur om de transportplanning te kunnen maken.

Laadcontrole

Tijdens de start van het project heeft de netbeheerder aangegeven een digitale laadcontrole in te willen voeren. Het doel van deze controle is het minimaliseren van het aantal leverfouten, zoals verkeerde materialen of onjuiste aantallen. Kraanwagens werden geladen met behulp van een papieren laadcontrole. Op het moment dat het materiaal op de wagen stond, werd dit op een papieren lijst afgevinkt.

Om deze digitale controle in te richten, is samen met een leverancier van barcodescanners gekeken naar de beste oplossing hiervoor. De eerste optie die is onderzocht is een barcode op het materiaal plakken en deze scannen op het moment van laden. Echter bleek scannen op afstand vanuit een heftruck in de open lucht te veel beperkingen te kennen. Factoren zoals zonlicht en regen zorgden ervoor dat het lastig werd om de barcode te scannen. Om deze reden is ervoor gekozen om niet het materiaal maar een papieren lijst te scannen. Op het moment dat de lijst gescand wordt, wordt dit automatisch verwerkt in het systeem.

Resultaat

Het traject heeft er uiteindelijk toe geleid dat de doorlooptijd van het logistieke proces gehalveerd is. De leverbetrouwbaarheid is toegenomen en de twee distributiecentra werken conform hetzelfde proces.