Vera Kos en Nynke Wertenbroek aan de slag bij Republiq

16 februari 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vastgoedadviseur Republiq heeft zijn team begin 2018 versterkt met twee nieuwe vrouwelijke adviseurs. Vera Kos is begonnen als Consultant en Nynke Wertenbroek is bij het kantoor aan de slag gegaan met haar afstudeeronderzoek.

Adviesbureau Republiq richt zich, vanuit vestigingen in Den Bosch en Amsterdam, op investerings- en portefeuillevraagstukken binnen het maatschappelijk vastgoed. Voor de advisering omtrent dergelijke kwesties kan het vastgoedadvieskantoor sinds kort beroep doen op twee nieuwe krachten, want sinds januari van dit jaar vervult Vera Kos de rol van adviseur en per februari is Nynke Wertenbroek van start gegaan met haar afstudeeronderzoek.  

Vera Kos

Kos houdt zich graag bezig met ingewikkelde vraagstukken van (semi-)publieke opdrachtgevers waarbij alle beschikbare data zo optimaal mogelijk wordt benut. Ze doet dat vanuit de vestiging in Den Bosch: een voormalige watertoren die onlangs nog werd bekroond. Volgens het advieskantoor ligt de kracht van Kos “in het overzichtelijk maken van grote stukken informatie met een oog voor detail” en beschikt ze “over een zeer onderzoekende houding en heeft ze een brede interesse”. Kos onderschrijft de visie van haar werkgever: “Met mijn nieuwsgierige en leergierige houding word ik helemaal gelukkig van onderzoek doen. Het liefst ben ik bezig met mensen te helpen door grote stukken informatie overzichtelijk te krijgen met oog voor details. Opdrachtgevers waarderen mijn initiatief en flexibiliteit om tot het beste resultaat te komen.” 

Voordat Kos startte bij Republiq voltooide ze de master Construction Management & Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze studeerde af met 8,5 in ‘organisatiecultuur en activiteit-gebaseerd werken’. Dat onderzoek deed ze bij Twynstra Gudde, een organisatieadviesbureau dat de publieke sector en het bedrijfsleven ondersteunt. Tijdens die periode deed Kos veel ervaring op in kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Gedurende haar studententijd was ze ook actief buiten haar studieverplichtingen om. Zo was ze een jaar lang verantwoordelijk voor de financiën van de Eindhovense Studenten Rij Vereniging Concorde, een sportvereniging voor alle studenten in en rond Eindhoven met interesse voor de paardensport.

Vera Kos en Nynke Wertenbroek - Republiq

Over haar doelstelling binnen Republiq is Kos helder: een grote bijdrage leveren aan de toepassing en het gebruik van data in het maatschappelijke vastgoed. Haar interesse in gegevens en cijfers heeft ze deels gekregen toen ze in twee periodes van twee maanden werkte als boekhouder bij kledingbedrijf New Yorker Nederland. Verder hoopt Kos dat ze haar kennis over organisatiecultuur en activiteit-gebaseerd werken in de toekomst kan blijven gebruiken en direct kan toepassen in verschillende (maatschappelijk georiënteerde) projecten, net zoals ze dat momenteel doet bij gemeente Rotterdam. Binnen dat project buigt Kos zich over de ontwikkeling van een voorzieningenvisie. 

Nynke Wertenbroek

Per 1 februari van dit jaar is Wertenbroek begonnen met haar afstudeeronderzoek, wat ze doet bij Republiq. Wertenbroek heeft een fascinatie voor de katalyserende werking die vastgoedontwikkelingen op een omgeving kunnen hebben. Niet geheel verrassend sluit haar afstudeerproject aan bij die interesse. Als onderzoeker is ze de uitdaging aangegaan om door middel van big data te kijken wat de impact van stedelijke iconen is op de sociaaleconomische en fysieke omgeving. Wertenbroek richt zich binnen haar project op de mogelijkheden om door middel van big data grip te krijgen op complexe besluitvormingsprocessen. Haar onderzoek sluit goed aan bij competenties van het vastgoedadviesbureau, want al geruime tijd is Sander de Clerck bij Republiq in dienst als senior specialist op het gebied van big data in vastgoedvraagstukken. 

Het afstudeeronderzoek van Wertenbroek is onderdeel van het masterprogramma ‘Management in the Built Environment’, dat wordt verzorgd door de Technische Universiteit Delft. Aan diezelfde universiteit behaalde ze een bachelorgraad in de Bouwkunde. Gedurende haar studententijd was Wertenbroek betrokken bij verschillende transformatieprojecten, zowel ten tijde van haar mastercurriculum als tijdens haar extracurriculaire activiteiten, zoals het vervullen van een bestuursfunctie bij SHS Delft. Die stichting heeft als doelstelling om actuele maatschappelijke problemen op te lossen door (tijdelijke) huisvesting te realiseren in leegstaande panden.

Verder deed Wertenbroek ervaring op tijdens twee stageperiodes. In 2015 liep ze stage bij de Rijksoverheid en bekommerde ze zich over rijksvastgoed, om vervolgens vanaf eind 2016 voor een periode van zeven maanden de rol van stagiaire te vervullen bij de Amsterdamse vastgoedontwikkelaar Cradle of Development (COD). Tijdens die laatste periode was ze daarnaast actief als bestuurslid van de studievereniging van haar masterprogramma (genaamd BOSS) waar ze zich tot september 2017 ontfermde over bedrijfsrelaties. Of Wertenbroek na haar afstudeerperiode bij Republiq in vaste dienst treedt, is nog niet bekend.