Partner Marcel Dopper neemt afscheid van Arteria Consulting

05 januari 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Ervaren zorgadviseur Marcel Dopper heeft Arteria Consulting, na negen jaar als senior adviseur en partner, verruild voor een nieuwe uitdaging. Hij is aangesteld als Secretaris binnen de Raad van Bestuur van zorginstelling Bartimëus.

Marcel Dopper is ruim 20 jaar actief binnen het zorgdomein en in het bijzonder de gehandicaptensector. Hij kan bogen op ruime ervaring in onder meer het leiden van grote en complexe projecten en het ontwerpen en implementeren van (middel)langetermijnstrategieën. Dat deed hij voor zowel zorgverzekeraars, brancheorganisaties als zorgaanbieders. Gedurende zijn loopbaan werkte hij onder meer als zorginkoper bij Zilveren Kruis, ontwikkelde hij landelijk beleid voor ziekenhuizen en specialisten, was hij hoofd planning & control bij UMC Utrecht en was hij directiesecretaris bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Voorafgaande aan zijn werkende leven studeerde Dopper aan de Universiteit Maastricht af als bedrijfseconoom en volgde de postdoctorale opleiding Master of Health Administration aan de Universiteit Tilburg.

Bij Arteria Consulting
, waar hij zich in 2009 aansloot als senior adviseur, groeide Dopper door tot senior manager, associate partner en werd hij in 2017 benoemd tot partner. In deze periode heeft hij “met veel plezier en toewijding” organisatieadvies gegeven in de gehandicaptenzorg. Gevestigd in Hilversum, doet Arteria Consulting advies- en implementatie-opdrachten voor zorginstellingen in care en cure, zorgverzekeraars, brancheorganisaties en (semi) overheid.

Dit jaar wacht een nieuwe uitdaging op Dopper, die inmiddels is gestart als Secretaris binnen de Raad van Bestuur bij Bartimeüs, een zorginstelling die zich inzet voor slechtziende en blinde mensen. Over zijn vertrek bij Arteria Consulting zegt Dopper: “Afscheid nemen van Arteria voelt een beetje als afscheid nemen van familie, maar het biedt tegelijk ook een mooie gelegenheid om eens terug te blikken.”

Marcel Dopper, Secretaris Raad van Bestuur bij BartimeüsZijn vertrek bij Arteria vormt volgens de ervaren zorgprofessional zelf “een logische vervolgstap” met het oog op het gedachtengoed van ‘De Bedoeling’. Daarbij verwijst Dopper naar het boek ‘Verdraaide Organisaties' van Wouter Hart (2012). In die publicatie maakt de auteur voor een breed publiek duidelijk wat de plussen en minnen zijn van zelforganisatie. 

“Inmiddels werkt iedereen in de gehandicaptenzorg binnen de driehoek cliënt-verwant-medewerker, oftewel volgens het gedachtengoed van De Bedoeling. Op de juiste manier van binnen naar buiten werken, in plaats van een systeemwereld die de leefwereld van cliënten en medewerkers bepaalt. Medewerkers denken mét cliënten en verwanten in plaats van vóór hen. Daar is het kwaliteitskader gehandicaptenzorg een mooi gevolg van. Dit kwaliteitskader sluit zo naadloos aan op werken in de driehoek volgens De Bedoeling, dat dit de enige veldnorm is die letterlijk door iedereen in de sector wordt omarmd! Hopelijk zal de verpleeghuiszorg dat snel ook gaan doen en zullen gemeenten ooit gaan afstappen van de rigide certificatie-eisen.” De totstandkoming van dat kwaliteitskader vormde voor Dopper het hoogtepunt in zijn adviescarrière, legt hij uit: “Meewerken aan de ontwikkeling van iets écht goeds en dat vervolgens nog kunnen implementeren bij enkele instellingen ook.”

Hij trekt een lijn tussen zijn vervolgstap om terug te keren naar de zorgsector en met het gedachtengoed van De Bedoeling: “Wouter Hart zet het mooi uiteen in zijn opvolgende boek: ‘Loslaten is anders vasthouden’. Op het NVTZ congres ‘Mens en toezichthouden’ ving ik op dat bestuurders en toezichthouders nu vooral meer gaan doen. Meer in dialoog met medewerkers en cliënten en zoveel mogelijk op de werkvloer zichtbaar zijn. Super goede voornemens, maar gaat het in De Bedoeling ook niet om zelfregie, zelforganisatie en vertrouwen? Afstand als kan en nabijheid als nodig, is op zijn plaats.”

Dopper voegt toe: “Key is wel dat die nabijheid vertrouwen geeft aan de medewerkers en cliënten. Dus, bestuurders en toezichthouders: laat, met oprechte belangstelling, je gezicht zien en zet de less is more formule in. Vraag jezelf, je medebestuurder en toezichthouder of alle interne rapportage en verantwoording eigenlijk nog wel bij De Bedoeling past. Denk niet strak vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar aan de toegevoegde waarde van rapporteren in de driehoek cliënt-verwant-medewerker. Uit de rapporten moet blijken wat nodig is voor het goed functioneren van de driehoek; meer informatie moet het niet bevatten. Pak een gum en schrap. Dan stuur je volgens De Bedoeling, en houd je vast door los te laten.”

Ten slotte uit hij in dat kader zijn lof ten aanzien van de manier van denken en handelen van zijn voormalige Arteria collega’s: “Bij Arteria werken de mensen van nature al vanuit De Bedoeling. Het zijn altijd de mensen die eerst komen, of dat nou de collega’s of de cliënten van klanten zijn. Een manier van denken en handelen die ik koester, en die ik ga meenemen in de rest van mijn carrière. Dat is althans wel mijn bedoeling.”

Met het vertrek van de ervaren partner telt Arteria Consulting, dat de afgelopen jaren geleidelijk wist te groeien, een kernteam van twaalf adviseurs en zestien geassocieerde adviseurs. Anno 2018 staat het bureau onder leiding van partners Nico Baas en Martijn Mallie.