Zorgbureau Arteria Consulting door grens van 20 adviseurs

19 juli 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Arteria Consulting is tijdens de eerste helft van 2019 sterk gegroeid. Inmiddels bestaat het team van het zorgadviesbureau uit meer dan twintig professionals in dienst. Een gesprek met medeoprichter Nico Baas, over de groei en de nieuwe aanwinsten. 

“Nieuwe aanwas heeft altijd invloed. Het is de kunst ervoor te zorgen dat de mensen die je aan je bindt de al bestaande groep completeren en uitdagen. Dat vergt een zorgvuldig selectieproces, maar als je dat secuur doorloopt cultiveer je als het ware datgeen wat je al hebt. Nieuwe achtergronden en inzichten blenden zich met de kennis en ervaring van de oude garde, waardoor we in staat zijn gebleken om onze proposities en onze slagkracht op de projecten steeds completer te maken”, zegt Nico Baas, medeoprichter van Arteria Consulting, een zorgadviesbureau uit Hilversum. 

Sinds januari 2019 heeft Arteria Consulting iedere maand een nieuwe collega verwelkomd, vertelt Baas, die uitlegt waarom zijn bedrijf deze keuze heeft gemaakt: “De zorgmarkt is ongekend in beweging. Er wordt over de hele linie verwoed discussie gevoerd over of en hoe we de zorg betaalbaar kunnen houden en over het mobiliteitslek op de arbeidsmarkt. Gelijktijdig hebben de individuele sectoren ook nog hun eigen uitdagingen. Dan zijn er nog de samenwerkingsallianties, organisatie-inrichting, het optuigen van een goedwerkend informatie-uitwisselingssysteem, nieuwe technologieën. En dat alles grijpt ook nog eens in elkaar. Als adviespartner kunnen wij op al deze dossiers onze relaties alleen blijven navigeren en ondersteunen als we daarvoor én voldoende en de juiste mankracht hebben.” 

Een van de nieuwe collega’s is Quinten van Geest, aldus Baas: “Hij is dankzij zijn promotieonderzoek in de Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam een enorme aanwinst voor ons onderzoeksteam én voor onze GGZ-propositie. En naast het wetenschappelijke huist er ook een creatieve ondernemer in Quinten. Zo iemand kun je bijna niet niet uitnodigen om bij je te komen werken.” Eerder rondde Van Geest aan de VU een onderzoeksmaster Neurowetenschappen en een bacheloropleiding in de Psychologie af. Bij Arteria vervult hij de rol van Adviseur. 

Het sociaal domein in Nederland buigt zich al jaren over vraagstukken met grote impact en heeft een stevige binding in de regio, waar diverse zorgaanbieders actief zijn, vertelt Baas: “Als oud-wethouder is onze nieuwe collega Kees Telder zeer goed bekend met de problematiek in het sociaal domein. Hij heeft de transities van dichtbij meegemaakt, hij heeft een brede kennis van de zorgsector en van de adviesbranche. We delen met Kees de ambitie om het sociaal domein verder te helpen.” Telder, die in het bezit is van een bachelorgraad in Health Informatics (Hogeschool INHOLLAND), vervult bij het zorgadviesbureau de rol van Senior Adviseur.

Cyriel Rademacher, Kareshma Lopez, Ruben de Graaf, Quinten van Geest, Jan Jaap Savelkouls en Kees Telder

“Onze propositie farmacie maakt een belangrijk deel uit van de ziekenhuismarkt en het dossier (dure) geneesmiddelen, waar landelijk veel over wordt gedebatteerd”, legt Baas uit. “De effecten van het inkoopbeleid en de strategische keuzes die ziekenhuizen maken, zijn enorm. De roots van Jan Jaap Savelkouls liggen in deze sector, hij kent dit dossier als geen ander. Wij hebben de ambitie om bij te dragen aan het dossier Gepast Gebruik, omdat wij ervan overtuigd zijn dat hier maatschappelijk veel te winnen is, wat weer op andere dossiers kan worden ingezet.” Savelkouls, die in 2003 een bachelordiploma in Business Administration verkreeg (Hogeschool Utrecht), werkte eerder voor zorgsoftware-bedrijf TIMEFF als Innovatie Consultant en bekleedt bij Arteria de rol van Adviseur Zorg.

Data neemt een steeds belangrijkere positie in binnen de zorgsector. Zo worden belangrijke keuzes in toenemende mate op basis van data-analyses gemaakt, licht Baas toe: “Arteria begeleidt veel aanbieders in de strategische keuzes die zij willen, en soms moeten, maken. Cyriel Rademacher hebben wij gevraagd aan te sluiten bij ons team, omdat hij met zijn kennis en expertise van ongestructureerde data gerichte informatie kan maken. Daarnaast is Cyriel tevens zeer bedreven op het domein van bedrijfsvoering. Een prachtige combinatie waardoor wij tevens financiële businesscases en scenario-analyses kunnen aanbieden.” Rademacher werkt voor Arteria als Adviseur en maakte daartoe de overstap vanuit BMC, waar hij ruim twee jaar de implementatie-praktijk ondersteunde.

“Dankzij de mediors en seniors die al jaren bij ons werken, hebben we een enorme hoeveelheid kennis en ervaring in huis. Maar om écht mee te kunnen blijven spelen in de complexe zorgmarkt, is het vinden en binden van young professionals tevens noodzaak. In Kareshma Lopez hebben wij een ontzettend leergierige en enthousiaste collega gevonden die met haar gemixte profiel veel kanten op kan binnen de opdrachtenportefeuille van Arteria”, aldus Baas. Lopez is in het bezit van twee mastergraden; een in Health Care Management, de ander in Health Economics (beide Erasmus Universiteit Rotterdam). Bij Arteria is ze actief als Adviseur.

Arteria heeft onder meer een koploperspositie op het gebied van online toestemmingsvereisten tussen zorgverleners en cliënten, laat Baas weten: “Door de toenemende vraag naar ondersteuning op het vlak van informatiestrategie, informatie-uitwisseling, patiëntportalen, PGO’s en VIPP moesten wij op zoek naar versterking van ons team. Mensen met ruime ervaring op deze gebieden, die de complexiteit goed inschatten en de scope overzien, zijn schaars. Ruben de Graaf heeft deze kwaliteiten en we zijn daarom enorm blij dat we hem aan ons team hebben mogen toevoegen.” Adviseur De Graaf, met op zak een masterdiploma in Change Management (Rijksuniversiteit Groningen), werkte eerder circa zeven jaar voor het Isala ziekenhuis als projectmanager.

Medeoprichter Baas besluit: “Onze club is bruisend en zeer energiek. We spelen in op de kansen die we zien, bieden maatwerk en zijn bereid om voor elkaar te rennen. Ook serieuze gesprekken gaat niemand hier uit te de weg; we gaan open met elkaar om, zijn vlijmscherp, ook als dat soms wat confronterend is. Dat is door de komst van deze nieuwe collega’s niet veranderd en Arteria staat ervoor dat we dit ook vasthouden.”