DRV adviseert CZAV bij overname van akkerbouwtak ForFarmers

21 december 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

CZAV is met ForFarmers Nederland overeengekomen dat het de akkerbouwactiviteiten van het bedrijf zal gaan overnemen. Gedurende de onderhandelingen werd CZAV begeleidt door DRV, dat een due diligence uitvoerde ten aanzien van de financiële stand van zaken, evenals van human resource-, pensioen- en fiscale aspecten.

De gesloten deal heeft betrekking op de niet veevoer-gerelateerde producten die ForFarmers Nederland levert aan akkerbouwbedrijven, zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaden. Alle activiteiten op dit gebied, net als de daarbij behorende opslaglocatie, zullen per 5 februari 2018 onderdeel uitmaken van CZAV, een Zuid-Nederlandse agrarische coöperatie. Hiervoor zal de coöperatie op diezelfde datum een bedrag van €5,65 miljoen op tafel leggen. De overgenomen activiteiten zullen door CZAV worden ondergebracht in een nieuw op te richten entiteit, genaamd Agriant B.V.

Grotere dekking, breder netwerk

“CZAV heeft samen met haar partnerbedrijven een leidende positie als leverancier van kennis en producten in de belangrijkste sectoren van de Nederlandse landbouw”, vertelt Antoon van Vugt, Algemeen Directeur bij CZAV. Hij legt uit waarom tot de aankoop werd besloten: “De overname van de akkerbouwactiviteiten van ForFarmers verruimt onze dekking in Nederland én geeft ons een breder netwerk. Dit past in onze strategie om toonaangevend te zijn in de agrarische sector, door het leveren van innovatieve kennis en producten.” CZAV sprak eerder de ambitie uit “dé agrarische aan- en verkooporganisatie van Zuid-Nederland te zijn”.

Ook vanuit het Lochemse ProFarmers wordt verheugd gereageerd op de deal. Het bedrijf laat weten dat de sterke positie van het innovatieve CZAV ervoor zorgt dat het de aangewezen partij is om ForFarmers over te nemen: “Door het brede productportfolio en de innovatiekracht van CZAV is Agriant in staat om de van ForFarmers overgenomen akkerbouwactiviteiten verder uit te bouwen. Dit is essentieel voor onze akkerbouwklanten en de betrokken medewerkers”, aldus Jan Potijk, COO en Directeur bij ForFarmer.

DRV Corporate Finance adviseert CZAV bij overname van akkerbouwtak van ForFarmers

Total Feed

Hij voegt toe dat “focus en innovatiekracht” nodig zijn om aan de akkerbouwklanten de juiste producten en pasend advies te kunnen blijven leveren: “In de nieuwe setting is dit beter gewaarborgd”, aldus Potijk. Daarnaast vertelt hij hoe de verkoop past binnen de voor 2020 geformuleerde strategie van ForFarmers: “Deze overeenkomst geeft ons, ForFarmers Nederland, de kans om ons volledig te richten op het verstevigen van de Total Feed-aanpak. Die behelst hoogkwalitatieve producten in combinatie met specialistisch advies en hulpmiddelen.”

“Dit alles om een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie op het boerenerf te helpen realiseren. Dat is de kernactiviteit van ForFarmers”, vervolgt hij. Het bedrijf zal actief blijven in de verkoop van zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen voor de teelt van ruwvoer op het boerenerf, allemaal activiteiten die een belangrijk onderdeel vormen van de Total Feed-benadering. Zo zegt ForFarmers zich in te zetten “For the Future of Farming”, oftewel voor de “continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij”.

Met een jaarlijkse afzet van ongeveer 9,3 miljoen ton dierenvoer is ForFarmers naar eigen zeggen de Europese marktleider. Het bedrijf telt 2.273 werknemers, die in 2016 vanuit vestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een omzet van ruim €2,1 miljard wisten te generen. Zo’n €13 miljoen hiervan was afkomstig van de niet veevoer-gerelateerde productenafdeling die door CZAV wordt overgenomen. CZAV bestaat uit ongeveer 3.000 actieve leden en komt uit op een jaaromzet van zo’n €400 miljoen. Bij de verkoop zijn tien medewerkers van ForFarmers direct betrokken, die in dienst zullen treden van het nieuwgevormde Agriant B.V.

CZAV zegt dat het een van zijn belangrijkste taken is klanten in staat te stellen hun ambities waar te maken door meerwaarde te leveren voor hun bedrijfsrendement: “Gespecialiseerde teelten vragen om steeds meer specifieke kennis. Daarbij is integrale basiskennis van bodem, bemesting, gewasrotatie en gewasteelt essentieel. Directe toegang tot de beste kennisbronnen leidt tot de beste advisering en meerwaarde voor onze klanten”, aldus de coöperatie.

DRV Corporate Finance

Tijdens de onderhandelingen werd CZAV bijgestaan door een team van DRV Corporate Finance, bestaande uit Pieter Poortvliet en Arjen van de Velde. Ook was het adviesbureau verantwoordelijk voor de uitvoering van een due diligence onderzoek, dat werd uitgevoerd door Melissa Schroevers, Ramon de Jong en Rick Wiegmans. Ze namen hierbij uitgebreid aspecten als HRM, pensioen en belastingen onder de loep. Kortgeleden was het bureau ook betrokken bij de herstructurering van Medisol, een internationale reseller van Automatische Externe Defibrillatoren en aanverwante producten.