Augmented reality voor de CIO. De IT kan niet meer zonder

05 december 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Net als een monteur die met een smartphone extra informatie opvraagt over een installatie die hij moet repareren, zo kan ook de CIO transparantie creëren met een smartscan van de IT-diensten of IT-infrastructuur die zijn organisatie gebruikt. De fact based en smart scans van METRI zijn de VR-bril voor organisaties om IT anders waar te nemen en een belangrijke basis om de werkelijkheid te vernieuwen. Martin Schoonheim, director van METRI, licht toe.

Kun je aangeven waar METRI voor staat?

In de markt staat METRI bekend als een in benchmarking en sourcing gespecialiseerde organisatie die als geen ander IT-kosten en de performance van IT-dienstverleners inzichtelijk kan maken. We zijn een no-nonsense IT-sourcing adviesbureau dat klantorganisaties helpt betere, op feiten gebaseerde beslissingen te nemen.

Na decennia van innovatie maakt IT nog steeds een stormachtige ontwikkeling door. Continu komen er nieuwe technologieën en diensten beschikbaar die organisaties weer beter, slimmer en voordeliger kunnen maken. Hoe je als klantorganisatie daadwerkelijk de vruchten plukt van die technologie is vers twee. Meer dan ooit schakelen klantorganisaties externe hulp in om te helpen met financiële transparantie en om met IT echt een stempel op de bedrijfsvoering te kunnen drukken.

METRI maakt IT-kosten en de performance van IT-dienstverleners inzichtelijk

Waar zit de uitdaging in de traditionele IT-wereld?

IT-organisaties leven nog te vaak in hun eigen wereld en werkelijkheid, terwijl de wereld om hen heen steeds sneller verandert. Tegelijkertijd wordt vanuit de business steeds harder geroepen om een relevante bijdrage vanuit IT. Wij helpen dit soort organisaties om hun werkelijkheid te vernieuwen en te laten zien hoe je transparant en open kunt opereren met een verbeterd perspectief. Neem een IT-organisatie die de beschikking heeft over veel data, maar onvoldoende in staat is om een bedrijfsproces te voeden met relevante data. In zon situatie is het de kunst om je open te stellen, de samenwerking te zoeken en gezamenlijk met de business stappen te zetten. Waar die co-creatie er wel is zie je dat IT en business verder gaan en concreet aan ecosystemen bouwen, waar interne en externe partners een integraal onderdeel van zijn.

In de interactie tussen klantorganisaties en leveranciers is veel verbeterd, maar ook die relatie kan vaak nog beter. Dat komt voor een belangrijk deel omdat IT-leveranciers onvoldoende op de hoogte zijn hoe de specifieke business van hun specifieke klanten eruitziet en wat voor impact dit heeft op de technologie die zij willen afnemen. Leveranciers verkopen vooral een product of dienst, terwijl de sleutel ligt bij het aanboren van de toegevoegde waarde van technologie. METRI vraagt door en luistert naar klantorganisaties en laat hen concreet zien welke aanpassingen in de organisatie nodig zijn om de toegevoegde waarde van IT te verzilveren. Neem een organisatie die de IT-infrastructuur van een eigen datacenter verhuisd heeft naar een cloudleverancier. Pas na aanpassingen in de IT-organisatie resulteert deze nieuwe koers in een voorsprong.

Hoe brengen jullie je visie op IT over op klanten?

METRI wordt betaald om kritisch en transparant te acteren. We kijken met een scherpe blik hoe klanten opereren en hoe zij zich ontwikkelen in het gebruik van IT. We nemen niet alles voor waar aan, maar kijken gedetailleerd naar de operationele en financiële cijfers van IT-organisaties. Op basis van die cijfers helpen wij organisaties met een andere bril of vanuit een ander perspectief te kijken hoe zij IT beter kunnen organiseren en runnen, zodat deze voorziening meer bijdraagt aan de organisatie.

Een belangrijk onderdeel daarbij is zorgen voor transparantie in sourcingvraagstukken. METRI begeleidt veel organisaties bij de contractering van leveranciers en zorgt ervoor dat er duidelijkheid komt over kosten en kwaliteit, maar ook over zaken als flexibiliteit en het beter integreren van nieuwe technologie in lopende contracten. Daarnaast helpen wij leveranciers om marktconform te opereren.

Augmented reality voor de CIO. De IT kan niet meer zonder.

METRI Research is een niet te missen fundament voor goede beslissingen, omdat het organisaties richting en inzicht geeft in de vraagstukken die op hen afkomen. Benchmarken is een belangrijke momentopname waarbij je goed inzicht krijgt in de huidige situatie van je organisatie. Een landingzone qua kosten helpt dan om te sturen op verandering. Research geeft je aanvullend de kans om vooruit te kijken en de juiste beslissingen te nemen op basis van een pragmatische insteek.

Welke relevante trends en ontwikkelingen staan er bij METRI op de agenda?

Trends als robotisering, software defined infrastructure, hybrid IT en cloud maturity zijn belangrijke ontwikkelingen. Bovenaan de agenda staat sourcing van applicatieontwikkeling, omdat alles software wordt en functionaliteit van levensbelang is voor klantorganisaties. METRI is door een strategische samenwerking met CAST Software in staat om organisaties met een geautomatiseerde analyse van de broncode een röntgenscan te geven van de kwaliteit van hun softwarecode zoals die door een leverancier opgeleverd wordt. Zon scan maakt duidelijk waar risico's zitten in de code, op welke kwaliteitsaspecten bijsturing nodig is en waar mogelijkheden liggen voor kostenreducties.

Dit doormeten geeft directies grip op de voortgang en kwaliteit van vaak complexe agile-softwareprojecten. Deze scans hebben een belangrijke voorspellende waarde over de beschikbaarheid en de onderhoudskosten van de applicatie tijdens de gebruiksfase. De eerste projecten hebben laten zien dat METRI met deze pragmatische aanpak een strategisch wezenlijke bijdrage aan de business van klantorganisaties levert. Dit soort slimme metingen laat organisaties van de hoofdlijnen tot in de details kennismaken met een nieuwe werkelijkheid achter IT. Augmented reality voor de CIO. De IT kan niet meer zonder.

Gerelateerd: Advieskantoor Metri trekt Martin Schoonheim aan als directeur.