Enexis Groep werkt samen met Sogeti, Schuberg Philis en First Consulting

23 oktober 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

De energiewereld is flink in beweging. Wereldwijd worden afspraken gemaakt over het terugdringen van fossiele brandstoffen en de opbouw van volledig duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Netwerkbedrijven worden in toenemende mate geconfronteerd met deze energietransitie en spelen hier een bepalende rol in. Daarnaast biedt de verdergaande digitalisering kansen.

Een wendbaar ICT-landschap is een vereiste om te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen in de industrie. Enexis Groep werkt samen met een consortium van Sogeti, Schuberg Philis en First Consulting aan het realiseren van een wendbare ICT-organisatie, die bovendien ook betrouwbaarheid en veiligheid moet borgen.

Waarom kiest Enexis Groep voor dit partnership?

Enexis Groep ambieert een vooruitstrevende rol in de energietransitie en digitale transformatie door state-of-the-art dienstverlening. Om een wendbaarder ICT-landschap te realiseren kiest Enexis Groep voor het verplaatsen van huidige ICT-applicaties uit het datacenter naar een voor Enexis Groep ingerichte multi-cloudomgeving. Daarvoor bouwt Enexis Groep een zogenoemd ‘Cloud Native Architecture’ platform waarop zowel bestaande als nieuwe applicaties landen, aangepast en beheerd worden.

Jeroen Sanders, Directeur ICT van Enexis Groep, licht toe: “Werken in de cloud biedt voor Enexis Groep veel voordelen. Zo kunnen onze applicaties flexibel meebewegen met veranderingen, zijn onze gegevens veilig opgeslagen, wordt samenwerken nog makkelijker en kunnen oplossingen op maat worden ontwikkeld. Dit zal onze klantwaarde aanzienlijk verhogen.”

Enexis werkt samen met een consortium aan het realiseren van een wendbare ICT-organisatie

Optimaal profiteren van deze voordelen vraagt eveneens om een effectieve manier van werken. Daarom werkt het consortium nu aan de ontwikkeling van een DevOps-cultuur. In deze cultuur trekken ontwikkelaars (Development) en beheerders (Operations) samen op. De verschillende disciplines die tot voor kort actief waren in verschillende afdelingen, werken volgens DevOps straks samen in één team met een gemeenschappelijk doel waarvoor het team zelf verantwoordelijk is. Het team haalt synergie uit het inzicht in elkaars werk, het delen van kennis en kunde, en het gezamenlijk oplossen van vragen en uitdagingen. Dankzij de cross-functionele samenwerking op het vlak van processen, technologie en gedrag is de organisatie in staat voortdurend te verbeteren en waarde toe te voegen aan de business. Zowel de bouw van het cloudplatform, als de verplaatsing van de applicaties, als de nieuwe manier van werken vragen diepgaande kennis op verschillende gebieden.

“Wij zagen in de uitvraag van Enexis Groep onmiddellijk een fit,” zegt Arthur van Schendel, Customer Director van Schuberg Philis. “Waar we bij verschillende klanten deeloplossingen hadden gerealiseerd, zagen we bij Enexis Groep de kans om alles wat we geleerd hebben in samenhang bij elkaar te brengen. Met veel kortere releasetijden in combinatie met een organisatorische verandering krijgt Enexis Groep de gelegenheid een regierol in de energiestransitie te nemen. Onze samenwerking met Enexis Groep, Sogeti en First Consulting is van grote toegevoegde waarde voor het realiseren van deze gehele verandering.”

Hoe ondersteunen de partners Enexis Groep bij deze ambitie?

Binnen het partnership hebben de drie partijen elk een eigen expertise en bijbehorende verantwoordelijkheden. Sogeti, expert op het gebied van onder andere grootschalige cloudmigraties en DevOps werken, is verantwoordelijk voor het verplaatsen van geselecteerde applicaties naar de cloudomgeving. Ook ondersteunt Sogeti in de transformatie naar het DevOps werken. Schuberg Philis, expert op het gebied van bedrijfskritische applicaties met een hoge veranderingsgraad, zal naast de bouw van het multi-cloudplatform ook verantwoordelijkheid dragen voor het verplaatsen van de meest bedrijfskritische applicaties hiernaartoe (zoals de integratieapplicaties en real-time ketenapplicaties).

First Consulting, expert op het gebied van business implementatie, zorgt ervoor dat zowel de technische als organisatorische veranderingen goed geïmplementeerd en geborgd worden in de organisatie. Zij brengen in kaart welke impact de veranderingen hebben en zorgen dat mensen goed op de hoogte zijn van wat de veranderingen voor hen betekenen. Door deze passende voorbereiding en begeleiding worden Enexis Groep medewerkers op alle fronten meegenomen.

Externe partners voor strategische cloud-migratie

Co-creatie en innovatie

Diederik Vieleers, Head of Services and Solutions van Sogeti, over wat het project volgens hem tot een succes maakt: “De co-creatie van deze vier partijen is uniek. De ervaring van Sogeti in ICT-vernieuwing in de breedte, aangevuld met de specialismen van onze partners, komen op bijzondere wijze samen. Zowel de technologische als de organisatorische vernieuwing vormen de basis voor het commitment dat alle partijen hebben om samen hetzelfde doel te bereiken: een toekomstvast cloudnative ICT-landschap voor een wendbare, betrouwbare, betaalbare, innovatieve en zelflerende organisatie die vooroploopt in de energiemarkt.”

Samenwerking tussen alle partners is gebaseerd op innovatie. Dat betekent dat partijen voortdurend stappen zetten buiten de gebaande paden. De betrokken partners bundelen op deze manier ook expertise die binnen Enexis Groep geborgd wordt. Enexis Groep, Sogeti, Schuberg Philis en First Consulting blijven zich de komende jaren samen hard maken voor een wendbare organisatie. Op die manier krijgt Enexis Groep de kans voorop te lopen in de energietransitie om zo bij te dragen aan de verduurzaming van ons land.

Meer voorbeelden van First Consulting projecten zijn te lezen op de pagina First Consulting | Projecten.