HR-professionals overtuigd dat functies en taken gaan veranderen

02 november 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De HR-wereld is snel aan het veranderen, met als gevolg dat ook de aard van HR functies naar verwachting in snel tempo zal veranderen. Zeven op de tien HR-professionals verwachten dat hun functie de komende tijd gaat veranderen, en velen zien de dreiging dat functies verdwijnen door robotisering steeds dichterbij komen. Dit blijkt uit onderzoek van ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1.000 Nederlandse HR-professionals. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat steeds meer HR-professionals vrezen dat hun functie binnen drie jaar zal verdwijnen. 71% van de ondervraagde HR-professionals voorziet dat hun functie op zijn minst aan veranderingen onderhevig zal zijn. Dat is een aanmerkelijk hoger percentage dan in het onderzoek van vorig jaar (toen 60%). Verder denkt 54% van de respondenten dat er op zijn minst sprake zal zijn van een verandering in het takenpakket. Opvallend daarbij is wel dat 38% van de respondenten verwacht dat hun takenpakket juist zal uitbreiden en een even zo groot deel van hen verwacht dat ze meer managementtaken zullen moeten uitvoeren.HR wereld verandertEen van de belangrijkste trends die maakt dat de rol van HR-functies zal veranderingen, is digitalisering. Wereldwijde onderzoeken laten zien dat digitalisering veel voordelen oplevert voor HR. Van het verbeteren van hun business partnerrol tot het zorgen voor meer gestroomlijnde processen, waardoor meer strategische waarde aan de business kan worden geleverd. Daarnaast kan het de efficiëntie van de HR-functie versterken, door robotisering van taken die nu handmatig worden uitgevoerd. Uit recent onderzoek van KPMG blijkt dat er nog een lange weg te gaan is in dit adoptieproces – over de hele linie maken HR-managers in nog onvoldoende gebruik van technologie en innovatieve oplossingen.

Verdwijnen van HR functies

Volgens de ondervraagde HR-professionals die hebben deelgenomen aan het onderzoek van ADP, Berenschot en Performa Uitgeverij – ‘HR Trends 2017 & 2018’ – heeft de aanhoudende automatisering en digitalisering vooral gevolgen voor functies met veel administratieve taken. Functies die het meest genoemd worden als functies die door digitalisering vervangen zouden kunnen worden, zijn die van personeelsfunctionaris, financieel medewerker, medewerker opleidingen en hoofd (salaris)administratie. Maar geen enkele functie zal naar verwachting immuun blijken voor mogelijke vervanging. Ook managers/adviseurs en zelfs HR-business partners zijn functies die door de respondenten worden genoemd. Opvallend is volgens de onderzoekers wel dat, ten opzichte van een jaar eerder, HR-professionals over de hele linie steeds vaker denken dat veel van de HR-functies binnen drie jaar weleens verdwenen zouden kunnen zijn.

De situatie binnen het HR-landschap is echter niet zo nijpend als bijvoorbeeld binnen de logistieke sector of de retailbranche. Vorig jaar schatte McKinsey & Company bijvoorbeeld dat – met het oog op de retailsector – tegen 2025 mogelijk zo’n 10%-18% van de voltijdbanen (tot wel 130.000 banen) door IT en concurrentie zouden kunnen verdwijnen. Ook zal naar schatting 40% van banen in distributiecentra de komende vijftien jaar door robots worden overgenomen.

Belangrijke hoofdpijnpunten

Bij de voorbereiding op alle toekomstige veranderingen in het domein lopen HR professionals tegen verschillende drempels aan. Als #1 genoemde kopzorg noemen de respondenten ‘onvoldoende budget’. Ze hebben veelal het gevoel dat ze meer voor elkaar moeten krijgen, terwijl HR-budgetten over het algemeen zijn verlaagd.

Grootste zorgen van HR professionals

Op #2, met 44%, wordt het ‘bijblijven met professionele kennis en competenties’ genoemd door de respondenten, een alsmaar belangrijker wordende factor, met 35%, 40% en 44% in respectievelijk 2015, 2016 en 2017. HR-professionals zijn vooral bang om achter te raken met hun kennis van het eigen vakgebied. Ook juridische kennis en managementvaardigheden zijn punten waar HR-professionals zich graag verder in ontwikkelen, aldus de onderzoekers.

Minder zorgen maken HR-professionals zich daarentegen over economische omstandigheden – 57% in 2016 versus 42% dit jaar. Dat hangt samen met de verbeterende economie – het bruto binnenlands product (bbp) groeit bijvoorbeeld al dertien kwartalen achter elkaar en steeg in het tweede kwartaal van dit jaar nog met 1,5%, ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei was vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Verder namen ook de investeringen weer toe. (Bron: CBS)

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat ook het werven en behouden van talent steeds uitdagender wordt voor HR. Als gevolg van die ontwikkelingen zijn salarissen aan het stijgen en groeit het aantal vacatures.