Salarissen en vacatures stijgen door aantrekkende arbeidsmarkt

27 februari 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Het aantal vacatures bij Nederlandse organisaties gaat in de komende maanden toenemen, blijkt uit onderzoek. Opvallend hierbij is dat steeds meer openstaande functies zullen worden vervuld door internationale werknemers. Als gevolg van het aantrekken van de arbeidsmarkt zullen ook de salarissen gaan stijgen – driekwart van de organisaties verwacht een verbetering van zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden.
 
De Nederlandse economie groeit. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de economie van ons land in 2016 is gegroeid met 2,1% - het hoogste groeipercentage sinds het uitbreken van de financiële crisis. De economische groei is onder meer het gevolg van meer uitgaven van consumenten en bedrijven, evenals van een groeiende export van chemische producten, aardgas, machines en voedingsmiddelen.
 
De economische groei is ook merkbaar in de arbeidsmarkt. Het aantal banen in Nederland neemt toe en de werkloosheid neemt af. In het derde kwartaal van 2016 gingen 37.000 werklozen weer aan het werk – de grootste daling van het aantal werklozen in tien jaar tijd. Nieuw onderzoek toont aan dat het aantal vacatures bij Nederlandse organisaties de komende periode verder zal toenemen, terwijl volgens het CBS het aantal vacatures in ons land reeds een recordhoogte heeft bereikt, met in september 2016 162.000 openstaande vacatures. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door uitzendorganisatie Walters People*, vond plaats onder circa 150 Nederlandse werkgevers en meer dan 750 werknemers uit de financiële administratie, office support, IT support en supply chain.

What are your expectations for the job market in 2017

In de onderzochte sectoren wordt in 2017 een groei voorzien van het aantal vacatures. Wat hierbij opvalt, is het toenemende aantal internationale werknemers in Nederland, met de Randstad en daar binnen Amsterdam voorop. Volgens de data van Walters People heeft 44% van de Nederlandse organisaties de afgelopen vijf jaar het internationale deel in zijn personeelsbestand zien toenemen. Voor 2017 verwacht 55% dat het aantal internationale werknemers in hun personeel gelijk blijft, terwijl 37% verwacht dat dit aandeel verder zal groeien. Deze trend is onder meer te verklaren door het aantrekkelijke vestigingsklimaat in Nederland voor grote internationale bedrijven. Niet alleen de geografische ligging en het belastingklimaat zijn gunstig, ook de internationale oriëntatie van ons land en de hoogopgeleide bevolking tellen mee in de keuze voor een Nederlandse vestiging.

Steeds meer multinationals gebruiken Nederland als een uitvalsbasis of verplaatsen zelfs hun (regionale) hoofdkantoor naar ons land. De onderzoekers tonen aan dat er ook een toename is in het aantal shared service centers, dat ook tot een toename van het aantal banen leidt. “Zo organiseren de bedrijven hier hun dienstverlening voor meerdere landen. Daarvoor zoeken ze werknemers die een bepaalde taal vloeiend spreken, het liefst native speakers”, aldus Jose Bokhorst, directeur van Walters People.

Factors seen as most important for employee retention

Een van de gevolgen is dat ook het behoud van werknemers belangrijker wordt. Gevraagd naar de factoren die het meest bijdragen aan personeelsbehoud geeft 30% van de werkgevers die deelnamen aan het onderzoek aan dat het bieden van carrièrekansen van belang is. 24% gelooft dat werknemers blijven als de cultuur in het bedrijf goed bij hen past en 22% gelooft dat het bieden van een goede work-life balans belangrijk is. 15% geeft aan training en ontwikkeling als een van de belangrijkste factoren voor behoud van personeel te zien.

De laatste factor is salaris met 9% van de werkgevers. Gekeken naar de verwachtingen op salarisgebied, verwacht een meerderheid van 63% van de werkgevers dat de salarissen van hun werknemers zullen stijgen met tussen de 1% en 3% in 2017. 23% verwacht de salarissen niet te veranderen, terwijl een groep van 13% van plan blijkt een salarisstijging van boven de 3% door te voeren. Slechts 1% denkt zijn salarissen in 2017 te zullen verlagen.

How do you expect salaries to evolve in 2017

Hoe tevreden zijn medewerkers?

Aan de andere kant van de tafel, is het de vraag of medewerkers tevreden zijn met hun salaris of niet. Uit het onderzoek blijkt dat zowel aan de finance als aan de business kant van het bedrijfsleven werknemers vaker ontevreden zijn over hun salaris dan tevreden. Van de accountants, bankiers en financiële dienstverleners is 51% van mening dat hij of zij te weinig betaald wordt, ten opzichte van 47% die gelooft naar waarde te worden vergoed. In business support functies, zoals HR en supply chain professionals is de ontevredenheid nog groter, met 58% die vindt niet voldoende te worden betaald voor zijn of haar tijd en werk. Bij beide groepen denkt 2% meer betaald te krijgen dan ze daadwerkelijk waard zijn.

Do you believe you are being paid your market value

Maar geld is ook niet alles, benadrukken de werknemers. Gevraagd naar de belangrijkste factoren voor het kiezen van een nieuwe baan staat work-life balans bovenaan, gevolgd door salaris en arbeidsvoorwaarden. Op de derde plek staat bedrijfscultuur en collega’s, terwijl de vierde en vijfde plek worden bezet door uitdagend werk en carrièrekansen. De rest van de top 8 bestaat uit baanzekerheid, training en opleiding en bedrijfsreputatie.

Top 5 secondary benefits that are considered important by employees

Van de secundaire arbeidsvoorwaarden blijken thuiswerken en flexibele werkuren het meest gewaardeerd te worden, met 81% van de werknemers. Op de tweede plaats staan incentives voor het personeel en personeelsfeestjes met 63%. 42% vindt het belangrijk dat hij of zij korting krijgt op sport of culturele activiteiten via hun werknemer en 37% noemt leuke kantoorfaciliteiten en games op kantoor als belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Tot slot is 34% van mening dat een gratis lunch moet behoren tot hun arbeidsvoorwaarden.

* Walters People is onderdeel van wereldwijde werving en selectie specialist Robert Walters.