HR kan meer waarde halen uit nieuwe technologische mogelijkheden

12 oktober 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

HR-managers maken nog onvoldoende gebruik van technologie en innovatieve oplossingen. Zo worden nieuwe technologische mogelijkheden, zoals cloud-based HR en slimme automatisering, nog nauwelijks benut om de HR-functie te hervormen. Bovendien lukt het bedrijven onvoldoende om de kansen die technologie biedt om te zetten tot concrete waarde.

De ‘HR Transformation Survey’ van KPMG toont aan dat er in het digitale speelveld een duidelijke kloof bestaat tussen managers die vooroplopen in het omarmen van digitale oplossingen – HR-leiders die een strategie van HR-transformatie hebben omarmd – en managers die niet tot nauwelijks acteren op de digitale kansen die zich voordoen – organisaties die vanuit onzekerheid stil lijken te staan, terwijl het digitale tijdperk zich om hen heen ontvouwt.

Uit het onderzoek onder bijna negenhonderd bedrijven in vijftig landen blijkt dat nieuwe technologische mogelijkheden, zoals cloud-based HR en slimme automatisering, nauwelijks benut worden om de HR-functie te hervormen. Gevraagd naar de belangrijkste HR-initiatieven van de afgelopen achttien maanden, blijken de respondenten voornamelijk te focussen op het verbeteren van de people management vaardigheden van lijnmanagement. Op de tweede en derde plek staan respectievelijk het opnieuw inrichten van belangrijke HR-processen (60%) en het aanscherpen van de rol van HR business partners (44%).

HR-initiatieven in de afgelopen achttien maanden

Opvallend is dat slechts 20% van de ondernemingen de afgelopen achttien maanden een cloud-based HRM-systeem heeft ingevoerd, en dat maar één op de drie ondernemingen plannen heeft om een dergelijk systeem in te voeren. Hetzelfde geldt voor andere technologische ontwikkelingen die voordelen zouden kunnen opleveren bij toepassing binnen de HR-afdeling, waaronder analytics, digitale transformatie en artificial intelligence – geen van dezen staat in de top zes van het prioriteitenlijstje. “Een gemiste kans”, zegt Renée de Boo, partner bij de People & Change praktijk van KPMG. “Bedrijven die de cloud echt serieus nemen profiteren van de schat aan mogelijkheden om de HR-functie opnieuw vorm te geven en op een veel effectievere manier met werknemers te communiceren.”

De lage prioriteit die technologie krijgt op de HR-agenda is verrassend te noemen, gezien de megakansen die digitalisering te bieden heeft. Volgens de onderzoekers is de lage prioriteit deels uit te leggen door het feit dat digital niet top-of-mind is onder HR-managers – zij zijn meer bezig met de menselijke aspecten van de bedrijfsvoering. Onder CEO’s is digitalisering wel een belangrijk onderwerp. Uit de 2017 CEO Survey van KPMG blijkt dat 65% van de CEO’s technologische disruptie als een kans beschouwt in plaats van een bedreiging voor hun bedrijf. 68% heeft afgelopen jaar zichtbare stappen genomen om hun bedrijfsvoering verder te digitaliseren.

Implementatie van digitalisering

Wat de uitdaging verder bemoeilijkt is dat organisaties die werken aan het ontwerp en de implementatie van digital-gedreven veranderingen vaak worstelen met het succesvol ten uitvoer brengen van hun plannen. Het financieren van de verandering is volgens maar liefst 47% van de respondenten de belangrijkste barrière voor de implementatie, gevolgd door een gebrek aan motivatie en vaardigheden om de benodigde processtandaardisatie door te voeren (37%). Op de derde plek staan verouderde IT-systemen, die de uitrol van digitale technologie aanzienlijk bemoeilijken.

Grootste uitdagingen van HR bij het implementeren van nieuwe technologieën

Een van de trends die in snelheid toeneemt, is volgens De Boo data analytics. Steeds meer bedrijven investeren in het verzamelen van grote hoeveelheden data die de HR-functie moeten verrijken. Voorbeelden zijn het analyseren van het personeelsverloop om het talentbehoud-beleid te kunnen verbeteren en het bekijken van patronen in carrièrepaden van vrouwen om diversiteit te verhogen. Maar ook hierbij geldt dat gedegen implementatie cruciaal is: “Het simpelweg verbinding maken met een cloud-systeem levert een onderneming geen inzichten op die op data gebaseerd zijn. En ook geen betere besluitvorming of uiteindelijk echte ondernemingswaarde. Bedrijven die in het digitale tijdperk succesvol willen zijn, moeten in staat zijn om data te vergaren en te interpreteren. Bovendien moeten zij in staat zijn om te acteren op basis van de inzichten die de data opleveren. Dat is de uiteindelijke doelstelling van HR-analytics.”

Over de hele linie stelt De Boo dat veel ondernemingen de strategische waarde van de HR-functie onderschatten, zeker afgeschilderd tegen het huidige digitale tijdperk. “Teveel bedrijven wachten de ontwikkelingen af en lijken geen strategisch oog te hebben voor human capital. Het gebrek aan een strategische, proactieve vernieuwing van de HR-functie houdt aanzienlijke risico’s in, zeker gezien het feit dat de huidige technologische ontwikkelingen de markten van nu, de personeelssamenstelling, de businessmodellen en de relatie met de klant aanzienlijk zullen veranderen”, sluit ze af.