Menskant van agile transities centraal in nieuw 'Agile HR' boek

03 oktober 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Vijf adviseurs van Scrum Company brengen vandaag een nieuw boek uit dat HR-professionals helpt bij het verbeteren van de wendbaarheid van de HR-functie. Het boek, getiteld ‘Agile HR: de (on)misbare rol van HR’, is geschreven door Agile coaches Nienke van der Hoef, Minke Buizer, Willy Zelen, Willemijn Boskma en Gidion Peters.

Om sneller in te kunnen spelen op veranderingen in de buitenwereld, zijn organisaties op zoek naar flexibele manieren van denken en werken. ‘Agile’ is een filosofie die verandering omarmt en streeft naar een zo wendbaar mogelijke organisatie. In de laatste 25 jaar zijn steeds meer organisaties met Agile gaan experimenteren: het heeft geleid tot grote organisatieveranderingen zoals bij ING, waar de complete organisatiestructuur op de schop ging.

Zoals bij elk groot veranderprogramma, heeft de transitie naar Agile werken grote consequenties voor de menskant van de organisatie. Vooral ook voor de HR-afdeling, die de cultuur van een organisatie bewaakt en ervoor moet zorgen dat managers in staat zijn veranderingen in het menselijk kapitaal aan te brengen. “HR kan de verandering naar een Agile organisatie maken of breken”, zegt Willemijn Boskma, Agile expert bij Scrum Company en een van de medeauteurs van het wereldwijd toonaangevende ‘Agile HR Manifesto’.

Agile HR: de (on)misbare rol van HR

Tegelijkertijd zorgt de Agile beweging ook voor een stroom aan veranderingen voor de HR-functie zelf. “Nu steeds meer organisaties zich ontwikkelen richting een wendbare (Agile) organisatie, komt de HR-discipline voor een set unieke uitdagingen te staan. Terwijl investeren in wendbare teams, mensen en werkwijzen steeds belangrijker wordt, staan oude HR-processen en systemen in de weg. Het jaarlijkse beoordelingsgesprek, het functiehuis en directief leiderschap: ze passen niet meer bij een snel veranderende wereld,” aldus Boskma.

Om HR-professionals te helpen hun Agile volwassenheid te verbeteren – onderzoek toont aan dat maar een kleine groep bedrijven zich een Agile voorloper mag noemen – bundelde Boskma samen met nog vier collega’s van Scrum Company haar krachten om gezamenlijk het boek ‘Agile HR: de (on)misbare rol van HR’ te schrijven.

Boskma is sinds 2016 werkzaam als Agile coach en adviseur bij Scrum Company, Nienke van de Hoef en Gidion Peters zijn mede-oprichters van het advies- en trainingsbureau – beide hebben jarenlange ervaring opgedaan in het adviesvak. Minke Buizer is gespecialiseerd in Agile en verandermanagement, terwijl Willy Zelen een achtergrond heeft in L&D en professionele ontwikkeling.

Gezamenlijk kunnen de vijf adviseurs bogen op tientallen jaren ervaring in Agile en aanverwante thema's. Vanmiddag presenteren de vijf auteurs, tijdens een speciaal ‘launching event’ bij energiebedrijf Eneco – een Agile koploper – hun nieuwe boek aan het grote publiek.

Auteurs van Agile HR

Vier vraagstukken van Agile HR

In ‘Agile HR: de (on)misbare rol van HR’, behandelen de auteurs vier grote vraagstukken:

HR als aanjager van verandering
HR-professionals hebben een unieke kans om wendbaar werken op de agenda te zetten en om een verandering richting een wendbare organisatie (een zogenoemde Agile transitie) te ondersteunen. Daarnaast zijn er allerlei nieuwe rollen die HR-professionals op kunnen pakken, zoals employee experience ontwerper, werkgeluk ontwikkelaar en Agile coach.

HR als wendbare afdeling
De HR-afdeling kan door zelf Agile te werken, het goede voorbeeld geven. Daarvoor zijn verschillende manieren van werken mogelijk, zoals Scrum (voor projecten), AgileTPM en Holacracy (voor de hele afdeling). Hierdoor kan bespaard worden op bijvoorbeeld het schrijven van (jaar)plannen, het vergaderen en het e-mailen met collega’s en (interne) klanten. Winst ligt in toename van verbinding en werkplezier en meer klantgerichte producten en diensten.

HR in een organisatie met wendbare teams
In steeds meer organisaties wordt gewerkt met multidisciplinaire teams die zelforganiserend zijn. Ze kunnen zelfstandig hun klanten bedienen en nemen veel rollen die normaal buiten het team liggen over. Zo kan een zelforganiserend team nieuwe teamleden aantrekken en elkaar onderling beoordelen en belonen. Dat betekent dat HR een andere rol gaat vervullen, die vaak meer strategisch en coachend is.

Toolkit voor Agile HR
Het HR-instrumentarium is in Agile organisaties aan vernieuwing toe. Hierin spelen digitalisering en HR-analytics een grote rol: ze maken het mogelijk om medewerkers op elk moment in hun reis door de organisatie te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door een app in te zetten bij onboarding, teams hun ambities te laten delen op een online bord, elke twee weken het werkgeluk te meten en door medewerkers te scannen op hun persoonlijke wendbaarheid.

HR als aanjager | HR als wendbare afdeling | Wendbare teams | Toolkit voor Agile HR

Agile trends

In het boek gaan de auteurs ook in op de vele trends die Agile binnen het HR-domein teweegbrengt. Zo biedt Agile HR de HR-afdeling en HR-professionals een combinatie van principes en werkwijzen die hen helpen om de klant beter en flexibeler te bedienen. Multidisciplinaire teams, als onderdeel van een flexibelere manier van werken en waarbij aan de bestaande structuur van afdelingen een einde komt, staat hierin centraal. Een andere trend is dat de meer uitvoerende HR-rollen worden overgenomen door zelforganiserende teams. Maar ook de verwachtingen van de HR business partnerrol kunnen veranderen, terwijl de Agile aanpak door alle veranderprogramma’s heen vloeit.

De veranderingen in het landschap maken dat bestuurders van organisaties voor nieuwe dilemma’s zijn komen te staan. “Leiders in organisaties die wendbaar willen worden, zitten vaak met grote vraagtekens. Wanneer teams meer verantwoordelijkheid krijgen, wat betekent dat dan voor ons? Het scheppen van duidelijke kaders wordt niet minder belangrijk, maar juist meer”, zegt medeauteur Willy Zelen. Bovendien moeten zij zelf ook veranderen en wordt van hen verwacht dat ze Agile leiderschap tonen. “Dat draait om onder meer voorbeeldgedrag, het stimuleren van experimenten en het beschermen van teams”, aldus Zelen. Leiders zullen ook meer moeten gaan coachen – “hier ligt een belangrijke rol voor HR: die van sparring partner, adviseur en Agile coach voor de leiders in de organisatie.”

HR-managers die Agile werken willen omarmen, kunnen putten uit verschillende aanpakken en oplossingen. “Zo kun je als team het werk dat je doet visualiseren met kanban: je knipt werkpakketten op in stukjes en volgt op een (online) bord de voortgang. Of je kunt een wendbare vergadering organiseren, waarin besluiten sneller worden genomen,” geeft Boskma aan. Een deel van de tips en oplossingen die de auteurs aandragen zijn volgens haar makkelijk om mee aan de slag te gaan, terwijl andere, diepere interventies juist meer focus en aandacht vergen. Om hun voorbeelden meer concreet te maken, hebben de auteurs uitgebreide praktijkcases in het boek verwerkt, waaronder cases bij Transavia, Bol.com, Philadelphia Zorg, Heembouw en Eneco.

Medeauteur Gidion Peters sluit af door aan te geven dat hij ontzettend trots is op het eindresultaat. “Dit boek was niet mogelijk geweest zonder het lef van onze klanten en partnerorganisaties om hun organisatie fundamenteel te vernieuwen. Hun lessen en persoonlijke ervaringen zijn leerzaam voor iedereen die met Agile HR aan de slag wil.”

Gerelateerd: Een overzicht van vier veelgebruikte Agile delivery modellen.