Consulting leergang van Sioo richt zich op de adviseur nieuwe stijl

21 september 2017 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In oktober gaat een nieuwe lichting van de Consulting Program & Community leergang van start. De opleiding, die wordt verzorgd door Sioo, biedt zowel interne als externe adviseurs inzichten in de actuele trends in de markt en laat zien hoe ze daar in hun lopende opdracht op kunnen inspelen.

De adviesbranche en het adviesvak zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Voorbeelden van enkele ontwikkelingen zijn de massale opkomst van ZZP’ers, digitalisering en de daarmee gepaarde (ICT) transformatietrajecten, de opkomst van interne adviespraktijken, het verdwijnen van het kennisvoordeel van consultancypartijen en de opkomst van nieuwe organisatievormen.

Dat vraagt om de ontwikkeling van een adviseur nieuwe stijl. Consulting Program & Community (CP&C) verknoopt daartoe in een flexibel programma nieuwe kennis met persoonlijke ontwikkeling en toepassing in de praktijk.

Consulting Program & Community - CP&C

CP&C vloeit voort uit onderzoek van Sioo naar de adviesmarkt, neergelegd in het boek Nieuwe Business Modellen in Consulting van Ard-Pieter de Man, Marguerithe de Man en Annemieke Stoppelenburg. “Op basis van dat boek hebben we de CP&C ontwikkeld. We slikken dus ons eigen medicijn”, aldus Ard-Pieter de Man, rector van Sioo. “Het programma is uniek omdat deelnemers direct nieuwe kennis toepassen in hun praktijk, het een community voor continu leren biedt en drie unieke specialisaties worden aangeboden, die alleen Sioo biedt.”

Adviesvak verandert

Met alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn organisaties steeds veeleisender geworden richting adviseurs. Deze moeten dan ook geregeld hun kennis en competenties en de specifieke bijdragen van hun advies herijken. Doen ze dat niet, dan lopen ze de kans dat hun opdrachtenstroom verdampt. Of dat hun adviezen verzanden in een “vorm van nostalgie”.

In dat laatste zinnetje schuilt een kern van waarheid, stelt De Man. Hij licht toe: “Advies wortelt meestal in ervaring met iets wat in het verleden wel of niet gewerkt heeft. Heel vaak gaat dat goed: ervaring is immers een rijke bron om uit te putten om fouten te voorkomen, snelheid van handelen te vergroten en kwaliteit te verbeteren.”

Wel benadrukt hij dat daarachter de aanname schuilgaat dat de omgeving waarin de ervaring is opgedaan, grotendeels gelijk is aan de omgeving waarin de ervaring opnieuw wordt toegepast. “Wanneer de context anders wordt, kan ervaring haar waarde verliezen. Advies gebaseerd op ervaring wordt dan nostalgie.”

Adviseurs moeten geregeld hun kennis herijkenDe Man geeft enkele voorbeelden van het veranderende spectrum waarbinnen adviseurs vandaag de dag opereren. Zo noemt hij de exponentiële toename van beschikbare informatie in het landschap, waardoor andere businessmodellen voor klanten en adviseurs mogelijk zijn geworden.

Ook wijst hij op nieuwe vormen van organiseren (zoals zelforganisatie), die traditionele organisatiestructuren verdringen, of bijvoorbeeld op de groeiende aandacht voor sociaal ondernemerschap ten faveure van aandeelhouderswaarde. Maar ook nieuwe technologieën, het belang van meer wendbaarheid (agile) bij opdrachten en een steeds grotere focus op effectieve implementatie versus advies, zijn enkele voorbeelden die illustreren hoe belangrijk het is voor consultants om voorop te blijven lopen in kennis, kunde en skills. “Er ontstaat daardoor een adviseur nieuwe stijl.”

Gevraagd naar hoe adviseurs dienen om te gaan met de stroom van nieuwe ontwikkelingen, geeft De Man aan: “Het is een hele uitdaging om al die veranderingen, die in hoog tempo en op meerdere terreinen tegelijk plaatsvinden, bij te houden en te integreren in lopende opdrachten en de business. De meeste adviseurs lukt dat bijna niet op eigen houtje of in de bestaande context. De deelnemers geven aan dat CP&C enorm helpt om te experimenteren met nieuwe ideeën en je uit je comfortzone te halen.” 

Consulting Program & Community

Om adviseurs daarmee te helpen en hen optimaal toe te rusten op de vraagstukken van nu en de toekomst, start Sioo eind dit jaar met alweer de derde editie van zijn Consulting Program & Community (CP&C) leergang. Het opleidingsprogramma* is flexibel van opbouw en maakt individuele leerpaden mogelijk.

De Man: “Als enige leergang in Nederland biedt Sioo’s Consulting Program & Community (CP&C) een integraal programma bedoeld voor zowel de interne als externe adviseur, waarin zij de nieuwe kennis- en ontwikkelvragen in samenhang kunnen onderzoeken, toetsen en uitwerken tot persoonlijke proposities en competenties. Dat doen we door van hen te vragen in hun lopende opdracht vernieuwende elementen aan te brengen. Daardoor ontwikkelen adviseurs zich snel, wordt de kwaliteit van hun opdracht hoger en ziet ook hun klant direct voordelen van hun deelname in de CP&C.”

“Daarbij stimuleren we vooral het kritisch vermogen om te onderzoeken waar nieuwe concepten een antwoord op zijn en wat daar ‘de zon- en schaduwzijdes’ van zijn. Want in een wereld waarin elke dag wel iets nieuws verschijnt, is dat kritische vermogen cruciaal”, voegt hij toe.

Herkenbare identiteit en kennis en kunde vergroten

Wat levert de leergang deelnemende adviseurs concreet op? De Man: “Allereerst een ‘herkenbare identiteit’. CP&C helpt deelnemers hun professionele identiteit verder te ontwikkelen. Helder en herkenbaar zijn in de veranderende markt. Wat krijgen klanten als ze met jou in zee gaan? Welke vakinhoudelijke keuzes typeren jou als consultant? Waar wil je van zijn - en waarvan niet? We helpen consultants in hun zoektocht naar wat past bij hen als individu.”

Verder verbreden en verdiepen adviseurs volgens De Man hun kennis en kunde, die maken dat zij hun klanten kunnen gidsen in hun vraagstukken rond organisatieconcepten, veranderaanpakken en businessmodellen. “Adviseurs worden wendbaarder, soepeler en flexibeler in hun handelen. Daardoor kunnen zij snel concrete resultaten boeken”, legt hij uit.

In de tweede helft van oktober zal de nieuwe lichting van start gaan. Een belangrijk element in het programma is, zo legt De Man uit, “dat we de opdracht die de deelnemers bij een klant uitvoeren een stap verder brengen door daarin allerlei recente ontwikkelingen te integreren”.

Hij voegt toe: “We beoordelen waar ze nu staan in hun opdracht en gaan dan kijken hoe nieuwe concepten hun opdracht een stap verder kunnen brengen.” In het kader daarvan ontwikkelde De Man voor de leergang een model, dat de adviseurs helpt om de omslag naar ‘het nieuwe normaal’ te maken.

De Man: “Het model richt zich op de vraag of adviseurs bezig zijn hun klant te helpen de omslag te maken naar de nieuwe context. Het geeft vijf relevante trends in organisaties weer, die in de nieuwe context van belang zijn en waar je als adviseur nieuwe stijl over mee moet kunnen praten.” Die onderdelen diepen we in seminars verder uit.

Relevante trends in organisaties

Onderscheidend vermogen

Tot slot, op de vraag wat de nieuwe CP&C leergang onderscheidend maakt in de opleidingenmarkt, wijst De Man op drie elementen.

“Ten eerste: de nieuwste concepten meteen in praktijk testen. Deelnemers leren de nieuwste theorie, maar gaan ook kijken wat ze daarmee bij hun klant kunnen doen. De klant krijgt dus meteen de baten te zien. En collega’s van de deelnemers zien opeens ook dat ze met iets nieuws bezig zijn. Daardoor krijgen ze ook een andere positie in hun organisatie.”

“Ten tweede bieden we een community voor doorlopende ontwikkeling. Na voltooien van CP&C biedt Sioo een programma van laagdrempelige activiteiten waardoor deelnemers bij kunnen blijven. Meer dan ooit is continu blijven leren voor adviseurs van belang. Wij organiseren dat voor hen. Ten derde biedt het programma de mogelijkheid te kiezen uit drie specialisaties (verandermethode, ondernemerschap en thoughtleaderschap) die nergens anders te vinden zijn.”

De Man besluit: “Sioo bestaat in 2018 zestig jaar. We zijn destijds opgericht om het adviesvak verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Met de CP&C staan we in een lange Sioo-traditie die voor elke generatie adviseurs aan die opdracht inhoud geeft. In een nieuwe vorm, met nieuwe inhoud, maar steeds gericht op de groei en bloei van het adviesvak.”

Meer informatie over Consulting Program & Community is te vinden op de site van Sioo.

* Consulting Program & Community kan in verschillende flexibele varianten gevolgd worden. De opleiding bestaat uit een Kernprogramma Consulting in de Informatiesamenleving en drie specialisaties, gericht op verandermethode, ondernemerschap en thought leadership. Elk onderdeel is 300 uur studiebelasting. Zowel de deelnemers die een programma van 600 uur of van 900 uur afronden, kunnen via de beroepsvereniging Ooa de CMC-titel (Certified Management Consultant) aanvragen. De variant van 900 uur is inclusief een masterproef die leidt tot de mastergraad Master of Change Management (MCM).