Syntrus Achmea Real Estate & Finance besteedt deel IT uit aan Centric

22 juni 2017 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft besloten een deel van zijn IT-activiteiten uit te besteden aan Centric. Met het overdragen van het beheer van de werkplekken en IT-infrastructuur aan het IT-bedrijf wil de vastgoedtak van de pensioenbeheerder kosten besparen en innovatie versnellen.

Met €17 miljard in beheer is Syntrus Achmea Real Estate & Finance (Syntrus Achmea RE&F) een van de grotere Nederlandse spelers die in opdracht van pensioenfondsen financiert, ontwikkelt en investeert in vastgoed en hypotheken. Syntrus Achmea RE&F is sinds 2015 een apart onderdeel binnen Achmea. 

Om de uitgaven aan IT beter te beheersen en in staat te zijn om sneller vernieuwingen door te voeren, heeft Syntrus Achmea RE&F onlangs besloten om een deel van zijn IT-activiteiten uit te besteden. Centric Financial Solutions & Services (FSS), de praktijk van ICT-dienstverlener Centric die zich richt op klanten in de financiële sector, kwam in een selectieronde met meerdere IT-leveranciers als beste uit de bus.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance besteedt deel IT-beheer uit aan Centric

Het uitbestedingscontract dat vervolgens is ondertekend heeft een loopduur van drie jaar met mogelijkheid op verlenging. Centric krijgt onder meer de werkplekken en de IT-infrastructuur (netwerk, servers, storage en databases) van Syntrus Achmea RE&F onder beheer. De focus in het contract ligt op de primaire bedrijfsapplicaties voor de vastgoed- en hypotheekportefeuilles van de vastgoedinvesteerder. 

Robert Jan Prins, directeur Centric Financial Solutions & Services, vertelt: “We zijn heel trots dat wij Syntrus Achmea Real Estate & Finance de komende jaren mogen ondersteunen bij het bereiken van haar doelen. Het is in lijn met onze strategie en ambitie om in de financiële sector te groeien en toegevoegde waarde te kunnen bieden aan financiële instellingen door standaard processen uit handen te nemen. Syntrus Achmea RE&F kan zich op deze manier volledig richten op haar klanten en inzetten op haar onderscheidend vermogen.”

Bedrijfstakpensioenfondsen

Eerder dit jaar ging Syntrus Achmea ook al een contract aan met Centric. Syntrus Achmea Pensioenbeheer ondertekende in april 2017 een Letter of Intent met de ICT-dienstverlener rondom Business Process Outsourcing voor een aantal van bedrijfstakpensioenfondsen. Eerder deze week bleek uit een bericht van vakbond De Unie dat tachtig medewerkers van Syntrus Achmea de keuze hebben om over te stappen naar Centric. Deze medewerkers zijn tussen de 40% en 80% van hun werktijd bezig voor de bedrijfstakpensioenfondsen die worden overgenomen.