Centric wil bedrijfstakpensioenfondsen van Syntrus Achmea overnemen

20 april 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Centric wil de pensioenuitvoering voor zes bedrijfstakpensioenfondsen overnemen van Syntrus Achmea. Voor de IT-dienstverlener uit Gouda sluit de stap aan bij de groeiambities van het bedrijf in de financiële sector, voor de Achmea dochter vloeit de exit voort uit een eerder aangekondigde strategie gericht op het afbouwen van administratiediensten voor bedrijfstakpensioenfondsen.

Eind vorig jaar maakte Syntrus Achmea bekend dat het als gevolg van een strategische heroriëntatie stopt met de pensioenadministratie van bedrijfstakpensioenfondsen (bpf’en; fondsen die een hele sector bedienen). Aanleiding voor de keuze was dat de uitvoeringskosten te hoog werden, onder meer door een krimpende portefeuille* en hoge automatiseringsproblemen. Onder de nieuwe koers richt de pensioenuitvoerder zich primair op ondernemings- en beroepspensioenfondsen. Tot de klantenkring behoren onder meer de pensioenfondsen van AkzoNobel, Rabobank, Shell en het pensioenfonds voor fysiotherapeuten.

Door het besluit van Syntrus Achmea moesten vijftien pensioenfondsen op zoek naar een nieuwe uitvoerder. Om de kosten voor pensioenuitvoering zo laag mogelijk te houden, besloot een groep van zes fondsen om in hun zoektocht naar een nieuwe pensioenuitvoerder samen op te trekken. Deze fondsen bedienen in totaal ruim 200.000 deelnemers.

Gericht op een vloeiende overgang

Na gesprekken te hebben gevoerd met verschillende marktpartijen viel de keuze op Centric. Afgelopen week ondertekenden de organisaties een Letter of Intent (LOI) ten aanzien van de transitie – de fondsen in kwestie zijn momenteel aan het bepalen of ze gebruik willen maken van de collectieve overgangsregeling, of hebben dit reeds bepaald. Centric is voornemens om voor deze klanten uiterlijk per 31 december 2017 de pensioenadministratie, financiële administratie, bestuursondersteuning, juridische advisering en pensioencommunicatie te gaan verzorgen.

Centric wil bedrijfstakpensioenfondsen van Syntrus Achmea overnemen

“De regeling is gericht op een vloeiende overgang van onze dienstverlening naar Centric en is daarmee in het belang van onze klanten, hun deelnemers en onze medewerkers”, aldus Tom van der Spek, divisievoorzitter Oudedagsvoorziening bij Achmea. Hij voegt toe dat de afspraken met Centric in de LOI met steun van de fondsen zijn uitgewerkt.

Als onderdeel van de deal gaat een deel van de medewerkers van Syntrus Achmea mee over naar Centric. “Hiermee is hun baan en hun specifieke kennis en ervaring geborgd voor klanten en deelnemers. Ik ben blij dat zij onderdak krijgen bij een werkgever waar hun werkzaamheden een kernactiviteit zijn.” Om hoeveel mensen het precies gaat, is op dit moment nog niet te zeggen; dat hangt mede af van het aantal bpf’en dat besluit gebruik te maken van de collectieve overgangsregeling.

Groeiambities in de financiële sector

Voor Centric betekent de deal een aanzienlijke uitbreiding van zijn IT-activiteiten in de financiële sector. Het bedrijf is in de branche al actief als ICT-adviseur en outsourcingpartij – zo verzorgt Centric momenteel de administratie voor onder meer banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en premiepensioeninstellingen (PPI). Met de uitbreiding naar de administratie van pensioenfondsen boort het een nieuw segment aan. 

“Samen met mensen van Syntrus Achmea zorgen we ervoor dat de continuïteit van de dienstverlening geborgd is. We zijn ervan overtuigd dat zowel medewerkers als bedrijfstakpensioenfondsen zich bij ons thuis voelen. We zetten hiermee een mooie stap voor het realiseren van onze groeiambitie in de financiële dienstverlening”, laat Hans Schrijver, Chief Commercial Officer van Centric, weten.

De onderneming ziet groeikansen in de markt voor bedrijfstakpensioenfondsen omdat IT en cloud een steeds bepalendere rol spelen bij de kwaliteit en uitvoering van pensioendienstverlening. “Als IT- en administratief dienstverlener heeft Centric veel kennis van de uitvoering van ingewikkelde administratieve processen, juist voor de financiële sector.”

Verschillende andere bedrijfstakpensioenfondsen van Syntrus Achmea hadden al onderdak gevonden bij een andere uitvoerder. Zo gaat het fonds voor Levensmiddelen naar AZL, terwijl het fonds voor Personeelsdiensten een contract heeft gesloten bij PGGM.

* De afgelopen 18 maanden raakte Syntrus Achmea een grote groep klanten kwijt, waaronder Zoetwaren, Banden en Wielen en Caribisch Nederland (2016) en Molenaarspensioenfonds TrueBlue, Particuliere Beveiliging en Slagersbedrijf (2017).