Hoe blijf je relevant in de markt: drie voorbeelden van ontwikkeling naar een data-driven enterprise

19 mei 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Klanten hebben in toenemende mate behoefte aan data-gedreven inzicht en sturing. Om succesvol te zijn op dit vlak is een juiste mix aan vaardigheden benodigd, inclusief een aantal meer specialistische disciplines. Denk hierbij aan datamanagement (kwaliteit, integratie en ontsluiting), business intelligence (rapportages en dashboards) en predictive analytics (operations research en statistiek).

Voortbouwend op het track record van First Consulting hebben zo’n 25 professionals van het adviesbureau de handen ineengeslagen en een integrale aanpak opgesteld voor ‘the data-driven enterprise’. De experts van de ‘Data & Analytics’ praktijk geven inzicht in de aanpak en in drie cases die recent met succes zijn afgerond.

Een Agile aanpak voor data

Effectief waarde halen uit interne en externe bedrijfsdata levert een belangrijk concurrentievoordeel op. Dat thema staat hoog op de agenda bij de leiderschapsteams van organisaties, inclusief de overtuiging dat achterblijven geen optie is. Belangrijke factor in onze klantsuccessen is om de transformatie naar een data driven organisatie vanuit de business vorm te geven, met draagvlak binnen leiderschapsteams én de werkvloer.

Dit perspectief is leidend bij onze innovatie methodiek Start – Structure – Scale, waarmee we dit thema, ‘waarde uit data’, pragmatisch op kunnen te starten. In nauwe samenwerking met de klant diepen we een concreet, data-gedreven business vraagstuk uit, om vervolgens op een iteratieve manier naar het beoogde doel toe te werken. Resultaat is dat, ook voor complexe analytics vraagstukken, op basis van een eerste prototype snel hands-on de meerwaarde van de oplossing wordt ervaren.

Drie voorbeelden van de ontwikkeling naar een data-driven enterprise

Cases met een end-to-end aanpak van data naar waarde

  • Analytics: Voor een internationale telecom services broker is het cruciaal om snel te reageren op offerteverzoeken. Daarom heeft First Consulting voor één van haar klanten een applicatie en analytics platform ingericht om afhandeling van deze verzoeken te versnellen door eigen data te combineren met informatie via API’s van aanbieders van telecom diensten. Om dit proces nog verder te versnellen is er een predictive analytics methode gerealiseerd om proactief, wereldwijd de prijzen van veel voorkomende diensten te voorspellen om zo als snelste partij te kunnen reageren op klantvragen;
  • Internet of Things: Voor tuinders is optimaal belichten van gewassen een belangrijke succesfactor. Om de lampen in kassen real-time te beheren heeft First Consulting voor een klant in deze sector een Internet-of-Things oplossing gerealiseerd om diverse diensten aan te bieden aan tuinders. Deze app maakt het mogelijk voor tuinders om eigen locaties te monitoren, en bovendien kunnen ze via deze portal serviceprocessen van onze klant voor bijvoorbeeld onderhoud en extra diensten managen;
  • Data management: Voor een grote multinational in de food & beverages industry levert gezamenlijk inkopen voor alle productie locaties grote voordelen op. Om dit mogelijk te maken heeft een team met enkele lead consultants van First Consulting een proces-gedreven, effectieve Master Data Management oplossing gerealiseerd om standaardisatie mogelijk te maken;

Combinatie van technologie en aanpak

Onze professionals uit de Data & Analytics praktijk kunnen uit de voeten met een breed scala aan technieken en software pakketten, en indien nodig sluiten collega’s uit de Agile Development capability aan. Daarbij hebben we een voorkeur voor schaalbare, flexibele IT platformen die agility en wendbaarheid ondersteunen, en ons in staat stellen om de nadruk te leggen waar het echt om gaat: het eindresultaat en waarde voor de klant.

Afhankelijk van de klantomgeving nemen we uiteraard de aandacht om het fundament te bespreken en indien nodig neer te zetten, op de vlakken van Agile Architectuur, Data security en privacy, en toepasselijke wet- en regelgeving.

Belangrijk is om de transformatie naar een data  driven organisatie vanuit de business vorm te geven

De juiste mix van DNA en vaardigheden

First Consulting staat bekend om zijn aanpak om de resultaten op de werkvloer te verbeteren. De kernactiviteiten van de klant optimaliseren staat op nummer één, ook bij onze Data & Analytics proposities. Naast de kwaliteit van onze mensen en onze kennis en ervaring met Data & Analytics uitdagingen zijn onze resultaten gebaseerd op twee pijlers:

  • Onze kernwaarden Samen, Scherp, en No-nonsense: bij klantorganisaties zijn steeds meer mensen betrokken bij het realiseren en beheren van de digital assets. Om een Data & Analytics initiatief tot een succes te maken organiseren we dit samen met deze stakeholders, waarbij we met een scherpe blik de complexiteit doorgronden, tot de kern komen en een no-nonsense oplossing kiezen. Meetbaar eindresultaat voor de business is altijd het uitgangspunt;
  • Kruisbestuiving vanuit onze Proces en Implementation praktijken: Een digital hulpmiddel op zichzelf voegt niet automatisch waarde toe. We nemen altijd onze kennis en kunde mee op de vlakken van business proces en implementation, om het opgeleverde resultaat optimaal in te zetten in de bestaande processen en organisatiestructuur.