ZZP'ers: Kabinetsformatie met ChristenUnie is beste alternatief

18 mei 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Nu de kabinetsformatie met VVD, CDA, D66 en GroenLinks is vastgelopen zal er gekeken moeten worden naar andere mogelijke combinaties. Uit een onderzoek, dat Schaekel & Partners uitvoerde in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit, blijkt dat ZZP’ers en interimmanagers een samenwerking tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie als het meest aantrekkelijke alternatief zien.

Toen op 15 maart van dit jaar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekend werd, was al snel duidelijk dat het daaropvolgende formatieproces een lastige klus zou worden. Dit onder meer vanwege het feit dat er met deze uitslag minimaal vier partijen nodig zijn om de gewenste meerderheid van 76 zetels te behalen. Naast dat het bereiken van overeenstemming doorgaans lastiger wordt wanneer het aantal deelnemende partijen toeneemt, leidt de gefragmenteerde uitslag er bovendien toe dat partijen die ideologisch gezien ver uit elkaar liggen moeten proberen om het toch samen eens te worden. Maandag 15 mei, precies twee maanden na de verkiezingen, maakte informateur Edith Schippers (VVD) bekend dat de pogingen om een nieuw kabinet te vormen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks op niets zijn uitgelopen. Met name op het gebied van immigratie bleken de opvattingen van de VVD en GroenLinks te ver uit elkaar te liggen.

In verband met het vastlopen van de onderhandelingen is het interessant om te kijken naar de resultaten van een onderzoek dat interim- en searchmanagementbureau Schaekel & Partners heeft uitgevoerd in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Hierin werd gekeken welke politieke partijen volgens ZZP’ers en interimmanagers het beste met elkaar kunnen gaan samenwerken in het volgende kabinet. Voor het onderzoek werden meer dan 400 hoogopgeleide ZZP’ers en interimmanagers die actief zijn in posities op management- en directieniveau gevraagd naar hun mening.

De beste kabinetsformaties volgens ZZP’ers en interimmanagers

Uit de peiling blijkt dat de gestrande combinatie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks het populairst is: 42,48% van de ondervraagden gaf aan een voorkeur te hebben voor deze combinatie. Aangezien dit ook de eerste mogelijkheid was die door de partijen zelf verkend is, lijken de politiek en de respondenten wat dat betreft redelijk op één lijn te zitten. Nu deze formatiepoging gestrand is, blijkt de combinatie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met 34,31% van de stemmen veruit het populairst is.

Op grote afstand volgt de combinatie van VVD, CDA, D66 en PvdA, die 9,48% van de stemmen krijgt. Op de vierde plaats, met 4,58%, staat een constructie waarin een minderheidskabinet van VVD, CDA en D66 gedoogsteun krijgt van dan wel SGP en FVD, dan wel 50+ en SGP, dan wel 50+ en FVD. Minder populair zijn de meer links georiënteerde mogelijkheden: een combinatie van VVD, CDA, D66 en PvdD komt op slechts 1,96% en een coalitie van CDA, D66, SP, GroenLinks, PvdA en PvdD krijgt de voorkeur van slechts 1,63% van de respondenten.

PVV

Ten slotte is er ook nog gekeken naar mogelijke combinaties waarin een rol is weggelegd voor de PVV. Aangezien de VVD (evenals een aantal andere partijen) al heeft aangegeven onder geen beding met de partij van Geert Wilders te willen samenwerken, lijkt de kans dat er voor een van deze combinaties wordt gekozen erg klein. Van de ondervraagde ZZP’ers en interimmanagers ziet desondanks 5,56% een dergelijke combinatie wel zitten. Het gaat dan om een coalitie die in ieder geval bestaat uit VVD, CDA en PVV, en die wordt aangevuld met ofwel 50+, ofwel SGP en FVD.

De peiling van Schaekel & Partners maakt onderdeel uit van de ‘Interim Index’ die jaarlijks wordt samengesteld door het interimbureau in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en TNO. De index is bedoeld om inzicht geven op het gebied van trends en ontwikkelingen in de markt voor tijdelijke managementposities.