Tuinbouw slimmer maken met IoT en Big Data toepassingen

30 maart 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Door het gebruik van Internet of Things en Big Data toepassingen ontstaan er voor spelers in de tuinbouwbranche – zaadveredelaars, telers en techbedrijven – veel potentiële kansen voor ketensamenwerking, nieuwe verdienmodellen en een versnelling van innovatie. Berenschot doet momenteel onderzoek naar de kansen en belemmeringen voor deze toepassingen in de eerste schakels van de tuinbouwketen. Organisaties die deelnemen aan het onderzoek, dat nog loopt tot juni, krijgen een samenvatting van het onderzoeksrapport.

De Nederlandse tuinbouwsector en telersbranche staat al enkele jaren onder druk door de toenemende internationale concurrentie, snelle marktontwikkelingen en de opkomst van nieuwe technologieën in de sector. Om met de Nederlandse branche toekomstbestendig te kunnen blijven opereren liet eind 2014 LTO Glaskracht* bijvoorbeeld een strategische marktverkenning uitvoeren. Belangrijkste pijlers van het te formuleren veranderprogramma waren het komen tot meer sectorbrede samenwerking, cultuurverandering en meer focus op het versterken van de commerciële slagkracht van bedrijven in de branche – onder meer door meer investeringen in agritechnologie**.

Nederland ideale proeftuin

Nederland neemt in de wereld een leidende positie in binnen de huidige hightech voedingstuinbouw. “Dat maakt ons land uitermate geschikt als proeftuin voor ‘state of the art’ toepassing van Internet of Things (IoT) en Big Data analytics, schrijven Edwin Lambregts, adviseur bij Berenschot en Rick Bakker, student aan de Hogeschool Inholland.

In februari 2017 zijn Lambregts en Bakker gezamenlijk een onderzoek gestart naar de kansen en belemmeringen voor IoT en Big Data in de eerste schakels van de tuinbouwketen. Ze geven voorbeelden van IoT en Big Data toepassingen: “Het kan bijvoorbeeld gaan om fenotypisch gedrag in verschillende teelten, informatie per plant, teelt- en arbeidsanalyse, gewasbescherming, geavanceerde oogstprognoses, bewaring, productkwaliteit, logistieke sturing en/of trends in de marktvraag”, legt Lambregts uit. 

Tuinbouw slimmer maken met Internet of Things en Big Data toepassingen

Versnellen van innovatie

Volgens de twee onderzoekers kunnen IoT en Big Data veel nieuwe kansen opleveren, met het oog op bijvoorbeeld ketensamenwerking, nieuwe verdienmodellen en een versnelling van innovatie. Daarmee kunnen alle spelers binnen de keten (zaadveredelaars, plantenkwekers, telers en technologiebedrijven) hun concurrentievermogen versterken.

Bakker geeft enkele voorbeelden: “Zaadveredelaars kunnen bijvoorbeeld real time data krijgen over de prestaties van het product bij telers en dit combineren met databases over teeltbeleid, weersomstandigheden, bemesting, gewasbescherming etc.” Analyse van deze data vormt waardevolle input voor veredelingsprogramma’s, waardoor innovatie versneld kan worden. “Plantenkwekers en telers kunnen op basis van gedetailleerde data de ideale groeiomstandigheden bepalen, met preciezere oogstprognoses als gevolg.” Via geanonimiseerde benchmarks en dashboards kunnen zij op ieder moment hun eigen prestaties met die van concurrenten vergelijken. En ook techbedrijven, die hard- en software leveren voor deze tools, kunnen profiteren van het gebruik van IoT en Big Data door de branche. “Betere samenwerking met de keten leidt tot een versnelling van hun innovatieproces en een betere aansluiting met de markt”, concluderen de auteurs.

Ze besluiten: “Hoewel de voordelen evident zijn, lijkt het alsof bedrijven nog schoorvoetend in de nieuwe technologische mogelijkheden investeren. Om nog maar te zwijgen van de uitwisseling van data en datagedreven sturing van bijvoorbeeld logistieke systemen, die nog in de kinderschoenen lijkt te staan. Hierdoor blijven er mogelijk kansen liggen, wordt er onvoldoende doorgepakt en dreigt Nederland de boot te missen.”

Deelnemen aan het onderzoek

Berenschot roept Nederlandse zaadveredelaars, plantenkwekers, telers en technologiebedrijven op om aan het onderzoek mee te doen, waarbij de focus vooral ligt op de gewassen tomaat, paprika en komkommer. In ruil voor deelname krijgen deelnemers een samenvatting van het onderzoeksrapport. Om deel te nemen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Edwin Lambregts of Rick Bakker. Het onderzoek loopt nog tot juni.

* In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale beleidsbeïnvloeding, vaktechniek en innovatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers.

** Uit recent onderzoek blijkt dat investeringen in agritechnologie startups de afgelopen jaren explosief zijn gestegen. In 2015 werd voor $4,6 miljard geïnvesteerd in agritechnologie.