Implementatie McKinsey strategie telersbranche vertraagd

10 februari 2015 Consultancy.nl

Eind vorig jaar bracht McKinsey & Company, na een onderzoek in opdracht van LTO Glaskracht Nederland, strategieadvies uit aan de Nederlandse telersbranche. Bij het huidige topoverleg – waar een gezamenlijke strategie voor de toekomst bepaald moet worden – hebben de Nederlandse telers vertraging opgelopen. “We hebben meer tijd nodig”, aldus LTO-voorzitter Nico van Ruiten.

Meer dan de helft van organisaties in de glastuinbouwsector zit anno 2015 in financiële problemen. Een deeloorzaak daarvan is dat de Nederlandse tuinbouw al jaren onder druk staat door de toenemende internationale concurrentie. Momenteel worden deze problemen alleen nog maar versterkt door de Russische boycot tegen Europese tuin- en landbouwproducten, als gevolg van de spanningen en Europese sancties in het kader van Ruslands rol in de onrust in Oekraïne.

Telersbranche

Strategisch advies Mckinsey
Om strategisch advies voor de sector in te winnen schakelde LTO Glaskracht eind vorig jaar strategy consultancybureau McKinsey & Company in om een onderzoek uit te voeren. De eerste fase van het onderzoek door McKinsey bestond uit een strategische marktverkenning. Op basis van de conclusies in fase I, riep McKinsey & Company de groentetelers op tot verandering. Sector-brede samenwerking, cultuurverandering en meer focus op het versterken van de internationale commerciële slagkracht vormen daarbij de belangrijkste pijlers. Door op meerdere fronten samen te gaan werken, kunnen de Nederlandse groentetelers de toenemende internationale concurrentie het hoofd bieden. 

Hiervoor moet de bestaande cultuur op de schop. Pijlers als bundeling van krachten, samenwerking binnen de productie en vervoerswaardeketen en gezamenlijke verkoop dienen standaard onderdeel te worden van de aanpak. “De sector moet nu zelf in actie komen. Er moet op commercieel gebied worden samengewerkt”, zei Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht*, in een reactie op de bevindingen van McKinsey. Verder blijkt uit het onderzoek dat telers op zoek moeten gaan naar onderscheidend vermogen ten opzichte van de goedkopere concurrenten. Van Ruiten: “Op kostprijs gaan onze telers het niet winnen.”

Meer samenwerking

Ingewikkeld traject
Inmiddels loopt fase twee van het onderzoek, het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie voor 2015 en de jaren daarop. In het strategisch topoverleg zit voor het eerst de hele sector om de onderhandelingstafel. Acht telersverenigingen en rond de twintig zelfstandige glasgroentetelers vertegenwoordigen de circa 1.000 telersbedrijven gevestigd in Nederland. In het overleg worden de conclusies uit het rapport en de structurele problemen van de sector besproken. Het doel was om eind januari een besluit te nemen voor de gezamenlijke richting voor de sector in de komende jaren.

Inmiddels is het begin februari en is het nog niet gelukt om een besluit te nemen. “Het is een ingewikkeld traject”, gaf Van Ruiten onlangs als verklaring. Alvorens tot een besluit kan worden gekomen moet onder meer de Europese mededingingswetgeving tegen het licht worden gehouden en moet duidelijk worden wat er gebeurt met de Gemeentelijke Marktordering (GMO-) bijdragen (Europese subsidies voor marktonderhoud voor bepaalde producten), lichtte Van Ruiten tegenover het FD de vertraging toe. Volgens de LTO voorzitter zal het overleg nog wel enkele weken gaan duren.

Kosten
Aan het eerste deel van het onderzoek van McKinsey & Company hing een prijskaartje van circa €1,5 miljoen. Dat bedrag komt voor een groot gedeelte voor rekening van de verschillende telersverenigingen, maar ook banken (bijvoorbeeld Rabobank) en overheden (waaronder de Rijksoverheid en Gemeente Westland) hebben een deel van de lasten op zich genomen. Fase II van het onderzoek zal waarschijnlijk een kostenplaatje hebben van zo’n €1 miljoen. 

* In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale beleidsbeïnvloeding, vaktechniek en innovatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers.

Nieuws

Meer nieuws over