Cordaan kiest drie consortia voor verduurzaming van vastgoed

28 november 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De grootste zorginstelling van Amsterdam en omgeving, Cordaan, gaat de komende jaren een groot deel van haar vastgoed verduurzamen. Cordaan heeft hiervoor drie consortia geselecteerd: Duet (bestaande uit Facilicom en Ucility), Dura Vermeer samen met Eneco en BBN Adviseurs, en Care&Co (bestaande uit Van Wijnen, Buro SBH, DGMR, Kuijpers en Bureau Ouderenzorg). Copper8 begeleidde het aanbestedingstraject.

Cordaan is een zorgorganisatie met meer dan 100 vestigingen en 2.100 woningen in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. In lijn met haar strategie om de huisvesting te verduurzamen heeft de zorgpartij een transformatieprogramma opgesteld dat de geplande transformaties tussen nu en 2022 omvat. Voor het uitvoeren van de verschillende onderdelen van het transformatieprogramma ging Cordaan op zoek naar samenwerkingspartners. Adviesbureau Copper8 werd in de arm genomen om het traject in goede banen te leiden.

Het gezamenlijke projectteam besloot om het aanbestedingstraject in te richten aan de hand van de zogeheten Best Value gedachtegoed. Sophie Keulemans, adjunct directeur huisvesting bij Cordaan, licht toe: “Het betekent dat Cordaan niet, zoals in het verleden gebeurde, zelf de vastgoedplannen uitwerkt en alles tot achter de komma berekent. Zij geeft de consortia de ruimte, om met behulp van de beschrijving van de ambities van Cordaan en het beschikbare budget, zelf de beste aanpak te bedenken voor de transformatie van een specifiek gebouw. Dat vergt enerzijds durf en anderzijds de nodige transparantie van alle deelnemers in de samenwerking.”

Zorginstelling van Cordaan

De marktconsultatie ging in 2014 van start. Vierendertig partijen toonden interesse in de opdracht, waarvan vijfentwintig de “Leidraad Voorlopige Selectie” hebben opgevraagd. Aan het einde van de streep hebben negen consortia zich ingeschreven voor het aanbestedingstraject.

Deze inschrijvingen zijn vervolgens door het projectteam beoordeeld op verschillende gunningscriteria, waaronder klantgerichtheid, veiligheid, duurzaamheid gekoppeld aan comfort en de wijze waarop de consortia omgaan met de uitdagingen in de zorgbouw. Met vijf overgebleven consortia werd de dialoogfase gestart. Noor Huitema, die namens Copper8 het gehele traject heeft begeleid, licht toe: “Met deze partijen hebben we onder andere over businessmodellen en samenwerking gesproken en met elkaar hebben we de definitieve vraag en beoordeling opgesteld. Een belangrijke basis voor de toekomstige samenwerking is tijdens deze fase gelegd.”

Uiteindelijk zijn drie consortia gecontracteerd voor het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden. Het betreft: Duet (Facilicom en Ucility), Dura Vermeer samen met Eneco en BBN Adviseurs en Care&Co (Van Wijnen, Buro SBH, DGMR, Kuijpers en Bureau Ouderenzorg). “Cordaan kiest voor een raamovereenkomst met deze drie consortia omdat zij voor het verbeteren en optimaliseren van de vastgoedportefeuille optimaal kan profiteren van de kennis, kunde en het lerend vermogen van de markt”, aldus Keulemans. 

Cordaan kiest drie consortia voor verduurzaming van vastgoed

Marc van Hagen, directeur business development zorg van Facilicom, zegt namens de consortia dat ze uitkijken naar het bijdragen aan de verduurzaming van de Amsterdamse zorginstelling. “We hebben de afgelopen periode al goed aan elkaar kunnen wennen en krijgen ook een steeds beter beeld van het DNA van alle partijen in de ketensamenwerking. Dit DNA bepaalt in sterke mate welke partijen het beste geschikt zijn voor een specifieke renovatie-opdracht.”