Hoking Cheung verruilt Emeritor Consulting voor de Rijksoverheid

23 november 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Hoking Cheung, voormalig Management Team lid van Emeritor, is binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie aangesteld als Chief Legal Counsel. In zijn nieuwe rol binnen het ministerie is Cheung verantwoordelijk voor de Bedrijfsjuridische Functie, inclusief strategische advisering bij bedrijfsjuridische aangelegenheden.

Opgericht in 1998 en met zo’n honderd medewerkers in dienst is Emeritor
 een inkoopdienstverlener die werkt voor zowel de private als de publieke sector. Het bureau helpt organisaties met het optimaliseren van hun inkoopfuncties en met het uitvoeren van verbeterprogramma’s binnen de supply chain. Ook begeleidt het bureau (Europese) aanbestedingstrajecten en levert het inkoopprofessionals op projectbasis.

Tot medio dit jaar was Hoking Cheung werkzaam bij de inkoopspecialist uit Nieuwkoop. Als consultant en aanbestedingsjurist richtte hij zich vooral op juridische advisering over het aanbestedingsrecht en inkoopadvies. In zijn rol gaf Cheung als project manager verder leiding aan aanbestedingsteams en boog hij zich over het vormgeven van het inkoopbeleid en de bijbehorende jaarplannen en processen van klanten.

Medio vorig jaar werd Cheung benoemd tot Director en Management Team lid – in de rol gaf hij leiding aan de Legal business line, bestaande uit inkoopadviseurs en juristen, en de praktijkgroep Publieke Sector. Daarnaast leidde hij het Aanbestedingscentrum van Emeritor en was hij betrokken bij de doorontwikkeling van de businessline Kennis en Capaciteit.

Hoking Cheung - Ministerie van VenJ

Alvorens hij bij Emeritor terechtkwam in 2008, werkte Cheung enkele jaren als Bedrijfsjurist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en was hij werkzaam als Legal Consultant bij Procure-IT. Cheung startte zijn loopbaan in 1999 bij Houthoff Buruma, als juridisch medewerker. In 2001 studeerde hij af in Rechten aan de Universiteit Leiden.

Terugkeer naar het publieke domein

Na acht jaar te hebben gewerkt bij Emeritor, waarbij hij regelmatig interim functies bekleedde bij diverse ministeries en departementen, besloot Cheung eerder dit jaar om weer terug te keren naar het publieke domein voor een nieuwe uitdaging bij opnieuw het ministerie van VenJ. Daar is de ervaren jurist en adviseur benoemd als Chief Legal Counsel (Hoofd-bedrijfsjurist). In zijn nieuwe rol is Cheung verantwoordelijk voor de Bedrijfsjuridische Functie (Office of the Legal Counsel), inclusief strategische advisering bij bedrijfsjuridische aangelegenheden ten behoeve van de departementsleiding en in het bijzonder de (plaatsvervangend) Secretaris-Generaal. 

Over zijn overstap werd Cheung recentelijk door juridisch platform Mr.nl geïnterviewd. Cheung vertelde in het interview onder andere hoe hij destijds gericht de overstap heeft gemaakt naar de adviesbranche om “andersoortige en bredere ervaring op te doen”, maar dat een terugkeer altijd al in de lijn der verwachting lag. Met het oog op de timing van zijn terugkeer naar de publieke sector, wees Cheung onder meer op de talrijke maatschappelijke uitdagingen die anno 2016 binnen het ministerie spelen, en op de betekenisvolle rol die hij binnen deze politiek-bestuurlijke omgeving kan spelen. 

Gevraagd naar wat Cheung wil bereiken vanuit zijn nieuwe rol geeft hij aan “een actieve bijdrage” te willen leveren aan de kwaliteit van bedrijfsjuridische dienstverlening binnen het ministerie. “Zodat primaire processen – de kerntaken van de rijksoverheid – en daarbij behorende bedrijfsvoeringsaspecten op hoogwaardig kwalitatief niveau rechtmatig én doelmatig ordentelijk verlopen”, aldus Cheung.

De Rijksoverheid gaf afgelopen jaar €12 miljoen uit aan de inhuur van juridische adviseurs.