Robbert Beilo over de kenmerken van een goede consultant

21 december 2016 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

“Voor het beroep van consultant bestaat geen specifieke opleiding, omdat de consultant specialist is in een bepaald vakgebied.” Deze uitspraak zette Robbert Beilo, Consultant bij Solid Professionals | Advisory, aan het denken. “Want als er geen specifieke opleiding voor consultancy bestaat, hoe word je dan een goede consultant?” vroeg hij zich af. Beilo reflecteert.

In september 2016 ben ik als Consultant Finance & Risk gestart bij Solid Professionals, nadat ik na het behalen van mijn Master in Finance eerst nog een aantal maanden heb gereisd. Tijdens deze reis heb ik veel nagedacht over mijn toekomst. Echter, voordat ik met Solid Professionals in contact kwam vond ik het nog steeds heel lastig om te beslissen “wat ik wilde worden” en om zo mijn pad voor de toekomst “vast te leggen”. De financiële wereld fascineerde me een jaar na mijn afstuderen nog steeds, maar ik had geen specifiek beroep of functie in gedachte. Juist daarom ben ik nu consultant geworden! Als consultant voer je diverse opdrachten bij verschillende opdrachtgevers uit en ontdek je waar je goed in bent en waar je energie van krijgt. Ideaal dus voor iemand die veel wil zien en zo zichzelf beter wil leren kennen! 

Robbert Beilo - Solid Professionals

Essentiële eigenschappen die een goede consultant moet bezitten

Terugkomend op de vraag hoe je dan een goede consultant wordt, denk ik dat er een aantal aspecten essentieel zijn. Ten eerste moet je op zoek zijn naar intellectuele en persoonlijke uitdaging. Het is namelijk niet gemakkelijk om jezelf telkens weer aan te passen aan een nieuwe omgeving, om alle nieuwe informatie die op je afkomt te verwerken en om jezelf overal te bewijzen. 

Ook verwacht de opdrachtgever dat je in staat bent om complexe vraagstukken succesvol op te lossen. Dit vergt een groot aanpassingsvermogen, kennis van zaken en heel veel inzet. Vanzelfsprekend moet je het voorgenoemde niet als lastige opgave zien, maar juist als een grote uitdaging, die enorm veel voldoening kan geven!

Ten tweede is het belangrijk dat je ondernemend bent en dat je zelf het initiatief neemt om problemen aan te pakken. Een probleemoplossende instelling is dus duidelijk vereist. Je bent namelijk aangenomen om de opdrachtgever vooruit te helpen. Een derde aspect is dat je een echte teamplayer moet zijn. Je moet het leuk en interessant vinden om met veel verschillende mensen in contact te komen. Het netwerk dat je opbouwt gaat je niet alleen in de toekomst helpen, maar zeker ook tijdens je huidige opdracht.

Mijn taken als Finance & Risk Data Analist

Het laatste punt licht ik graag toe aan de hand van mijn eigen opdracht. Momenteel ben ik Finance & Risk Data Analist bij de Rabobank in Utrecht. Als Data Analist ben ik onderdeel van het Intercompany Team, dat zich bezighoudt met het elimineren van intercompany transacties. Dat klinkt vrij abstract, maar wat ik feitelijk doe is het analyseren van financiële data die gerapporteerd worden in de financiële verslaglegging. Ook dit klinkt niet heel concreet, dus zal ik een nadere toelichting geven. De Rabobank heeft alleen in Nederland al meer dan honderd vestigingen (entiteiten) en dochterondernemingen. Wereldwijd worden daar nog zo’n honderd entiteiten aan toegevoegd. Tussen al die verschillende entiteiten vinden onderling allerlei transacties plaats, die volgens de wet- en regelgeving niet op de balans en winst- en verliesrekening gerapporteerd mogen worden.

Een goede consultant

En waarom dan niet? Nou, stel je voor: jij en ik hebben samen een bedrijf en binnen dat bedrijf zijn we beiden verantwoordelijk voor één van de afdelingen. Mijn afdeling (A) heeft €15 in kas en jouw afdeling (B) heeft €5 in kas. Voor een bepaald project heeft B extra geld nodig, dus leent A aan B €10 uit en vraagt 10% rente. B betaalt A dus €1 aan rente en aan het eind van de looptijd betaalt B de €10 terug. Hebben we dan nu, puur op basis van deze transacties, als bedrijf winst gemaakt? Nee, natuurlijk niet, want er blijft evenveel geld aanwezig binnen het bedrijf. We mogen dus niet doen alsof we winst gemaakt hebben. Ook het vermogen van het bedrijf blijft hetzelfde. Transacties binnen het eigen bedrijf moeten dus geëlimineerd worden en mogen niet naar buiten toe gerapporteerd worden. Doe je dat wel, dan “blaas je de balans of winst- en verliesrekening op” en geef je een verkeerd beeld weer van de financiële situatie van het bedrijf.

Binnen de Rabobank vinden er op hele grote schaal intercompany transacties plaats. Het managen van een gedeelte van het eliminatieproces is mijn voornaamste taak. Door hier kritisch naar te kijken probeer ik het proces te verbeteren en op die manier waardevol te zijn voor mijn opdrachtgever. Tijdens mijn werkzaamheden heb ik veel contact met collega’s van andere entiteiten, maar ook met de collega’s om me heen. Ik moet er dus voor zorgen dat ik weet wie ik waar voor nodig heb en dat ik weet wie ik wanneer en hoe kan bereiken. Dat brengt me terug bij het netwerk waar ik het over had. Als consultant maar ook in het algemeen is het belangrijk om een goede band te hebben met de mensen waar je mee werkt!

Betrokkenheid consultants is groot bij Solid Professionals

Deze goede band brengt mij terug bij Solid Professionals. Wat ik fijn vind aan werken bij Solid Professionals is dat je een hele sterke band opbouwt met je collega consultants en je collega’s van kantoor, zoals de mensen van Sales, Recruitment, Marketing en het Management Team. Dat is bijzonder, aangezien je toch vooral bij de opdrachtgever zit.

Kantoor van Solid Professionals

Solid Professionals is een leuke groep mensen, waar je vanaf het begin erg warm wordt ontvangen. Er wordt veel geïnvesteerd in werknemers en er zijn tal van activiteiten. Zowel op professioneel gebied als ook op sportief en sociaal gebied. Dat heeft er sterk aan bijgedragen dat ik uiteindelijk voor Solid Professionals heb gekozen! Voor mij tekent dat ook de betrokkenheid, die hoog in het vaandel staat bij Solid Professionals. Zowel vanuit de werkgever als ook vanuit de werknemer. Het werkt natuurlijk twee kanten op. Daarmee bedoel ik dat die betrokkenheid ook één van de eigenschappen is waarover je moet beschikken om een goede consultant te zijn.

Samenvattend: een goede consultant is naar mijn mening op zoek naar uitdagingen, heeft een groot aanpassingsvermogen, is ondernemend, heeft kennis van zaken, beschikt over een probleemoplossende instelling, is een echte teamplayer, kan een netwerk opbouwen en onderhouden. Als consultant ben je betrokken, zowel bij de werkgever als bij de klant, want … de klant, daar draait het uiteindelijk om voor consultants!

Een doorkijkje naar de toekomst

In de inleiding gaf ik aan dat je als consultant diverse opdrachten doet bij verschillende opdrachtgevers. Hierdoor doe je veel ervaring op. Gedurende de eerste jaren van je loopbaan zul je je vrij breed oriënteren, maar zodra je langer als consultant werkt, zul je weten waar jij goed in bent en waar jij waarde toe kan voegen. Ik sta zelf pas aan het begin van mijn loopbaan, maar heb veel vertrouwen in de toekomst. Uiteindelijk ben ik zelf degene die bepaalt hoe mijn toekomst er uit gaat zien, maar werken als consultant gaat mij daar ongetwijfeld enorm bij helpen. Voor mij is werken voor Solid Professionals een unieke kans om het pad voor mijn toekomst te bepalen!