Tien eigenschappen van goede management consultants

25 maart 2011 Consultancy.nl
Meer nieuws over

John D. Halamka, CIO van een grote Amerikaanse zorgorganisatie en voormalig consultant, heeft op een Amerikaanse blog tien eigenschappen van goede én slechte consultants geplaatst. Een overzicht van de eigenschappen:

Projectscope
Goede consultants proberen een product af te leveren waarmee de klant zelfstandig verder kan werken, en houden zich aan de oorspronkelijke adviesopdracht. Slechte consultants proberen hun klanten afhankelijk van hen te maken, zodat ze steeds weer ingehuurd moeten worden.

Kennisoverdracht
Een goede consultant probeert zijn klant specifieke kennis aan te leren. Hierdoor kan de klant zijn operationele of strategische activiteiten verbeteren, waarvan zijn organisatie profiteert nadat de consultants weg zijn. Slechte consultants maken veel mooie presentaties en rapporten, zonder specialistische kennisoverdracht.

Organisatiedynamiek
Een goede consultant probeert verschillende teams beter te laten samenwerken, bevordert de onderlinge communicatie en helpt de bestaande organisatorische strategieën versterken. Een slechte consultant probeert de interne samenwerking te beperken, zodat de organisatie afhankelijker wordt van zijn adviesdiensten.

Praktische aanbevelingen
Goede consultants leveren praktisch advies. Hun aanbevelingen houden rekening met de feitelijke omstandigheden, interne criteria en middelen van de klant en onderlinge samenhang binnen de organisatie. Slechte consultants leveren advies voor individuele onderdelen binnen een bedrijf, en houden geen rekening met samenhangende systemen. De implementatie van deze slechte aanbevelingen kost vaak veel energie.

Kosten
Een goede consultant berekent zijn vergoeding op basis van een vaste formule en vaste tarieven.

Prioriteitenstelling
Goede consultants houden rekening met de prioriteiten van de klant en zijn omgeving, en proberen dat af te wegen tegen hun eigen belangen.

Hoge kwaliteit
Goede consultants onderscheiden zich van hun concurrenten. Ze leveren innovatieve oplossingen die toegesneden zijn op de klant. Uit het resultaat moet duidelijk blijken dat er veel energie en expertise in de aanbevelingen is gestoken. Slechte consultants reproduceren materiaal van andere bedrijven, en voegen irrelevante, onnodige en algemene informatie toe aan hun advies.

Risicomanagement
Risicomanagement is een fundamenteel onderdeel van projectmanagement. Een goede consultant verwerkt risico’s van het project in zijn advies, en doet aanbevelingen over risicomanagement. Slechte consultants proberen vooral hun eigen risico’s te beperken.

Waardering voor de organisatorische hiërarchie
Een goede consultant heeft kennis van de organisatorische hiërarchie van zijn klant, en weet wie zijn opdrachtgever en projectsponsors zijn. Slechte consultants proberen projectsponsors te mijden door in een hogere organisatielaag te gaan werken.

Communicatie
Goede consultants werken en communiceren altijd transparant. Ze informeren de aandeelhouders van hun klanten juist en volledig. Slechte consultants proberen vooral nuttig en hulpvaardig over te komen door de aandeelhouders wollige en verschillende verhalen te vertellen.