MKB-ondernemers in het Noorden tevreden over Energy Valley

17 augustus 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De meerderheid van de MKB-ondernemers en semioverheden die de afgelopen jaren met Stichting Energy Valley hebben samengewerkt, zouden dat in de toekomst graag nog een keer doen. Dat blijkt uit onderzoek van Young Advisory Group. 

Stichting Energy Valley werd in 2003 opgericht als een clusterorganisatie om de bedrijvigheid, werkgelegenheid en kenniscreatie op het gebied van duurzame energie in samenwerking met andere partijen te stimuleren en uit te breiden. Daarbij richt de stichting zich op het Noorden van Nederland, met initiatieven in Drenthe, Friesland, Groningen en Noord-Holland Noord. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en (semi-)overheden in de regio zet Energy Valley zich in voor het realiseren van marktkansen op het gebied van schone en innovatieve energie.

Drie jaar geleden werd er stevige kritiek geleverd door de Noordelijke Rekenkamer over de prestaties van Energy Valley en enkele andere clusterorganisaties in de periode van 2003 tot 2011. “Een dun en slecht verhaal”, meent Directeur Gerrit van Werven. Desondanks besloot hij de verslaglegging aan de subsidiegevers (onder wie de vier noordelijke provincies) verder te verfijnen en stelde hij een Raad van Toezicht aan. 

Om herhaling van de kritiek voor te zijn, besloot Van Werven zelf een onafhankelijke partij in te schakelen om onderzoek uit te voeren naar de prestaties over de periode 2012-2015. Van Werven: “Ik wilde toch eens door onafhankelijk onderzoek een objectief beeld krijgen van wat Energy Valley presteert.” Hij besloot Young Advisory Group (YAG) in de arm te nemen voor het uitvoeren van het onderzoek, een landelijk consultancybureau gerund door studenten*.

Samenwerken met Energy Valley

Uit het onderzoek blijkt dat het noordelijke platform in de periode van 2012-2015 betrokken is geweest bij circa zeventig initiatieven. Gezamenlijk hebben deze innovatieve projecten €315 miljoen aan investeringen aangetrokken, waarmee bijna negentig voltijd-arbeidsplaatsen zijn gecreëerd, evenals 404 manjaren aan tijdelijke werkgelegenheid. Aan deze initiatieven werkten in totaal zo’n 270 verschillende partijen en instellingen mee, die werden samengebracht door Energy Valley en door het platform ondersteund werden bij het uitwerken van hun ondernemingsplannen. Voorbeelden van projecten zijn onder meer de LNG-veerboot van AG Ems, het ‘groene’ tankstation bij Pesse en een energiezuinig vakantiepark op Texel.

De meeste partijen met wie de afgelopen jaren is samengewerkt zijn bedrijven uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB). Voor het onderzoek werd deze groep MKB-bedrijven gevraagd om aan te geven hoe tevreden zij waren met de stimulatie vanuit Energy Valley en of zij in de toekomst opnieuw met het platform zouden samenwerken. De uitkomsten van het onderzoek zijn ‘indrukwekkend’ volgens Van Werven met een meerderheid van 95% van de MKB-bedrijven die aangeeft in de toekomst opnieuw te willen samenwerken met Energy Valley. Onder de semioverheden ligt dit percentage het laagst met 77% en “Zelfs dat is nog een mooi percentage”, aldus de directeur van de stichting.

“En wat dan in het rapport nog niet is meegenomen: het werk van de vele organisaties die zijn ontstaan als spin-off van Energy Valley”, voegt Van Werven toe. Een belangrijk aandachtspunt dat verder uit het onderzoek naar voren komt is dat de organisatie sterk leunt op de bijzondere kennis van enkele medewerkers. “Die zijn niet zo maar te vervangen. Dat maakt ons kwetsbaar. Daar moeten we dus iets aan doen”, concludeert Van Werven.

* YAG is in 2010 opgericht en heeft vestigingen in Amsterdam, Eindhoven-Tilburg, Rotterdam-Delft en Groningen.