VKA adviseurs helpen NGO in Ethiopië met strategieontwikkeling

09 mei 2012 Consultancy.nl

Medio maart is een team van 5 professionals, Evelien Kuijken, Evelyne Romswinckel, Eric Bun, Ben ten Dam en Rob Soeters, allen adviseurs bij Verdonck, Klooster & Associates (VKA), naar Ethiopië vertrokken. Zij hebben de Ethiopian Rural Self Help Association (een lokale NGO) geholpen met het ontwikkelen van een nieuwe strategie, zodat deze charitatieve instelling minder afhankelijk kan worden van subsidies. Na twee intensieve weken zijn de adviseurs weer terug in Nederland. Consultancy.nl vroeg hen naar de ervaringen van het team en de belangrijkste leerpunten. 

Wat doet de Ethiopian Rural Self Help Association? En wat was de aanleiding voor jullie ondersteuning? 
De Ethiopian Rural Self Help Association (ERSHA) is een organisatie gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in rurale gebieden. Dit doen ze door training en bewustwording op het gebied van educatie, gezondheid en ondersteuning bij organisatie. Dat laatste is een belangrijk aspect. Door mensen te leren zich te organiseren krijgen mensen meer voor elkaar en wordt de basis voor duurzame ontwikkeling gelegd. Dit laatste wordt ook wel capacity building at grassroot level genoemd. 

De aanleiding voor onze ondersteuning was het feit dat wij als individuen, en VKA als bedrijf, sterke maatschappelijke betrokkenheid voelen. Door het uitvoeren van een project als dit wilden we ons 'steentje' bijdragen. Daarnaast is het ook goed voor de professionele ontwikkeling. Het is immers een adviesproject dat in korte tijd uitgevoerd moet worden in niet-dagelijkse omstandigheden. 

Jullie hebben verschillende adviezen gegeven aan de stichting, waaronder op het gebied van commercie, ICT en kennisdeling. Hebben jullie al inzicht in wat het concreet gaat opleveren? 
We hebben twee dingen gedaan: 

1) een advies gegeven over de wijze waarop de interne informatievoorziening kon worden verbeterd teneinde ook de externe informatie en communicatie naar bijvoorbeeld donoren en overheid te verbeteren. Hierbij hebben we meerdere adviezen en tips gegeven die ter harte werden genomen en deels direct in praktijk konden worden gebracht (en dat gebeurde dan ook). ERSHA was zichtbaar tevreden met onze adviezen en heeft onze concrete oplossing direct omarmd. 

2) We hebben een analyse gedaan naar de haalbaarheid van verschillende commerciële initiatieven die ERSHA zou kunnen ontwikkelen om een nieuwe geldstroom voor de NGO te genereren. De uitkomsten van dit onderzoek worden aan het bestuur van de NGO gepresenteerd alwaar verdere besluitvorming plaatsvindt. Het onderzoek is tevens de basis voor vervolgonderzoek als een van de initiatieven verder uitgewerkt moet worden. 

Op onze site hebben we in een blog een paar artikelen geplaatst waarin je iets meer kunt lezen over onze opdracht en belevenissen in Ethiopië. 

Hoe blijven jullie vanuit Nederland betrokken bij de uitvoering van de initiatieven? 
We laten ERSHA niet vallen! Er is sinds terugkeer al meermalig contact geweest met de opdrachtgever in Ethiopië. Verder zullen er vanuit VKA mogelijk nieuwe missies mogelijk worden gemaakt als daar de noodzaak toe blijkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verder opzetten van de commerciële activiteiten. 

Wat zijn de grootste verschillen tussen een adviestraject in Ethiopië en die in Nederland? 
De hiërarchische verhouding en de wijze waarop er in Ethiopië mee wordt omgegaan verschilt zeer. Dat verwachtten we vooraf al en het was dan ook uitdagend ervoor te zorgen dat ons advies ook gedragen zou worden door het hele management team en de medewerkers van ERSHA. In de workshops hebben we erop gelet dat alle deelnemers gelegenheid kregen (en namen) om input te geven.

Het imago van externe adviseurs is in de Nederlandse samenleving niet altijd even positief. Hoe kijken Ethiopiërs naar consultants? 
Onze opdrachtgever wist precies waarvoor hij ons inhuurde en had duidelijk draagvlak van zijn MT. De houding van de medewerkers was positief kenmerkte zich door leergierigheid en er werd actief meegewerkt om het maximale uit het traject te halen. 

Naast het helpen van een lokale onderneming bood de uitwisseling ook kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn de belangrijkste nieuwe inzichten die het team heeft opgedaan? 
Hoewel niet nieuw blijkt het 'meenemen' van je opdrachtgever in het proces rondom je opdracht van groot belang voor het uiteindelijke resultaat en de wijze waarop het resultaat ontvangen wordt. Zeker bij deze korte doorlooptijd zou zonder regelmatige afstemming over het verloop van de opdracht, het eindresultaat minder positief zijn ontvangen. 

Binnen VKA ben je met name actief op het gebied van HNW. Wat is het meest waardevolle leermoment dat je meeneemt naar je volgende adviestraject bij een Nederlandse klant? 
Dit is een vraag specifiek aan mij (Rob Soeters) gericht neem ik aan. (antwoord). Persoonlijk ligt het meest waardevolle leermoment in de intensieve samenwerking met collega's. We moesten onder hoge tijdsdruk het project in een onbekende omgeving onder niet altijd even comfortabele omstandigheden uitvoeren. Dat samenwerken ging zeer voorspoedig, we gebruikten elkaar op onze sterke punten, gingen prima met kritiek om die steeds respectvol is gecommuniceerd. Dat is voor mij de basis voor een prima resultaat. 

De uitwisseling was onderdeel van de samenwerking tussen VKA en SharePeople. Zijn er binnen VKA al nieuwe plannen voor een nieuwe uitwisseling? 
Die intentie is er; al evalueren we eerst het afgelopen traject. Daarna bezien we of een nieuwe uitwisseling nodig en gewenst is en of er VKA-ers zijn die zo'n traject willen doen.

Nieuws

Meer nieuws over