Teammonitor helpt bij ontwikkelen van sterke teams

15 september 2015 Consultancy.nl

Door trends als zelforganisatie en meer autonomie van professionals wordt het creëren van sterke teams steeds belangrijker. Om organisaties te helpen bij de ontwikkeling van hun teams heeft Hiemstra & De Vries de Teammonitor ontwikkeld, een aanpak en raamwerk voor het in kaart brengen en verbeteren van de situatie in teams.

Zelforganisatie en de autonomie van professionals worden steeds belangrijker voor organisaties om wendbaarheid te stimuleren en het aanpassingsvermogen te vergroten. In de afgelopen jaren is een trend zichtbaar onder Europese managers die meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid willen geven aan hun teams en business units. Ook in de overheidswereld wordt de trend steeds zichtbaarder. Door veranderingen in het sociaal domein moeten zowel ambtenaren als overheidsprofessionals steeds vaker in zelfsturende teams werken. Maar zelforganisatie wordt ook voor burgers steeds belangrijker, mede door sturing vanuit de overheid naar een participatiesamenleving. BMC en Universiteit Twente doen momenteel onderzoek naar dit maatschappelijke thema.

Model teams

Teamverantwoordelijkheid
“Steeds meer organisaties werken met teams die veel eigen verantwoordelijkheid krijgen. Daardoor zijn teams essentieel geworden voor succesvolle organisaties,” constateren Pol van Tuijl en Marian Dobbe, beide adviseur bij Hiemstra & De Vries en expert op het vlak van organisatieadvies. Toch komt het nog te vaak voor dat teams niet hun volledige potentieel benutten. Dit komt volgens hen door oude controlereflexen van het management gericht op beheersen, onvoldoende afgebakende teamtaken en resultaatafspraken. Bovendien zijn er voor het team onvoldoende regelmogelijkheden, zoals tijd en budget. “Hierdoor lukt het weinig organisaties om teams echt succesvol te laten zijn,” zeggen Van Tuijl en Dobbe.

Om organisaties te helpen met het creëren van “optimale teams”, heeft Hiemstra & De Vries de zogeheten ‘Teammonitor’ ontwikkeld. “Doel van de teammonitor is om inzicht te geven in en te ondersteunen bij het doorontwikkelen van teams”. Dobbe en Van Tuijl geloven dat, om als team succesvol aan de slag te gaan, het van belang is dat er wordt gekeken naar drie factoren:

  • De Oprichtingsgedachte van het team: wat is het bestaansrecht van het team? Wat bindt de teamleden?
  • De Opgave van het team: is de opdracht scherp en realistisch en wanneer is het team succesvol?
  • De Organisatie van het team: welke afspraken maken we met het team over het werk?

“Bij het kijken naar teams wordt vaak alleen gekeken naar de organisatie. Het ontbreekt in het gesprek vaak aan de beantwoording van de twee cruciale voorafgaande vragen, daarom krijgen deze twee een centrale rol in ons model”, aldus Van Tuijl en Dobbe.

Hiemstra & De Vries - Marian Dobbe & Pol van Tuijl

Huidige en gewenste situatie
Door gebruik te maken van de Teammonitor kunnen adviseurs in korte tijd de huidige situatie van een team in beeld brengen en samen met de teamleden de gewenste situatie beschrijven. Die is voor ieder team uniek. De teammonitor geeft dus geen waardeoordeel over het team. “We laten teams met elkaar en met hun management in gesprek gaan op alle relevante kenmerken van een team”, leggen de Hiemstra & De Vries adviseurs uit. Tijdens het gesprek wordt met het team concreet toegewerkt naar een ontwikkelagenda om de kloof te kunnen dichten die bestaat tussen de ambitie van het team en de huidige situatie. Zo worden de steeds belangrijker wordende teams sterker in waarvoor zij zijn samengebracht.