Novisource boekt hogere omzet en beter resultaat

01 september 2015 Consultancy.nl

Advies- en interimbureau Novisource heeft ten opzichte van dezelfde periode afgelopen jaar zijn prestaties aanzienlijk verbeterd. De omzet is met 45% toegenomen, het netto resultaat is bijna €1 miljoen hoger uitgevallen en ook het eigen vermogen is gestegen.

In de eerste helft van 2014 boekte Novisource een omzet van €18,1 miljoen. In dezelfde periode dit jaar kwam de omzet uit op €26,3 miljoen, een toename met 45%. Deze toename was grotendeels het gevolg van een autonome toename van de omzet. “Wel dient de kanttekening te worden geplaatst dat de autonome groei van de omzet zich voor ruim 90% manifesteerde bij de brokeractiviteiten, een deel van de activiteiten waar de marges significant lager liggen dan bij de aan consultancy gerelateerde business,” aldus Willem van der Vorm, Chief Executive Officer van het bureau.

Het netto resultaat over het eerste halfjaar 2015 bedroeg € 111.000, terwijl het eerste halfjaar 2014 een verlies liet zien van € 821.000*. De solvabiliteit is op een “bevredigend niveau gebleven”, aldus de topman, en is met 25,7% vrijwel onveranderd ten opzichte van een jaar geleden. Het eigen vermogen nam toe van €2,9 miljoen een jaar geleden naar €3,2 miljoen.

Resultaten Novisource H1 2015

Een diepere blik op de prestaties van de verschillende werkmaatschappijen laat een verschillend beeld zien. Ondanks de lastige marktomstandigheden in het eerste kwartaal heeft Novisource Banking & Investments een bevredigend eerste halfjaar achter de rug, waarbij omzet en winstgevendheid op peil bleven. De gekozen strategische richting van specialiseren in kennisintensieve dienstverlening rondom de veranderprogramma’s binnen de bancaire sector blijft succesvol, stelt Van der Vorm.

De omzet en winst van Novisource Information Management was gedurende het eerste halfjaar licht lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Doordat er meer focus is aangebracht in de portefeuille (o.a. Big Data, fraudedetectie) verwacht Van der Vorm dat in het tweede halfjaar het matige eerste halfjaar zal worden goedgemaakt.

Na een voorzichtig begin van januari, begon de markt voor Diesis Consultancy in de tweede helft van januari weer aan te trekken. Dit heeft zich het gehele eerste halfjaar doorgezet. Novisource Insurance & Pensions boekte een aanzienlijke omzetgroei, hoewel het resultaat bij deze ontwikkeling achter bleef, met name door een “te lage bezettingsgraad”, stelt Van der Vorm. B-Street, de detacheringstak, zag zowel zijn omzet als resultaat hoger uitvallen.

Bram Schot en Willem van der Vorm - Novisource

Vooruitzicht
Voor de komende maanden is de Raad van Bestuur van Novisource – waarin naast Van der Vorm ook Bram Schot zetelt – gematigd positief. “Sinds juni is er een duidelijke verbetering opgetreden in de bezettingsgraad en de verwachting is dat deze in de komende maanden op een bevredigend niveau zal worden gehandhaafd,” schrijft de topman. 

* In het cijfer voor 2014 zit een last van €1 miljoen verwerkt inzake de omgekeerde overname in het eerste halfjaar 2014.

Nieuws

Meer nieuws over